e-gépész online szaklap

Címke: Magyar Épületgépészet

 1. Lakóépületek épületgépészeti rendszerének beépített szén-dioxid-kibocsátása

  Életciklusuk során épületgépészeti rendszereink nagy mennyiségű szén-dioxidot és egyéb üvegházhatású gázokat bocsátanak ki. A környezeti életciklus-elemzésekben leginkább a globális felmelegedés potenciált alkalmazzák. Az épületgépészeti rendszer ese...

 2. Lehetőségek az energiaválság csökkentésére intézmények esetében

  Az orosz – ukrán háború kapcsán az Európai Unió által bevezetett szankció hatásaként a földgáz ára jelentősen megnőtt. Milyen technikai lehetőségek kínálkoznak a földgáz felhasználás és ezzel összhangban a fűtési költségek csökkentésére intézmények e...

 3. Napelemes energiatermelés lakóépületben való helyszíni felhasználásának vizsgálata

  Cikkünk témája a jelenleg fennálló világméretű energiaválság tükrében rendkívül időszerű. Ezt a 2022 ősze óta bevezetett kormányrendeletek is alátámasztják, mivel ideiglenesen szüneteltették az október 31-e után becsatlakozók számára a visszatáplálás...

 4. A beépítetlen padlásterek energetikai vizsgálatának kérdései

  Napjainkban az egyik legjelentősebb energiafogyasztó a meglévő, jellemzően elavult épületállomány, ezért a kisebb energiafelhasználás érdekében az építész és épületgépész szakma tudatos beavatkozására van szükség. A régebbi épületek legtöbbször nem e...

 5. Változott az épületenergetikai és a tanúsítási rendelet

  Az épületenergetikai rendeleteket illetően lényegi változásokra került sor. A változás jelentősen érinti a számítási módszert, a követelményeket és a tanúsítást egyaránt. Az új számítási módszer jelölésrendszerében és bizonyos mértékig logikájában is...

 6. Kombinált és kiegészítő hőcserélős hőszivattyúkkal elérhető jóságfok növekedés

  Az emelkedő energiaárak és az energiahatékonyságra való törekvés mellett szükség van a nagyobb hatékonyságú hőszivattyús berendezések használatára. A cikkben bemutatásra kerülnek a kombinált rendszerű magas kondenzációs, egyszerre fűtő és melegvizet ...

 7. Terhelésillesztési mutatók háztartási méretű napelemes rendszer méretezésére

  Lakóépületeink hálózatra csatlakoztatott napelemes rendszerei egyre komolyabb kihívások elé állítják villamosenergia-hálózatainkat. A problémákat látva felmerül a kérdés: tudunk-e jobb méretezési elvet kialakítani hálózatra csatlakoztatott napelemes ...

 8. Az épületek várható energiafogyasztásának becslése tervezési fázisban

  Komoly kihívást jelent megbecsülni egy megrendelőnek az építendő vagy felújítandó épület várható működési energia fogyasztását. A szerző kifejti, a probléma az, hogy óriási a különbség a tervezett és a megvalósult épület között. A számított és a mért...

 9. Személyre szabott szellőzés WELL munkaállomással

  A korszerű szellőzés kialakításakor cél, hogy egészségesebb, az általánosnál jobb komfortszintet és levegőminőséget biztosítsunk kisebb energiafelhasználás mellett. Ezek az elvárások az egyénre szabott szellőzési rendszerrel teljesíthetők. A szerzők ...

 10. A hidrogénnel kevert földgáz a következő évtizedek tüzelőanyaga

  A zöld energiával előállított hidrogén földgázzal való keverése lehetőséget ad arra, hogy a nyáron megújuló energiával előállított és a gáztározókban tárolt zöld hidrogént télen a meglévő gázfogyasztó készülékekben használjuk fel. A hidrogén használa...

 11. Tipizált lakóépület energiaigényének modellezése dinamikus épületszimulációval

  E tanulmány során célunk volt, hogy egy magyar épülettípus, a Kádár-kocka vizsgálatával meghatározzuk, mely vizsgált felhasználói szokások és épület adottságok (tájolás, hőtároló tömeg stb.) bírnak legnagyobb hatással a fűtési energiaigényekre és a n...

 12. Energiatakarékos lakóépületek tüzelőberendezéseinek légellátása

  Az épületek tömörsége folyamatosan javul, mert az energetikai jellemzők folyamatos szigorodása és a komfort-igények növekedése ezt megköveteli. A „közel nulla energiaigényű” épület már tömörebb annál, hogy természetes szellőztetéssel jól működtethető...

 13. Blower Door – Légtömörségmérés

  A légtömörségmérés a mai, korszerű, kevés energiát felhasználó épületek egyik legfontosabb diagnosztikai mérése. Fontos szerepe van az épületek nem kívánt levegő be- vagy kiáramlásának mérésében, illetve azon helyek felkutatásában, ahol ez a nem kívá...

 14. Levegő hőforrású hőszivattyú leolvasztási módszerei

  A levegő hőforrású hőszivattyús fűtési rendszerek terjedése hazánkban töretlen, köszönhetően a rendszer alacsony árának és egyszerű telepítésének. Energetikai szempontból azonban a levegő hőforrásnak van kevésbé ismert előnye, és jobban ismert hátrán...

 15. A hűtőolaj hatása a kondenzációs hőátadásra

  A hőszivattyú áramlási körében a hűtőolaj és a hűtőközeg kölcsönösen hat egymásra, befolyásolva ezáltal egymás tulajdonságait. A hűtőolaj rontja a közeg hőtechnikai jellemzőit, a hűtőközeg pedig az olaj kenési tulajdonságait módosítja. A kenőanyag cs...

 16. Jó esélyek nyílnak a fatüzelés előtt

  A kályhás szakma lehetőségeit akár kedvezően is befolyásolhatja az az uniós jogszabály, amely kimondja, hogy 2022. június 30-át követően csak közel nulla energiaigényű, azaz BB-besorolású épületek vehetők használatba. Ez azt jelenti, hogy a teljes en...

 17. Termosztatikus szeleppel üzemelő használati melegvíz cirkulációs rendszer tervezése

  A cikk egy nagypaneles technológiával épült budapesti lakóház kiterjedt használati melegvíz alapvezetékének cseréjéhez végzett tervezési megfontolásokat ismerteti. Az eredetileg horganyzott acélcsővel épült alapvezeték hálózat korróziós problémái mia...

 18. ELI-ALPS Kutatási Központ épületgépészeti tervezése

  Virág Zoltán okleves gépészmérnök, a Duoplan Kft. ügyvezetője az Év mérnöke díjat és a hozzá tartozó Kamarai Aranygyűrűt vette át a Magyar Mérnöki Kamara díjátadóján. A cikkben bemutatja a díj odaítélésnek indoklásában megnevezett létesítményt....

 19. Hígítás, helyi elszívás, szennyező anyagok ipari csarnokokban

  A cikk az ipari csarnokok légtechnikai tervezésének kérdését foglalja össze: a tervezés és méretezés alapját, a szennyezőanyag felszabadulást, a tervezett légtechnikai rendszer hígítási tulajdonságait számba vevő modelleket. A szerzők bemutatnak egy ...

 20. Fázisváltó anyagok épületgépészeti alkalmazásának szempontjai

  A fázisváltó anyagokban történő hőtárolás a hulladékhő jelenleginél intenzívebb hasznosítását teheti lehetővé. A nagy energiasűrűségű hőtárolás a költségek csökkentését, és ezáltal elterjedt felhasználás lehetőségét ígéri. Tapasztaljuk ugyanakkor, ho...