e-gépész online szaklap

Épületgépész felelős műszaki vezető és műszaki ellenőr tanfolyam

| | |  0 | |

Rébay Lajos, ÉTE tanfolyamszervezőjének kérésére tesszük közzé az Építéstudományi Egyesület a Magyar Mérnöki Kamarával együttműködésében megvalósuló Épületgépész felelős műszaki vezető és műszaki ellenőr tanfolyam felhívását.

A tematika összeállításával a szakszerű, legjobb minőségű kivitelezést, és a hatékony üzemeltetést kívánjuk elérni. Ezért hangsúlyt a tervezéssel, kivitelezéssel és üzemeltetéssel szemben támasztandó korszerű követelményekre helyeztük (pl. a versenyeztetés, a vállalkozás, a megvalósítandó műszaki tartalom, az elvégzendő feladat minősítési rendszere és követelményei mind a tervezés, mind a kivitelezés számára). Ebből következően a témakörök megválasztásánál és kidolgozásánál gondolkodásunk és szakmai tudásunk tapasztalt hiányosságainak pótlására törekedtünk.

Tanfolyamunk egyúttal segítséget kíván adni a Magyar Mérnöki Kamara tervezői, szakértői, felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri, és egyéb szakmai jogosultsági feltételeinek elsajátításához is, ezért a tanfolyamot MMK-val közösen szervezzük. Sikeres elvégzéséről ÉTE és MMK közös igazolást ad át a résztvevőnek. A tanfolyamot ajánljuk középfokú épületgépész végzettségű felelős műszaki vezetők számára is. (Egyéb műszaki végzettségűek részvétele külön elbírálás alapján történik.)

Célunk, hogy a jövőben, meghatározott nagyságú épületek kivitelezése jogosultsághoz, és az ehhez szükséges képzés szükségszerű elvégzéséhez legyen kötve.

A tanfolyam helyszínei

A távolabb lakóknak kedvezve a képzést 50-50%-ban jelenléti és távolsági módon tervezzük tartani. Az előadások helyszíne: a Magyar Mérnöki Kamara székháza: Budapest XI. Szerémi út 4. (Megközelítés gépkocsival a Fehérvári, vagy a Budafoki út felől, a parkolás a környéken ingyenes. Tömegközlekedéssel az 1-es villamossal a Hauszmann Aljos utcáig, vagy a Budafoki úton a Dombóvári úti megállóig autóbusszal.)

A gyakorlati foglalkozásokat cégek bemutató termében, laborjában, illetve szerelési helyszíneken tartjuk, amit a tanfolyam során közlünk.

Jelentkezés

Az Építéstudományi Egyesület koordinátoránál elektronikus levélben (Rébay Lajos, e-mail: epgepoktatas@eptud.org, tel.: +36 20 931-6600) a jelentkező neve, telefonszáma, e-mail-címe, a munkáltató neve, adószáma és számlázási címe megjelölésével. A jelentkezést visszaigazoljuk, megküldjük a részletes órarendet, témavázlatokat és egyidejűleg a munkáltatónak megküldjük a részvételi költség számláját, mely átutalással egyenlítendő ki az ÉTE 10200830-32310281-00000000 számú számlájára. A díj két egyenlő részletben is fizethető 2022. 01. 31. és 2022. 08. 31. határidővel, mely igényt kérjük a jelentkezéskor közölni. A részvétel feltétele, hogy a hallgatók és az előadók is igazoltan háromszor oltottak legyenek a koronavírus ellen.

A tanfolyam időpontja és költsége

A tanfolyam két féléves, február-május, illetve szeptember-november hónapokban minden második héten péntek és szombat napokon. Az első oktatási nap 2022. 02. 04. Jelentkezni 2022. 01. 30.-ig lehetséges a díj legalább 50%-ának befizetésével.

A tanfolyam teljes (a két félév) költsége 560 000 Ft+áfa/fő. A díj tartalmazza az oktatás és az elektronikus adathordozón átadandó segédlet (témavázlatok, ábrák, táblázatok) teljes költségét. Étkezést, közlekedést, komplett jegyzetet nem tartalmaz.

A tanfolyam tematikája, beosztása és előadói

ÉPÜLETGÉPÉSZ  FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ ÉS MŰSZAKI ELLENŐR továbbképzés

Időpont hó.nap Fejezet száma Téma/Témafelelős Óra sz. Időtartam Előadó
  0 Köszöntés, bevezető.     Rébay L.
  1 Tervismeret – Rébay Lajos 12    
  1.1 Tervfajták, tartalmi követelmények: beruházási tanulmányterv, ép.eng., tender, kiviteli, megvalósulási terv (és készítője), beszabályozási terv 2   Csanád Bálint  
  1.2 Épületgépész  tervek: adattartalom a gyártáshoz, kivitelezéshez 2   -„ -
  1.3 Szabványok, jogszabályok, környezetvédelem, energiahatékonyság, hatósági engedélyeztetés 2   -„-
  1.4 Épületakusztika:  kritériumok, méretezések, adatszolgáltatások a kiviteli tervben 2   Hetényi Gyula
  1.5 Szabályozástechnikai kiviteli tervek, gépész adatszolgáltatás 2   Labádi Mihály  
  1.6 Tervellenőrzés a tervezés kapcsán: a feladat értelmezése, a tervezés irányelvek érvényesülése, energiaszükséglet, teljesítmények, költséghatékonyság, 2   Tuczai Attila  
               
  2. Korszerű rendszerek és működésük – Zoltán Attila: felépítés, méretezés, hidraulika, energiaszükséglet, hőveszteség, biztonságtechnika, termékismeret, gyártmányok 48    
  2.0 Épülettechnikai rendszerszemlélet, épületgépészet-épületvillamosság-transzportgépészet 1   Zoltán Attila
   
 1. Egy kis rendszerszemlélet – a TORTA,
 2. Környezet-közérzet kapcsolata, barlangból komfortos élettér, hab a TORTÁn,
 3. A témakör ismertetésének célja, a szakági fejezetek felépítése, kapcsolataik.
     
  2.1 Épületenergetika: Épületek és környezetük, építészeti és gépészeti megoldások, fenntarthatóság 3   Magyar Zoltán
   
 1. Épületek és környezetük kapcsolata (mint 2.0?),
 2. Épületenergetika, az építmény és az épülettechnikai rendszerek befolyása, hatása,
 3. Közel zéró energiafelhasználás és a megvalósulás kritériumai,
 4. Smart épületek,  épületmenedzsment rendszerek,
 5. Reális építészeti és gépészeti megoldások.
     
  2.2 Energiaellátás: hagyományos és megújuló energiaforrások, energiaátalakító berendezések (villamos energia, fűtés és hűtés) rövid, átfogó ismertetése. 4   Korényi Zoltán
   
 1. Foszilis (földgáz) és megújuló (nap, biomassza) energiaforrások jellemzői
 2. Kapcsolt villamos- és hőenergia termelés (gázmotorok)
 3. Trigeneráció: villamos-, hő- és hidegenergia (abszorpciós) előállítása
 4. Energiatermelő berendezések környezetterhelése
 5. Költségbecslés
     
  2.3 Vízellátás: vízellátó-, vízhasznosító rendszerek, vízkezelő, vízhasznosító és vízellátó berendezések 4   Petró Gyula
   
 1. Háztartások vízellátása (szűrés , vízlágyítás, ívóvíz, fűtési rendszer)
 2. Épületek vízellátása (szállodák, irodaházak, társasházak, ipari épületek – használati melegvíz lágyítás, higiéniai kérdések, fűtési rendszer)
 3. Gőzkazánok, gőzfejlesztők vízellátása
 4. Hűtőtornyok, párásítók vízellátása 
     
  2.4 Szennyvízkezelés: szennyvízkezelés, szennyvízhasznosítás, közművek, korszerű berendezések, megoldások, telepi és közműhálózatok 4    
   
 1. Szürkevízhasznosító rendszerek
 2. Szennyvízátemelő berendezések méretezése 2. Szennyvízátemelő berendezések méretezése
 3. Épületen belüli átemelőtelepek tervezési szempontjai
 4. Külső csapadékvíz és szennyvízátemelők kialakítása
 5. Jellemző tervezési, beépítési hibák
     
  2.5 Fűtés:  Közvetítő közeges fűtési (hűtési?)rendszerek, hőtermelők, hőleadók, fűtési (hűtési) hálózatok 4   Kis István
   
 1. Hőigények meghatározása, hőforrások kiválasztása(mint 2.2, csak „kicsiben”?),
 2. Hővisszanyerés, helyi megújulóenergia hasznosítás;
 3. Lakó- kommunális és ipari épületek hidraulikus fűtési(hűtési?) rendszerei
 4. Alacsony hőmérsékletű (felület)fűtések, hőleadók: rendszerek, működés, szereléstechnika, üzembe helyezés
 5. Fűtés(hűtés)technikai elosztó hálózatok, tömörség, hőszigetelés, nyomástartás, szivattyúk     működése, tágulási tartályok, légtelenítés, szennyezőanyag leválasztás, korrózió, tisztítás
 6. Speciális igények: HMV technológia(gőz)
 7. Rendszerek beüzemelése, beszabályozása, hidraulikai mérések.  
     
  2.6 Hűtés:     Göntér Miklós
  2.6.1 Közvetítőközeges hűtési rendszerek, hőtárolás, kompresszoros és adiabatikus folyadékhűtők, hőleadók 2   Göntér Miklós
   
 1. Kompresszoros hűtőkörök, folyadékhűtő berendezések felépítése és típusa
 2. Fűtő-hűtő teljesítmény, teljesítmény szabályozás, „hatásfokok” értékelése
 3. Kapcsolódó közvetítőközeg-rendszerek kialakítása
 4. Hűtő- és hőszivattyú berendezések/rendszerek hőhasznosítása
 5. Jellemző tervezési, telepítési hibák
     
  2.6.2 Direkt (R, DX, hűtőközeges)  hűtési rendszerek, változó hűtőközeg-tömegáramú hűtő-fűtő rendszerek, hőleadók 2   Erdélyi József
   
 1. Egyirányú és reverzibilis hűtőkörön felépítése és típusa, jellemző kül- és beltéri beredezések
 2. Fűtő-hűtő teljesítmény, teljesítmény szabályozás, „hatásfokok” értékelése
 3. Hűtőközeg hálózatok kialakítása
 4. Hűtő- és hőszivattyú berendezések/rendszerek hőhasznosítása
 5. Jellemző tervezési, telepítési hibák
     
  2.7.1 Légtechnika: Lakó- és kommunális épületek légtechnikai rendszerei 5    
   
 1. Lakóépületek hővisszanyerős szellőzőrendszerei,
 2. Kommunális és ipari épületek légtechnikai és klímarendszerei,
 3. Légtechnikai hálózatok, légtömörség, hőszigetelés, kapcsolat a külső térrel,
 4. Speciális igények: Hő és füstelvezető rendszerek, garázs szellőzés, tűz- és füst csappantyúk, füst zsaluk, mozgató motorok és kábelezésük,légcsatornák tűz elleni szigetelése
 5. Rendszerek beüzemelése, beszabályozása, hidraulikai mérések.
     
  2.7.2 Légtechnika: termékismeret 3   Szekeres József
  2.8 Szabályozás: Szabályozástechnika, épületfelügyelet, automatika és épületmenedzsment (BMS) rendszerek, intelligens épületek, épületinformatikai rendszerek 4   Erdélyi Tibor
   
 1. Létesítménygazdálkodás
 2. Épületautomatika feladatok  rendszerezése
 3. Digitális szabályozás- és vezérléstechnika
 4. Épületfelügyeleti rendszerek, integrált rendszerek
 5. Energia
 6. Intelligens épület
 7. Épületautomatikai rendszerek tervezése, kivitelezése, karbantartása
     
  2.9 Épületvédelem: Életvédelem, vagyonvédelem, beléptető rendszerek, aktív tűzvédelem, hő és füst elleni védelem vezérlése, aktív védelmi rendszerek kialakítása és kapcsolatai 2   Belényi Zsolt
   
 1. Hő- és füstelvezetés és légpótlás (gravitációs és gépi megoldások kombinálása), túlnyomásos füstmentesítés,
 2. Reverzibilis gépészet vezérlése és állapotjelzései,
 3. a távvezérlés és a tűzoltósági vezérlő tabló, HFR központok kialakítása, tűzeseti működést biztosító egyéb termékek és megoldások
 4. nyomásszabályozás, hatósági egyeztetési kötelezettség, építési termékek a HF vezérlésben, üzemben tartás
     
  2.10 Épületvillamosság Erősáram: fogadó és elosztó berendezések, villámvédelem, gyengeáram: informatikai rendszerek 4   Orlay Imre
   
 1. MSZ 447 szabvány közcélú hálózatra csatlakozás műszaki megoldásai Leágazási pont, cstlakozási pont méretlen és mért berendezések
 2. 40/2017 NGM rendelet Villamos műszaki biztonsági követelmények, ellenőrző mérések, jogosultságok
 3. Épületgépészeti rendszerek villamosenergia ellátása, vezérlések
 4. Épületek villámvédelme
 5. Hálózatcsatlakozás folyamata, csatlakozási rendelet.
 6. Háztartási méretű kiserőmű létesítése.
     
  2.11 Épületakusztika:  Épületgépészeti berendezések, rendszerek zaj- és rezgéscsillapítása, 2   Hetényi Gyula
   
 1. Szellőző- és hűtőgépek rezgése, zajkeltése, mérésük,
 2. Légcsatorna hálózatok akusztikai méretezése, akusztikai elemek
 3. Zaj- és rezgéscsillapítás:  kritériumok, megoldási példák, jellemző hibák,
 4. Passzív és aktív hangcsillapítási  megoldások
     
  2.12 Épületfizika:  Épületfizikai alapok, épületszerkezetek, építőanyagok, kritikus helyek: hőhidak, páraképződés, légtömörség 4   Becker Gábor
   
 1. Alapvető épületszerkezetek, hatásuk mértéke az energetikai tulajdonságokra
 2. A hőszigetelés indokoltsága, anyagai, folyamatossága, védelme, hőhidak, páralecsapódás
 3. Lég- és párazárás: fontosságuk, légtömörség, anyagaik, hibalehetőségeik
 4. Nedvesség elleni védelem, nyílászáró szerkezetek és beépítésük.
     
  3. Korszerű szereléstechnológia, segédanyagok, segédeszközök – Rébay Lajos: 36    
  3.1 Vízellátás, csatornázás, fűtés-hűtés: csővezetékek (PVC, KP, PE, PP, 5-rétegű) szerelése, elhelyezés, kötés, hő- és zajszigetelés, korrózió – szerelési bemutatóval, gyakorlattal 8   Szemán Róbert
  3.2 Szellőző rácsok: méretek, áramkép, akusztika, mérés, beállítás – labor méréssel 8   Illés Zoltán
  3.3 Légtecnnikai gépház kialakítása: helyszükséglet, kitűzések, szállítás, légcsatornák térbeli elrendezése, felmérés, gyártatás, tisztaság, tömörség – helyszíni munkavégzés, alátámasztások, függesztések 8   Fetter János
  3.4 Szabályozó berendezés terepi készülékeinek szerelése – helyszíni munkevégzés 8   Erdélyi Tibor
  3.5 Freon vezetékek szerelése: felmérés, méretezés, olajhordás, tisztaság, tömörség 1   Rébay Lajos
  3.6 Építestecnika és épgép érintkezése: födém- és falnyílások készítése, helyreállítása, födémterhelések, falihornyok, fedélszék megbontása, alapfal és tetőszigetelések, csőátvezetések vízzárása 2   Papp Róbert
  3.7 Tűzgátlás: csőátvezetések, roppantó gyűrűk, mázolás, szigetelés 1   Papp Róbert
           
  4. Humán erőforrás – Zsolnay Gábor: 16    
  4.1   A humán erőforrás alkalmasságának kompetencia területei 2   Zsolnay Gábor
  4.2 A kivitelezési tevékenységek során megoldandó feladatok jellege szerinti felosztása. 2  
  4.3 A humán erőforrás megfelelőségének megítélése, a megfelelőségre való felkészítés alapjai az eltérő feledttípusok jellegének tükrében. 1  
  4.4 A kivitelezési feladatok tervezésének és végzésének metodikai kérdései 5  
  4.5 Feladatok delegálása, az eredményesség és a hatékonyság elemzése, értékelése. 2  
  4.6 A munkahelyi légkört befolyásoló tényezők és azok hatása a munkavégzés színvonalára, a teljesítmény minőségére. 2  
  4.7 A konfliktusok kialakulása és azok kezelése. 2  
           
  5. Szakmunkás képzés – Zoltán Attila: tartalma, követelmények, képesítések 4   Zoltán Attila
           
  6. Kivitelezés – Rébay Lajos: 80    
  6.0 Vállalkozás gazdaságtan 4    
    Jogi környezet     Magyar Mária
    Pici és vállalati működés     Wéber László
  6.1 Vállalkozási ajánlat készítése:     Rébay Lajos
  6.1.1 a munkaterület felmérése, követelmények, különleges körülmények 2  
  6.1.2 tervellenőrzés: gyárthatóság, szerelhetőség, csomópontok, működtetés, karbantartás, műszaki észrevételek helyettesítő megoldások, műszaki szükségesség, korszerűsítés, egyszerűsítés, helyettesítő anyagok, 2  
  6.1.3 organizációs terv, kivitelezési ütemterv, 2  
  6.1.4 költség összeállítás, 2  
  6.1.5 ajánlat,/szerződés tervezet: kétoldalú jogok és kötelezettségek vészhelyzetek észlelése, önvédelem szerződésminta 2   Dr Zvara István
  6.2 Verseny: magatartás, taktika 1  
  6.3 Szerződéskötés, alvállalkozói szerződések: biztosítékok  a teljesítésre 1  
  6.4 A kivitelezés előkészítése: csomópontok, részlettervek, célanyag rendelések, technológiai tervezés, minőség ellenőrzési terv, termék minták, jóváhagyatás 4   Rébay Lajos
  6.5 A kivitelezés: Felvonulás Az épület felmérése Munkaidő rend Munkahelyi munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelmi előírások A munka irányítása, kooperációk Résztvevők együttműködése Alvállalkozók Szerelési sorrendek, ütemterv Munkahelyi követelmények Műszaki ellenőrzés Műszaki adatszolgáltatások: szla. mellékletek, AJ kérelem Saját műszaki ellenőrzés Részszámlázás Üzembe helyezés előkészítése: KME Havi pénzügyi ellenőrzés Tervező  részvétele 8  
  6.6 Minőségbiztosítás, tanúsítás rendje, szabványok, műszaki irányelvek,  a teljesítmény nyilatkozat, anyagminták, minta szerelés,  műszaki ellenőr és a tervező tevékenysége (követelmény-tanúsítás-ellenőrzés) 2   Baráth Bettina
  6.7 Üzembe helyezés:      
  6.7.1 Műszaki előfeltételek Műszaki dokumentációk (TD, MT, nyomáspróbák, IQ protokoll, építész dok.) A munka szervezése Üzempróba 2   Rébay Lajos
  6.7.2 Mérések, beszabályozás, hatósági mérések: – légtechnikai beszabályozás – hidraulikai beszabályozás 4+6   Andráskó András Prém László
  6.7.3 Műszaki ellenőri követelmények: Próbaüzem. Kiképzés Befejező műszaki dokumentációk: időszaki ellenőrzési, kezelési, karbantartási utasítások, ÁD, MT, LD, ÜH jkv-k (kezelő szervek, kezelő ajtók dokumentálása) 1   Baráth Bettina
  6.7.4 Tervező, műszaki ellenőr szerepe 1  
  6.8 Átadás-átvátel: Dokumentálás Hatóságok közreműködése, feltételek a használatba vételhez (komplexen) Végszámla Utókalkuláció Jótállási elhatárolás Jóteljesítési garancia Jótállási garancia Bankgarancia Jogfenntartás 2   Rébay Lajos
  6.9 Szabad témák a hallgatók igénye szerint: pl.: befejezett munka minőség ellenőrzése, felmérés utókalkulációhoz, mérések, esettanulmányok, hibaelemzés, a kivitelezéssel kapcsolatos kérdések-válaszok, épület látogatás 12     Rébay Lajos
  6.10 Szavatosság, jótállás 1   Rébay Lajos
  6.11 Visszatartás elszámolása 1  
  7. Üzemeltetés, karbantartás – Udvarhelyi Csaba: : ellenőrzési és karbantartási feladatok, gyakoriság, szerződések, alkatrész készlet, élettartam, szezonális feladatok, saját erőforrás, fenntarthatóság 8   Udvarhelyi Csaba
  8. Kereskedelem – Gottlasz György: mérnöki szolgáltatások, engedélyek, teljesítmény nyilatkozat, nyelvhasználat, beszerzés és árak, raktározás,  termék dokumentációk, munkahelyi tanácsadás és felügyelet, üzembe helyezés, jótállás, bemutató terem 4   Gottlasz György
  9. Beszámoló, értékelés – Rébay Lajos 8   Rébay Lajos
      196    

További tájékoztatás:
Rébay Lajos, tanfolyamszervező, telefon: +36 20 931-6600

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul