e-gépész online szaklap

A XIII. Kéménykonferenciára került sor Kaposváron

2024. március 12. | e-gépész| |  0 |

A Kéményjobbítók Országos Szövetsége 2024. február 28-án és 29-én Kaposváron 13. alkalommal rendezte meg az Országos Kéménykonferenciát a Somogy Vármegyei Mérnöki Kamara meghívására és támogatásával.

A konferenciát kísérő kiállítást Wagner Ernő, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke nyitotta meg. A kiállítás megnyitását követően füstérzékelőket adtak át civil szervezetek képviselőinek.

Ezt követően Netoleczky Károly, a Kéményjobbítók Országos Szövetségének elnöke és Patak Norbert, a Somogy Vármegyei Mérnöki Kamara elnöke köszöntötte a konferencia résztvevőit, majd a Meszléry Celesztin-díjak átadására került sor. A díjakat Gyurkovics Zoltán, a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozatának elnöke és dr. Barna Lajos, a Kéményjobbítók Országos Szövetségének alelnöke Farkas József épületgépész üzemmérnöknek, környezetvédelmi szakmérnöknek, a Magyarországi Kéményseprő Mesterek Országos Szövetsége elnökségi tagjának és Netoleczky Károlynak, a Kéményjobbítók Országos Szövetsége elnökének adta át.

A konferencia megnyitásának eseményeit Kecskemét város üdvözletének átadása zárta.

A megnyitás után a konferencia plenáris ülése következett. Az ülés előadói a környezet védelmével kapcsolatos véleményüket és a levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos feladatokat elemezték. Dr. Bándi Gyula Meszléry-díjas, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes kifejtette, hogy a környezet védelme az állam és mindenki kötelezettsége, az államot viszont kiemelt felelősség terheli.

Az Energiaügyi Minisztérium munkatársai, Keszthelyi Nikoletta helyettes álamtitkár és Cseresznyák-Bognár Szilvia főosztályvezető helyettes előadásukban a levegőtisztaság-védelem aktuális feladatait és a levegőbe történő kibocsátás szabályozását vizsgálták.

A plenáris ülés következő előadója, dr. Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök a hazai energia-felhasználás jövőjéről fejtette ki véleményét és összefoglalta azokat a tennivalókat, amelyek a levegőtisztaság javítása érdekében előttünk állnak. Ezt követően Lőrincz Ferenc Lőrinc, a Somogyi Építészek Kamarájának elnöke a kaposvári modern városok beruházásokat mutatta be. A plenáris ülés lezárásaként Völgyesi Tünde tű. alezredes, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ szakcsoportvezetője a kéményseprő szakképzés helyzetéről, fejlődési irányairól tartott előadást.

Újdonság volt a konferencián, hogy a plenáris ülés előadásait, majd az ebédszünetet követő szakmai előadásokat nemcsak személyes részvétellel lehetett meghallgatni, hanem online részvétellel is.

Az első szakmai előadás témája az égéstermék-elvezetőt építő, szerelő, karbantartó szakképzés alakulásának és tapasztalatainak bemutatása volt. Leikauf Tibor Meszléry-díjas, a Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetsége részéről beszélt a megváltozott környezetről, a megjelent valós és tévhitekről.

Blazsovszky László, a Gázipari Műszaki Szakbizottság elnöke a tervező felelősségéről és a kéményseprő-ipari tevékenységet végző közreműködéséről tartott előadást. Bemutatta a felhasználói berendezések tervköteles létesítésének folyamatát. Kitért a jogszabályok egymásra épülésére, különös tekintettel az EU rendeletek és irányelvek jogállására.

Ezt követően Fazakas Miklós fejlesztési igazgató (MPF – FÉG Kft.) a gázösszetétel változásainak a kéményáramkör üzemére gyakorolt hatásairól beszélt. A méretezett állapottól jelentősen eltérhet az égéstermék tömegárama, hőmérséklete és összetétele. Az előadó elemezte a gázösszetétel változásainak hatását és az ezzel kapcsolatos döntéseket.

A következő előadó, Keszthelyi István Meszléry-díjas tervező (CKP Mérnök Kft.) a szilárd tüzelés és a technológiai égéstermék-elvezetés témakörében szerzett tapasztalatait mutatta be. Többek között kifejtette, hogy szilárd tüzelésnél különleges feladat a szikrafogók megoldása, azonban sem szabvány, sem egyéb előírás nem segíti sem a tervezőt, sem a gyártót a megfelelő szikrafogó kiválasztásában. Az előadó a megfelelő megoldásokra és paraméterekre igyekezett támpontot adni.

A következő két előadás témája a kéményméretezés volt. Dr. Barna Lajos Meszléry-díjas a kéményáramkör megfelelő működését meghatározó tényezőkről beszélt és ezek megjelenéséről az európai és magyar szabványokban, majd Baumann Mihály Meszléry-díjas, (PTE MIK) részletezte, hogy a nyomásfeltételek teljesülésének ellenőrzésekor mi a biztonsági tényezők szerepe. Kifejtette, hogy melyek a különböző tüzelőanyagok, tüzelőberendezések és égéstermék elvezetők méretezési sajátosságai.

A délutáni szünet után a fa- és a biomassza tüzelés volt a téma a MACSOI előadóinak (Nagy András elnök és Henszelmann Imre titkár), valamint Huszár Tibor Meszléry-díjasnak az előadásában, majd érdekes előadást hallhattunk a tűzvédelem és az égéstermék-elvezetés kapcsolatáról Lestyán Máriától, a Magyar Tűzvédelmi Szövetség elnökétől és Király András tűzvizsgáló szakértőtől. Az előadásokat Farkas József zárta, aki a Somogy Vármegyei kéményseprésben 2023-ban összegyűlt tapasztalatairól számolt be.

Újdonság volt az a kerekasztal beszélgetés, ahol a gázos és a kéményes szakemberek fejtették ki véleményüket.

Csütörtökön a kéményes szakemberek tapasztalatairól és korszerű megoldásokról hallhattunk előadásokat, például a lakossági szilárd tüzelésű berendezések kéményeinek részecskeszűréséről, a gyűjtőkéményekre kapcsolódó fűtőberendezések cseréjéről és az égéstermék hulladékhő hasznosítás megoldásáról. Megismerhettük a Kaposvári Zöld Fűtőmű technológíáját és égéstermék elvezetését.

A konferenciát Macskásy Árpád professzorra, az épületgépész megnevezés és a műegyetemi Épületgépészeti Tanszék megteremtőjére tett megemlékezéssel zártuk, aki 2024. február 29-én ünnepelte volna születésének 120. évfordulóját. Az ebédszünet után tanítványai, valamint a Magyar Mérnöki Kamara és a Somogy Vármegyei Kamara képviselői Csurgón megkoszorúzták a professzor emléktábláját.

Köszönjük a konferencia védnökeinek és szakmai támogatóinak a segítségét, amellyel a XIII. Országos Kéménykonferencia színvonalas programja létrejöhetett!

A Kéménykonferencia szakmai utóéletének gondozása, a felmerült szakmai kérdések, ajánlások feldolgozása jelenleg is folyik, a résztvevőktől március 10-ig várjuk az ajánlás tervezeteket a konferencia@kemenyjobbitok.hu e-mail címre. A javasolt ajánlásokat szerkesztés után az utóbbi konferenciákhoz hasonlóan a résztvevőknek szavazásra küldjük, majd az elhangzott előadásokkal együtt közzétesszük honlapunkon.

Dr. Barna Lajos
a Szervező Bizottság elnöke

EseményekKémény

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul