e-gépész online szaklap

Tisztújító közgyűlés

| | |  0 | |

Tisztújító közgyűlés

Az Épületgépészeti Tagozat a négyéves működési ciklus lezárásaként tisztújító küldöttgyűlésre készül. Az MMK Épületgépészeti Tagozat tisztségviselőinek négyéves ciklusa hamarosan véget ér, ezért a következő négy évre ismét vezetőséget kell választanunk. Ez a küldöttgyűlés feladata.

A küldöttgyűlés időpontja: 2019. február 8. 10:00
Helyszín: MMK székháza (1094 Budapest, Angyal u. 1-3.) I. emelet 151. terem

Figyelem, helyszínváltozás! 

Az Angyal utcában felmerült technikai problémák miatt az Épületgépészeti Tagozat tisztújító küldöttgyűlése másik helyszínen kerül megrendezésre. Az új helyszín a Lurdy Ház konferenciaközpontjának 7-es terme, az időpont változatlanul 2018. február 8. Regisztráció kezdete: 9:30.

Négyéves ciklus fejeződött be a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozata életében. Ez azt jelenti, hogy tisztújító küldöttgyűlésre kerül sor 2019. február 8-án.

Az a különleges ebben a négyéves ciklusban, hogy két elnök vezetése alatt működött a 2015-ben megújult elnökség. 2015-ben Nagy Gyulát választotta elnökké a küldöttgyűlés. Az MMK 2017-es tisztújítása következtében azonban Nagy Gyula a Magyar Mérnöki Kamara elnöki feladatainak ellátására kapott mandátumot. Le kellett tehát mondania a Tagozat vezetéséről.

Az alapszabály alapján három hónap elteltével, 2017. szeptember 29-én megtartott rendkívüli küldöttgyűlésen  az Épületgépészeti Tagozat elnökévé Gyurkovics Zoltánt választották a küldöttek. Gyurkovics Zoltán az elnökség tagjaként az átmeneti időszakban ügyvezetőként irányította az elnökség munkáját. A négyéves ciklus működését így két, csaknem azonos személyi összetételű elnökség munkája fémjelezte. Váltás az elnök személyében volt.

A 2019. február 8-ai küldöttgyűlés tisztújításának előkészítésére a Baumann Mihály vezette Jelölő Bizottság kapott felkérést. Erről a megelőző tevékenységről az alábbi dokumentumok közreadásával tájékoztatjuk a MMK Épületgépészeti Tagozatának minden tagját!

Fontos, hogy a küldöttek minél nagyobb számban vegyyenek részt a küldöttgyűlésen. A közreadott küldötti lista alapján minden tagozati tag tájékozódhat arról, hogy kik az ő közvetlen képviselőik ezen a Tagozat élete szempontjából fontos eseményen!

A jelenlegi elnökség azt a döntést hozta, hogy az elnökség létszámát a jelenlegi 8 főről kibővíti 10 főre, így a következő választáson az alábbi tisztségekre kell személyeket választanunk:

  • 1 fő tagozati elnök
  • 10 fő elnökségi tag
  • 5 fő Tagozati Szakértői Testületi tag

A választással kapcsolatos előkészítésre az elnökség Jelölő Bizottságot hozott létre. A tagok nevét és elérhetőségét a csatolt „MMK jelöltek” nevű pdf dokumentum és az alábbi lista tartalmazza. A Jelölő Bizottság az elmúlt hetekben a tagozat elnökségével és a megyei szakcsoportok vezetővel közösen összeállított egy javaslatot az egyes tisztségekre. Az abban szereplő jelöltek valamennyien úgy nyilatkoztak, hogy jelölésüket elfogadják.

A küldöttgyűlésen is van lehetőség helyszíni jelölésre. A jelölőnek meg kell indokolnia, hogy miért csak akkor tesz javaslatot, továbbá a taggyűlésnek egyszerű többséggel el kell fogadnia a jelölt személyét. A jelöltnek a helyszínen szóban el kell fogadni a helyszíni jelölést.

Letölthető dokumentumok

KüldöttgyűlésMagyar Mérnöki KamaraTisztújítás

Kapcsolódó

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul