e-gépész online szaklap

A nyílászárócsere megvalósításának lépései

2021. augusztus 23. | e-gépész| |  2 |

A nyílászárócsere megvalósításának lépései

Azzal kapcsolatban szeretném a segítségüket kérni, hogy egy társasházi, gáz fűtéses lakás ősrégi, fa ablakainak műanyagra történő cseréjének mi a szabályszerű menete. Sajnos nem találtam erre vonatkozóan hiteles és átlátható tájékoztatást, ezért fordulok most Önökhöz.

A beszerzett információk alapján azt valószínűsítem, hogy légellátási tervet kell készíttetnem. Erre ki jogosult? Van ennek a szolgáltatásnak hatóságilag meghatározott ára?

Kérdéseivel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

A nyílászárók cseréjével kapcsolatban a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról szóló 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet előírásai vonatkoznak:.

1. melléklet a 3/2020. (I. 13.) ITM rendelethez: A csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki biztonsági szabályzata (kivonat)

26. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének követelményei

26.9.3. Az „A” és „B” típusú gázfogyasztó készülék valamelyikével ellátott, vagy azzal légtér-összeköttetésben lévő helyiségek érintettsége esetén a tervező a felhasználási hely tekintetében átalakítási tervet készít a következő esetekben:

  1. a létesítéskor beépített nyílászárók cseréje,
  2. a meglévő nyílászárók tömítése, ha az olyan nyílászárót érint, amely a felhasználói berendezés létesítésének műszaki-biztonsági szempontok alapján felülvizsgált terve szerint a gázfogyasztó készülék üzemére hatással van, és
  3. elszívó szellőző ventilátorok, konyhai páraelszívók beépítése.

26.9.4. A már üzemelő gázfogyasztó készülékek légellátási feltételeinek megváltozása esetén a gázfogyasztó készülékek légellátását a tervezőnek biztosítania kell.

A beszerzett információk alapján azt valószínűsítem, hogy légellátási tervet kell készíttetnem. Erre ki jogosult?1 Van ennek a szolgáltatásnak hatóságilag meghatározott ára?2

1A tervet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. Szakma Építészeti-műszaki tervezés fejezete 32. pont alatt meghatározott feltételeknek megfelelő „Építmények gépészeti tervezési szakterületre (G)” jogosultsággal rendelkező tervező készítheti. A tervezők közhiteles hatósági nyilvántartása elérhető az alábbi link alatt (megyei és települési bontásban is):

KERESÉS

2A terv készítése szabadpiaci tevékenység, nincs hatósági ára.

Esetlegesen milyen egyéb intézkedés szükséges a csere megtörténte előtt? Ki és milyen módon ellenőrzi, hogy a nyílászárócsere szabályosan történt-e?

Tekintettel arra, hogy amennyiben a nyílászáró(k) cseréje a fent hivatkozott rendelet szerint tervköteles tevékenységnek minősül, a tervező által elkészített tervet a területileg illetékes földgázelosztó műszaki-biztonsági szempontok alapján felülvizsgálni köteles. A kivitelezésre alkalmas kiviteli terv alapján megvalósult állapotot a földgázelosztó műszaki biztonsági ellenőre ellenőrizni köteles.

A szomszédos, hasonló adottságú lakásokon az ablakcsere az elmúlt években megtörtént. Ebből adódóan valószínűsíthetem, hogy az ablakcserének nem lesz a szakemberek véleménye alapján sem akadálya?

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szomszédos, hasonló adottságú lakásokon az elmúlt években elvégzett ablakcserék szabályossága tervező általi felülvizsgálattal igazolható. A gázfogyasztó készülékek típusától függően a nem szabályosan elvégzett nyílászárók cseréje a lakók élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztet(het)i!

Összeállította: Blazsovszky László Gáz- és Olajipari Tagozat

AblakcsereLégellátási terv

Kapcsolódó

Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Zoárd | 2021. aug. 31.

Megjegyzendő a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelettel kapcsolatban, hogy ez évben egy meglehetősen ellentmondásos elvárás és annak törlése történt meg a jogszabályban. A probléma, pont a cikkel kapcsolatban felvezetett lakásszellőzéssel kapcsolatos területet érinti. Év elején az új épületekre elvárásként bekerült a jogszabályba a mesterséges úton biztosított szellőző levegő biztosítása. Ezt késbőbb kigyomlálták a jogszabályból, azaz a szükséges légmennyiség meghatározást „csak” légtechnikai rendszer esetén várja el a jogszabály alkotó. Arról nem szól a rendelet, hogy ha nincs légtechnika, akkor mitől lesz elfogadható légállapot egy lakásban a ma kapható nyílászárók légtömörsége mellett. Mi van ilyenkor, ha nincs légtechnika? Jön a rossz légállapot, ha csak rá nem érez a lakó, hogy az ablaknyitogatással biztosítsa a szükséges szellőző levegőt. Hogy érezzük a problémát egy 10 m2-es hálószobában alszik két ember, akkor éjszaka kétszer-háromszor kellene az ablaknyitással kiszellőztetni a hálószobát. Aki tervezőként vállalja ezt a megoldást, attól én nem szeretnék semmilyen tervet kapni.


Zoárd | 2021. aug. 31.

A fenti válasz sajnos ”félrétékű”. Valóban, a gázellátással kapcsolatos jogszabályok foglalkoznak a gázkészülékek légellátásával és erről van is jogszabály. De az is lehet, hogy a lakásban nincs nyílt égésterű (A, vagy B besorolású) gázkészülék, akkor mi van, mert ebben az esetben a gázellátási jogszabály nem határoz meg semmit a lakás szellőzésével kapcsolatban. Egy ablak cserénél a komfort kérdése is felmerül, ami ugyan elsőre nem tűnik műszaki biztonsági kérdésnek, de az élhető környezethez szorosan kötődik. Az a tervező, aki ilyen esetben csak a gázkészülék légellátásával foglalkozik, az nem tartja be a tervezőtől elvárható gondosságot. Számos olyan korszerűsítés történt, ahol a nyílászáró csere után az elégtelen szellőzés miatt olyan mértékben lecsökkent a lakás természetes szellőzése, hogy rossz légállapotok alakultak ki. Ennek első lépése a rossz közérzet, ami mivel nem okoz olyan egyértelmű érzékszervi hatást, mint a hideg, vagy a meleg, szerencsétlen lakó nem is tudja, mi a baja. És akkor, jönnek a neten felelhető félrevezető butaságok, mint hogy nem lélegzik eléggé a fal, stb. Ha pedig tovább romlik a helyzet, jön a penészesedés és a megbetegedések. Pedig a TNM rendelet ma már elég pontosan meghatározza, hogy milyen elvárások vannak egy lakás légcseréjével kapcsolatban. Aki ennél többet akar tudni, az belemélyedhet az MSZ EN 16798 (régen MSZ EN 15251)-es szabványban. A TNM rendelet is ebből a szabványból emelt ki elvárásokat a lakó épületekkel kapcsolatban.

Facebook-hozzászólásmodul