e-gépész online szaklap

Megjelentek az első magyar nyelvű BIM-szabványok

2021. március 11. | e-gépész| |  0 |

Megjelentek az első magyar nyelvű BIM-szabványok

Az MSZT megjelentette a teljes építésgazdasági szektor szabványos BIM-gerincű modernizációját megalapozó MSZ EN ISO 19650 szabványsorozat két kulcsfontosságú szabványának magyar nyelvű változatát.

Március 1-jén új korszak nyílt hazánk építésgazdaságának történetében. Az MSZT berkein belül működő MSZT/MB 442 Építményinformációs modellezés (BIM) műszaki bizottság alapos előkészítő munkájának eredményeként jelent meg az MSZ EN ISO 19650 Információk rendszerezése és digitalizációja az épületek és a mérnöki létesítmények esetében, beleértve az építményinformációs modellezést (BIM). Információmenedzsment építményinformációs modellezés felhasználásával szabványsorozat 1. és 2. részének magyar nyelvű változata:

  • 1. rész: Fogalmak és alapelvek   –   MSZ EN ISO 19650-1
  • 2. rész: Létesítmények megvalósítási fázisa   –   MSZ EN ISO 19650-2

A szabványok az első magyar nyelven megjelent BIM témájú szabványok, amelyek a vegyes összetételű (piaci szereplők, szakmai kamarák és kormányzati háttérintézmények) MSZT/MB 442 vezette sikeres együttműködés eredményei. Ezt az együttműködést terjesztette ki a bizottság a szakma különböző területein tevékenykedő szakértők bevonásával.

Ez az együttműködés látszik a szabványok megjelenésének többszereplős támogatásában is, melyet remélhetően tovább szélesít majd az e szabványok elterjedéséhez kapcsolódó további célok támogatásához csatlakozók még bővebb sora.

Az MSZ EN ISO 19650 szabványsorozat célja

A szabványsorozat hatékony beszerzés/kiválasztás megteremtésével, valamint a megvalósítási és üzemeltetési fázisok során keletkező információk használatával kívánja segíteni egy létesítmény életciklusa során az azzal kapcsolatba kerülő mindegyik felet az üzleti céljai elérésében. A szabványsorozat megszületése egy széles körű nemzetközi együttműködésnek köszönhető, mely az eszközök/létesítmények, szervezetek, vállalati kultúrák és megbízási utak lehető legszélesebb körére alkalmazható közös információmenedzsment-folyamatot hozott létre, amely bármilyen méretű és összetettségű létesítmény és építési projekt során alkalmazható.

A szabványsorozat elsősorban azoknak készült, akik:

  • részt vesznek a létesítmény tervezésében, kivitelezésében, üzemeltetésében, karbantartásában és használaton kívül helyezésében; továbbá
  • felelősek az eszközön/létesítményen alapuló szervezetük számára történő értékek realizálásáért.

Ennek részeként szerepük van:

  • a létesítmények megvalósítási és üzemeltetési fázisa alatt keletkező információk kezelésében vagy létrehozásában;
  • az építési projektek beszerzési/kiválasztási folyamataiban;
  • az együttműködésen alapuló munka elősegítésében.

Az ISO 19650 szabványsorozat szerinti információmenedzsment alkalmazása jól illeszkedik valamely minőségirányítási rendszer (pl. ISO 9001) alkalmazásához, a vagyonkezelési rendszer (pl. ISO 55000) vagy a projektmenedzsment-keretrendszer (pl. ISO 21500) részeként, azonban nem követeli meg ezeknek a rendszereknek az alkalmazását.

A magyar nyelven most megjelent 1. rész az épített környezettel foglalkozó szektor üzleti folyamatainak javasolt fogalmait és alapelveit határozza meg a létesítmények életciklusa alatti információk menedzselésének és létrehozásának támogatása érdekében, építményinformációs modellezés (BIM) alkalmazása esetén. A magyar nyelven szintén most megjelent 2. rész a létesítmények megvalósítása során felmerülő, információmenedzsmentre vonatkozó sajátos követelményeket tartalmazza, amelyek az 1. rész fogalmaira és alapelveire épülnek.

Az MSZ EN ISO 19650 szabványsorozat további részei:

  • 3. rész: Létesítmények üzemeltetési fázisa – MSZ EN ISO 19650-3:2020;
  • 4. rész: Információcsere (kidolgozás alatt, várható megjelenése 2022 első fele);
  • 5. rész: Az információmenedzsment biztonságelvű megközelítése – MSZ EN ISO 19650-5:2020.

BIMSzabványok

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul