e-gépész online szaklap

Hogyan kell a PB-gázzal üzemelő gázkazán cseréjét szabályosan megvalósítani?

2021. szeptember 10. | e-gépész| |  0 |

Hogyan kell a PB-gázzal üzemelő gázkazán cseréjét szabályosan megvalósítani?

Ismét egy olvasói kérdésre adunk választ, amelyben egy PB-gáztartályról gázellátórendszeren keresztül, PB-gázzal üzemelő gázkazán cseréjének szabályosan módja felől érdeklődik a levélíró.

Tisztelt e-gépész szerkesztőség!

Ezúton kérem segítségüket, az alább megfogalmazottakban feltett kérdéseim megválaszolásában.

Az 5 m3-es földfeletti PB-gáztartályról a gázellátórendszeren keresztül, a PB-gázzal üzemelő gázkazán cseréjét, szabályosan miképp kell megvalósítani? Mely hatóságokat, szervezeteket és szolgáltatókat szükséges bevonni Amennyiben, a meghibásodott gázkazán 2007 évben lett beüzemelve, szükséges e villamos átalakítás, külön áramkör kiépítése a gázkazánnak a lakáselosztótól, esetleg villamos terv.

Várom válaszukat.


Köszönettel vettük szíves megkeresését, melyre az alábbi tájékoztatást adjuk.

A kérdéses gázellátásra a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) és az annak felhatalmazása alatt kiadott jogszabályok rendelkezései vonatkoznak [GET 2. § (1) E törvény alkalmazási köre kiterjed h) a PB-gáz tartályban vagy palackban történő forgalmazására és hatósági felügyeletére].

A kérdés megválaszolásának megértéséhez bizonyos fogalmak és a kérdéshez kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseinek ismerete elengedhetetlen.

Amennyiben a felhasználási hely1 gázellátása tartályos gázellátással valósult meg, arra is A csatlakozóvezetékek2, a felhasználói berendezések3 és a telephelyi vezetékek műszaki biztonsági szabályzata [3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. melléklet] hatályos előírásai vonatkoznak.

A meghibásodott gázfogyasztó készülék cseréje – a felhasználási hely1 adottságaitól és a csereként beépítésre kerülő gázfogyasztó készülék tanúsított típusától függően   

a) vagy készülékcsere* [1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet 2. § 4.] – tervköteles tevékenység –,

*https://njt.hu/jogszabaly/2020-1-20-22

b) vagy a gázfogyasztó készülékek egyszerűsített eljárásban történő cseréje* [1/2020.
(I. 13.) Korm. rendelet 7. § (1) – 7. § (5).]
 eljárással

*https://njt.hu/jogszabaly/2020-1-20-22

történhet.

Tekintettel arra, hogy a helyszíni adottságok nem ismertek, a döntéshez tervező bevonása szükséges. A G – Építmények gépészeti tervezési szakterületre jogosultsággal rendelkező tervező kiválasztása a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles hatóság nyilvántartásából megye, település szinten történhet ide kattintva.

készülékcsere, illetve a gázfogyasztó készülékek egyszerűsített eljárásban történő cseréje általában hatóságokkal és gázipari engedélyesekkel (PB-gáz forgalmazó, földgázelosztó) való együttműködést nem igényel, a felelősség a tervezőé, illetve a feljogosított gázszerelőé.

A villamos terv szükségességéről a felhasználási hely ismeretében a tervező, illetve a feljogosított gázszerelő dönt.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

1felhasználási hely: az az ingatlan, ahol a csatlakozóvezeték2, a felhasználói berendezés, a gázmérőhely, a fogyasztói főcsap vagy a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó van, ide nem értve a közvetlen szállítóvezetéki felhasználó ellátását szolgáló gázátadó állomást. (GET 3. § 16.)

2csatlakozóvezeték tartályos PB-gáz és szintetikus gáz esetén: a tartály folyadék vagy gázfázisú elvételi csonkjának elzáró szerelvényétől induló és a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték tartozékaival együtt. Az elzáró szerelvény nem része a csatlakozóvezetéknek. [3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. melléklet 1. Fogalommeghatározások 4.]

3 felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége. (GET 3. § 18.)

Üdvözlettel:
Blazsovszky László

GázellátásGázkazánOlvasói kérdésPB-gáz

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul