e-gépész online szaklap

Erősebb fogyasztóvédelmi jogosítványokat kapott a MEKH

2018. augusztus 6. | e-gépész| |  0 |

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról (MEKH) szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása lehetővé teszi, hogy a fogyasztók jogainak hatékonyabb védelme érdekében a Hivatal közérdekű igényérvényesítéssel éljen.

Az Országgyűlés elfogadta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról (MEKH) szóló 2013. évi XXII. törvény módosítását, ami a Magyar Közlöny szerdai számában jelent meg. A módosítás lehetővé teszi, hogy a fogyasztók jogainak hatékonyabb védelme érdekében a Hivatal közérdekű igényérvényesítéssel éljen. A módosítás augusztus első napján lépett hatályba.

A közérdekű igényérvényesítés során nem közvetlenül a jogsérelmet szenvedett személy fordul a jogainak érvényesítése érdekében a bírósághoz, hanem valamely szervezet a saját jogán lép fel vagy indít eljárást. A közérdekű igényérvényesítés alkalmazásával a MEKH olyan esetekben tud a felhasználók érdekében fellépni, amikor nagyszámú fogyasztó vagyoni érdekeit érintő, jellemzően kisösszegű, azonos jogalapon nyugvó jogsértés reparálására lehet szükség.

A módosítás szerint a MEKH a jogszabályban meghatározott feladatkörében pert indíthat a felhasználók polgári jogi igényeinek érvényesítése iránt az ellen, akinek tevékenysége a földgázellátásról, a földgáz biztonsági készletezéséről, a villamos energiáról, a távhőszolgáltatásról vagy a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvények vagy az azok végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseibe ütközik, és a jogsértő tevékenység a felhasználók széles, a jogsértés körülményei alapján meghatározható körét érinti.

Ha a jogsértéssel érintett felhasználók tekintetében az érvényesített igény jogalapja és az igényben megjelölt kár összege, illetve egyéb követelés esetén a követelés tartalma – a jogsértéssel érintett egyes felhasználók egyedi körülményeire tekintet nélkül – egyértelműen megállapítható, a Hivatal kérheti, hogy a bíróság ítéletében kötelezze az engedélyest, illetve szolgáltatót az ilyen követelés teljesítésére, ellenkező esetben kérheti, hogy a bíróság állapítsa meg a jogsértés tényét a keresetben meghatározott valamennyi felhasználóra kiterjedő hatállyal.

Ha a bíróság ítéletében a jogsértés tényének megállapításán túl az engedélyest, illetve a szolgáltatót meghatározott követelés teljesítésére is kötelezte, úgy a jogsértő köteles a jogosult felhasználó igényét az ítéletnek megfelelően kielégíteni. Önkéntes teljesítés hiányában a jogosult felhasználó kérheti az ítélet bírósági végrehajtását.

MEKH

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul