e-gépész online szaklap

Egyeztetések a földgázrendszer tízéves fejlesztési tervéről

2021. február 24. | e-gépész| |  2 |

Egyeztetések a földgázrendszer tízéves fejlesztési tervéről

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) megkezdte a hazai földgázrendszer 2021. évi tízéves fejlesztési tervének előkészítésével kapcsolatos egyeztetéseket. Az idei fejlesztési tervnek május 31-ig kell elkészülnie.

Az FGSZ Zrt., mint földgázszállítási rendszerirányító minden évben elkészíti a földgázrendszer következő 10 éves fejlesztését felölelő tervét. A tízéves fejlesztési terv a felhasználói, rendszerhasználói és ellátásbiztonsági igények figyelembevételével, a legkisebb költség elvének betartása mellett határozza meg a szükséges földgázinfrastruktúra-beruházások körét.

A dokumentum többek között kitér a határkeresztező vezetékek esedékes fejlesztéseire, a kapacitások és a tárolók bővítési lehetőségeire, vagyis az olyan infrastrukturális beruházásokra, amelyek az egész gázrendszer biztonságos működése tekintetében jelentőséggel bírnak.

A földgázszállítási rendszerirányító a dokumentációt az elosztókkal, a tárolókkal és a kereskedőkkel együttműködésében készíti elő, majd a végleges tervet a MEKH hagyja jóvá. A tervezési időszakban a hivatal folyamatosan egyeztet a rendszerirányítóval annak érdekében, hogy a dokumentumban foglalt stratégiai irányok, a fejlesztésekkel összefüggő pénzügyi és tarifális kérdések átlátható módon és a jogszabályoknak megfelelően kerüljenek rögzítésre.

A hivatal a tervezési időszakban kontrollpontként működik közre, ami elősegíti, hogy az aktuális fejlesztési terv összhangban legyen a szabályozási elvekkel és érvényesüljön a fejlesztések költséghatékony megvalósításának elve. A folyamatos szakmai egyeztetések eredményeként a tízéves fejlesztési időszakot részletező terv jóváhagyása a lehető legrövidebb időn belül megvalósulhat, és a fejlesztések időveszteség nélkül megkezdhetők.

A lehetséges fejlesztési forgatókönyvekhez decemberben és januárban már beérkeztek az alapadatok, amelyek mentén februárban kerülnek azonosításra a potenciális fejlesztési irányok.

Földgáz

Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Zoárd | 2021. márc. 2.

Kedves Miklós! Ez a hidrogén bekeverés egy érdekes dolog. Nem halottam ilyen elképzelésekről, csak félig a fantázia kategóriába sorolt jövőkép leírásokban. Vajon a PE csőhálózat mit fog szólni a hidrogén bekeveréséhez?


Fazakas Miklós Feren | 2021. febr. 26.

A hosszú távú tervezés során érdemes figyelembe venni, hogy az európai szabványosító műszaki bizottságok megbízást kaptak olyan szabványok készítésére, amelyeknek való megfelelőség kimutatásával igazolható lesz a földgázrendszerekbe beépítendő termékek megfelelősége, abban az estben, ha földgázhoz jelentős arányban hidrogént kevertek. Elképzelhető, hogy az EU a földgázszállító rendszereknek csak az ilyen elemekkel való bővítését fogja támogatni.

Facebook-hozzászólásmodul