e-gépész online szaklap

Az Épületgépészeti Tagozat elnökségének beszámolója

2023. március 28. | e-gépész | |  0 |

A beszámoló az MMK ÉgT 2023. április 4-i tisztújító küldöttgyűlésére készült. A most leköszönő elnökség az 2019. február 1-i tisztújító küldöttgyűlés óta dolgozik együtt. A beszámolót, a Tagozat elnöke, Gyurkovics Zoltán állította össze.

A Tagozat működéséről

A Tagozatba tömörült tervezők és szakértők létszáma az elmúlt négy esztendőben lényegesen nem változott. 2019-ben 3385 fő volt, 2023 januárban pedig 3441. Fontos új adat, az ún. elsődleges tagság. Az elsődleges tagságválasztás során az ÉGT tagságát választók részaránya az összes tagozatot tekintve legnagyobb! Ebben a tekintetben a legnagyobb létszámúak lettünk. Ez a létszám 2143 fő.

(Példa arra, hogy mit jelent ez az MMK Küldöttgyűlés (KGY) ÉGT képviseletében: A régi ASZ szerint a KGY létszáma 360 fő volt. Ebben mi 10 fő küldöttel vehettünk részt. Az új ASZ a KGY létszámát 180 főben határozta meg. Elsődleges létszámunk alapján a felére csökkent KGY-be csak kettővel kevesebb, azaz 8 fővel képviseljük a Tagozatot.)

Területi megoszlásban durván 50% a BPMK kötelékében tag, míg a további 50% létszám aránya a területi kamarákban nagyon egyenlőtlen.

Az elmúlt évek során a Szakosztályok száma az alábbiak szerint alakult:

 • Fürdő- és Uszoda Létesítmények – FUL – Szakosztály. Nagyon aktív szerveződés, példásan szervezik szakmai életüket. 2018-2022 közti ciklusban Eördögh Zsolt volt a szakosztályvezető. (Előző ciklusban Staniszevsky Witold.) Tavaly, 2022-ben volt ismét tisztújítás. Maradt Eördögh Zsolt a szakosztályvezető. Továbbképzésre egyedi anyagot állítanak össze, amelyet eddig mindig ajánlottuk a többi szakmagyakorlónak is a Tagozatban. Már volt rá példa, hogy kötelező szakmai képzésként elfogadta a Vízgazdálkodási-, és Vízépítési Tagozat is.
 • Épületenergetikai és Épületenergia-hatékonysági Szakosztály. Működésük szintén aktív. Itt a közben lezajlott tisztújítások során továbbra is dr. Csoknyai Tamás maradt a Szakosztály vezetője. A régi/új elnök dr. Csoknyai Tamás szakmai fórumokon képviselte eddig is az Épületgépészeti Tagozatot és vállalja azt a jövőben is. Szakmai továbbképzések fontos szereplői.
 • A BIM Szakosztály megalakulása jelentős esemény! 2022. november 21-én került sor az alapító közgyűlés megtartására. Jelen volt 21 fő, ők a Szakosztály alapító tagjai. Az ülésen Rónai András vezetésével ügyvivő elnökség alakult. Első feladatuk a szakosztály Ügyrendjének elkészítése. Ez folyik!

A szakosztályok saját ügyrendjük szerint az ÉGT irányítása alatt a Tagozat költségkeretéből, meglehetősen nagy autonómiát élvezve működnek! A MMK Főtitkársága a közeljövőben egy iránymutató ügyrendi mintát dolgoz ki a BIM Szakosztály alapítása kapcsán! (Egy rövid, lényegi minta általános elterjesztése a cél!)

Szakcsoportok

A szakcsoporti szerveződés magas arányú. Szakcsoport, vagy – igen kis létszám esetén – területi képviselő minden megyében jelen van. Minden elnökségi ülésünk deklaráltan nyilvános. De az állandó meghívottak közt szerepel a BPMK Szakcsoport elnöke, valamint regionalitás elvén eddig mindig volt szakcsoporti képviselet elnökségi tagok által.

A tagozat szakcsoportjai az alábbi megyékben működnek:

 • Heves megyében is és Zala megyében is volt kinevezett kapcsolata az ÉGT-nak. A Heves megyei szakcsoport a III. negyedévben megalakult. Zala Vármegyében is megalakul a szakcsoport 2023 első félévére a tervek szerint. Lépni kell még Vas Vármegyében, amellyel kapcsolatos egyeztetések megkezdődtek.
 • A további megyékben – részben tisztújításon 2022-ben átesett – szakcsoportok működnek.
 • Külön fejezet a BPMK szakcsoporti működése. A kb. másfélezer szakmagyakorló egy tömbben nem szervezhető. Ki kell dolgozni a „több szakcsoporti” rendszert. Erre vannak elképzelések, a részletek kidolgozása hátravan.

A szakcsoportok tevékenysége nagyon fontos lenne minden szakmai tagozat jó működése szempontjából. Itt a szakmai együttműködés-, az együtt gondolkodás fontosságára gondolok. A szakcsoporti aktivitás fokozásában vannak még tartalékok, lehetőségek, tennivalók. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján – kiváltképpen a kihelyezett elnökségi ülések miatt is – az együttműködés javuló tendenciájáról adhatok számot. A kritizálható működésű szakcsoportok száma hat-hét. Ez az összes szakcsoport durván harmada. (Taglétszámra vetítve sajnos rosszabb az arány.)

Óriási lehetőség a kommunikáció tökéletesítésében a szakcsoporti hálózat. Reményeim szerint a kommunikáció egyik irányban működik, másik irányban döcögősebb. A lehetőséget mindenképpen bizakodásra okot adónak látom. A következő elnökség el nem hanyagolhatóan fontos feladata lesz, legyen a szakcsoportvezetőkkel való intenzív kapcsolattartás, kapcsolatépítés.

Az előző gondolathoz kapcsolódó a tagozati korfa, amely a kívánatosnál magasabb életkori szintet – kb. 59 évet – mutat. A fiatalabb korosztály képviselői vállalkozásaik megerősítésében nagyon érdekeltek. Ennek ellenére törekszünk ezt a korosztályt is bevonni a kamarai életbe, a kamarai munkába.

Fontos a felsőfokú képzésben résztvevő egyetemek, képzési intézmények hallgatói-, frissen végzett mérnökei számára a kamarai tevékenység bemutatása, lehetőséget biztosítani számukra a rendezvényeinken való részvételekre. Vagy azok a pályaorientációs beszélgetések, tájékoztatók, amelyeket a középfokú szakképző intézményekben (SZKI), technikumokban már néhány éve végzünk.

Kötelező szakmai képzések szervezése, rendezvényeink

Már 2014 óta folyik a képzés a 266/2013-as rendelet szellemében alapján. A törzsanyagok éves témáit az elnökség jóváhagyja, azokhoz előadókat és kidolgozókat kérünk fel. Alapvető álláspontunk, hogy a törzsanyag kidolgozója legyen egyben az előadó is. Ezt a minőségbiztosítás egyik módjának gondoljuk.

Azt a döntést hoztuk meg az új képzési rendszer indulásakor, hogy az épületgépészeti felsőoktatásban tevékenykedő egyetemek oktatóit, vagy beoktató külsős munkatársait kérjük fel a képzési munkára. A konferencia jellegű képzések jelentenek jelentős változást ezen a téren.

Az eddigi években általában hét-nyolc, egyenként 6x45 perces törzsanyag csomagokat állítottunk össze. A lehetőségek kiegészülnek az ún. rokon szakterületi témák elfogadásával.

Mi a Gáz- és Olajipari Tagozattal, a Tűzvédelmi Tagozattal, az Elektrotechnikai és Épületvillamossági Tagozattal alakítottunk ki erős kapcsolatot ezen a téren (is), valamint alkalmanként az Energetikai, ill. az Akusztikai Tagozattal. A 2017-es képzési évtől kezdődően már volt önálló anyagunk a FMV-k és ME-k számára, ezenkívül rokon szakterületről – az Építési Tagozattól – két elfogadott törzsanyag is.

Az évente előkészített képzési törzsanyagok részben vadonatújak, vagy jelentősen felfrissített anyagok. Terveztük, előkészítettük és a programunkban szerepel BIM képzési csomag is. Az új szabályozás adta lehetőséget kihasználva jobbára 4x45 perces képzési anyagokat tervezünk,

hogy az ipari partnereink részvétele megvalósulhasson. Ún. ajánlott előadásokkal pályáznak saját területükről, saját márkájukról részben promóciós jellegű órákkal! A Kamarai Továbbképzési Szabályzat (KTSZ) úgy rendelkezik, hogy legyenek beépíthetők ezek az 1x45, vagy 2x45 perces Kamara által is ajánlott előadások is!

Nagy a jelentősége a szakmai napokhoz, konferenciákhoz kapcsolt képzéseinknek is. Szakmai napok a felsőfokú képzési intézményekhez kapcsolódnak. Debrecenhez, Pécshez és a BMEhez. Ez utóbbi 2018-tól már országossá kiterjesztett, tehát Országos Magyar Épületgépész Napok – OMÉN – rendezvény része önálló szervező gárdával.

Önálló tagozati eseményünk az évente megszervezett Épületgépészeti Tagozati Tervezői Konferencia (ÉGTTK). Ezeket a konferenciákat kezdetektől fogva szeptember utolsó péntekjére szervezzük. (2020-as évben az egészségügyi veszélyhelyzeti rendelkezések miatt elmaradt!) 2022-ben a VI. konferenciánkat szerveztük meg a „Fenntarthatóság” szlogenre épített plenáris programmal. (Ezt a programot akkreditáltattuk kötelező szakmai képzésként.)

Eddig két „felfutása” volt a konferencia-sorozatnak. Az első, már igazán sikeres évünk a 2019-es volt. Nagyszámú kiállítói és résztvevői létszám fokozatosan emelkedett az évek során. Ezt a lendületet törte meg a COVID miatti kihagyás! Ezzel együtt és ellenére, minden félelmünk dacára szépen sikerült – több mint 350 résztvevővel – megrendezni a 2021-es Konferenciát, újrakezdeni a sorozatot.

Minden várakozásunkat meghaladta a 2022-es esztendő. Az összes résztvevői létszám – kiállítók, látogatók – elérte az 500 főt! A Konferencia fővédnöke – több alkalommal is – dr. Lázár János miniszer úr volt. Vagy személyesen, vagy megbízottja útján jelen is volt! Konferencia jellegű képzések megszervezésében Tagozatunk kezdeményező szerepe nem vitatható!

Bizottsági, testületi munkavégzésünk

A beszámoló vizsgarendszer megújítását említem elsőként. Korábbi elnevezéssel az első jogosultság megszerzéséhez előírt vizsga rendszerről – BSZV – van szó. (Megjegyzem, hogy most ismét Jogosultsági Vizsga a hivatalos megnevezés!) Ennek az MMK által létrehozott bizottságnak vizsgáztatóként több tagozatunk által delegált tagja is van. 2020-ig a vizsgabizottság alelnöke dr Halász Györgyné volt. A vizsgatételek teljes megújítását elvégeztük. Ebben a munkában nagy létszámmal vettünk részt Csohány Kálmán által koordinálva. Alaposan felfrissítettük ezen túlmenően a vizsgáztatói létszámot is! (Ezen a téren most újra lépnünk kell!)

A 2022-es országgyűlési választásokat követő kormányátalakítással módosult a minisztériumi struktúra! Örömmel vette a SZAKMA, hogy 32 év után ismét van (csaknem) önálló minisztériumunk. Építési és Közlekedési Minisztérium, ÉKM. Vezetője dr. Lázár János lett. (Szakmánk sokrétűségéből adódóan más minisztériumok is „felügyelik” szakmai munkánkat. Így a BM, a TIM és a Miniszterelnökség!) Lázár miniszter úr a MMK-t is partnernek tekinti, ezért „csapatával” személyesen egyeztetett a MMK vezetésével. Több olyan dologra hívtuk fel a figyelmét, amely az Állami Beruházások Rendje KR tervezetben visszaköszönnek. Pl. közbeszerzés csak kiviteli tervek alapján történjen, legyen független tervellenőr, legyen független költség-szakértő, valósuljon meg, hogy a tervező a gondolat megszületésének a pillanatától a teljes megvalósulási folyamat minden fázisának aktív részese legyen! (Megjegyzem, a 2017-ben elkészült BFR-TSZR ehhez nekünk jó alapot szolgáltatott.)

Tagozati Szakértői Testületünk következetes munkával gyűjtötte azokat a tapasztalatokat, amelyek megalapozták a 266/2013-as Rendelet módosítását is. (A közeljövőben sok minden változni fog. Minden valószínűség szerint ez, a szakmagyakorlók számára nélkülözhetetlenül fontos rendelet is. Erre készülünk egy MMK által már létrehozott munkacsoportban.)

A Kamarai Továbbképző Testületben szintén dolgozik ÉgT elnökségünk egy tagja immár kilencedik éve. A MMK tagja a REHVA-nak. Közvetlen képviseletünket dr. Barna Edit látja el. A REHVA BIM-es munkacsoportjának munkájában részt vesz Rónai András a BIM Szakosztályunk megbízott vezetője.

FAP munkák

Célunk az a pályázati anyagokkal, hogy vagy tervezési segédanyagként lehessen azokat használni, vagy olyan elemző munka legyen, amely megalapozhat egy-egy Rendelet módosítására tehető javaslatot. Az elkészült pályamunkáink az MMK honlapján elérhetők.

Ettől az évtől – 2023-tól – lehet „MŰKÖDÉSRE” is pályázni területi kamarákkal közösen. Mi pl. konferenciaszervezésekre és kihelyezett elnökségi ülés megszervezésére pályáztunk sikeresen négy területi kamarával.

Tagozati díjunk, Év Emberei díjak

A Macskásy Árpádról elnevezett „Alkotói Díjat”, valamint „Életmű Díjat” egy a szakmánk területén működő személyekből álló díjbizottság kezeli egy néhány évvel ezelőtti megállapodás értelmében. Ennek a díjbizottságnak a vezetője az ÉGT mindenkori elnöke. Tagja továbbá az elnökség három tagja! A díjak átadására évente az Országos Magyar Épületgépész Napok – OMÉN – záró főrendezvényén kerül sor!

Az OMÉN keretében került már lebonyolításra diplomadíj pályázat is, amit az Év Emberei díjazás sorában szerveztünk meg.

Beszámolhatok arról, hogy az OMÉN-en a szakma jelölhetett az alábbi címekre:

 • Az Év Épületgépész Tervezője
 • Az Év Épületgépész Mérnöke
 • Az Év Épületgépész Oktatója
 • Az Év Márkakereskedője
 • Az Év Kivitelezője és 2022-től
 • Az Év Hazai Gyártója

Az OMÉN rendezvénysorozat szervezése a www.talalkozzunk.hu honlapon folyik. A díjazott személyeket ott tartjuk nyilván! Megjegyzem, hogy az Év Épületgépész Mérnöke és Tervezője kifejezetten az Épületgépészeti Tagozat szakmagyakorlóit érintette, érinti. Az Év Tervezőjét tervpályázaton választottuk ki. Aki a tervpályázatot megnyerte, lett az Év /Épületgépész/ Tervezője. Sajnos a tervező kollégák pályázatra megnyerése nehéz feladat. Nem érnek rá, nem akarják a nyilvánosságot stb.

Kapcsolataink

Nagyon fontos dolog az országos szakmai szervezetekkel való együttműködés! Örömmel jelenthetem, hogy a párbeszédek, a találkozások révén olyan érdekazonos együttműködést tudtunk kialakítani, amely megsokszorozhatja az épületgépészet érdekérvényesítő erejét.

A Magyar Épületgépészek Szövetsége (MÉGSZ), a Magyar Épületgépészek Koordinációs Szövetsége MÉgKSZ), a Kéményjobbítók Országos Szövetsége (KÉOSZ), a Hűtő- és Klímaszerelő Vállalkozások Országos Szövetsége (HKVSZ) és a Magyar Uszodatechnikai Egyesület (MUE) azok a társadalmi szakmai szervezetek, amelyekkel kapcsolataink kiemelten jók.

A MÉGSZ, a KÉOSZ, a HKVSZ, a MUE, valamint a Tagozatunk létrehozta a Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórumot (MÉEF). Két éves működése pozitívan értékelhető. Tematikus fórumokon szakmai, működési kérdések, problémák elemzésére vállalkozunk. Pl. a szakmai utánpótlás, a képzés helyzetével, vagy termékminősítés folyamatának kívánatos egységesítésével.

Nem csak egy hajóban ülünk, hanem egyirányba is evezünk deklarált céljaink szerint. Vannak közös rendezvényeink, mint pl. az OMÉN. (Erről a „jelenségről” már volt, de még lesz is szó.) De van olyan rendezvény is, amelyet valamelyik társ szakmai szervezetünk neve fémjelez, azon mi is részt veszünk. Ilyenek pl. a MÉGSZ szervezte évenkénti első szakmai – START – rendezvények, értelemszerűen általában januárban, ahol a Tagozat kötelező képzésének évnyitóját is tartjuk hagyományosan. Vagy a KÉOSZ felügyelte, kétévente megtartott Országos Kéménykonferenciák!

A MÉgKSZ – Prof. Dr. Barótfi István – kezdeményezésére egy Épületgépész Szimbólum pályázat meghirdetésére is sor került. Kollégák részéről nagyszámú pályamű érkezett be. Kétfokozatú zsűrizés után néhányat kiválasztottunk Ezek alapján a szakemberek elkészítik a művészi- és kivitelezési terveket, a végső fázisban kiválasztott lesz a Szimbólum-pályázat győztese!

2022-ben harmadik alkalommal adta ki a SZAKMA az Épületgépész Évkönyvet. Ez az évkönyv pillanatfelvételekkel akarja bemutatni az épületgépész szakma aktuális évét!

Ha a Tagozati kapcsolatokról beszélünk, feltétlenül szót kell ejteni az épületgépész képzésben számottevő intézményekkel való kapcsolatainkról.

 • A hazai felsőfokú képzési intézmények mindegyikével, példaértékű az együttműködésünk. Rendszeresen veszünk részt a TDK versenyek-, valamint Diplomadíj pályázatok zsűrizési munkában, ill. a díjazottak jutalmazásában.
 • Ezen túlmenően – tekintettel szakmai utánpótlás fontosságára – egyre több középfokú szakképző intézménnyel (SZKI-k) is kapcsolatban állunk.
 • A szakmai múlt megismertetésére is hivatott Épületgépészeti Múzeum vezetésének törekvéseit támogatandó, iskolai múzeumsarkok berendezését támogatjuk, az ünnepélyes megnyitásokon pályaorientációs előadással veszünk részt. (Eddig 17 SZKI- vel kerültünk kapcsolatba.)

Fontos a kamarai szakmai munkában a Tagozatok közötti együttműködés. Mi régebb óta élő kapcsolatot ápolunk az Elektromos és Épületvillamossági-, a Gáz és Olajipari-, valamint az Energetikai Tagozatokkal. 2018-tól ígéretesen alakulnak a kapcsolataink a Tűzvédelmi- és a Hírközlési- és Informatikai Tagozattal, és egyeztettem már az Akusztikai Tagozattal is.

Az elmúlt évek egyik legjobb gyakorlati példája az ún. „Robbanásveszélyes (RB-s) terekhez kapcsolódó tervezési tevékenység” munkacsoport csaknem egy évig tartó munkája. Ebben a Tűzvédelmi Tagozat gesztorálása mellet mi is részt vettünk. További közreműködő tagozatok a Gáz- és Olajipari-, az Elektrotechnikai-, a Vegyészmérnöki- és a Munkavédelmi Tagozat.

A Munkacsoportban kompetencia követelményeket határoztunk meg a szakterületre. Ezek megszerzéséhez szükséges tantervet dolgoztunk ki előadók megjelölésével. Arra tettünk javaslatot a Főtitkárságnak, hogy – lehetőleg kamarai szervezésben – továbbképzést, mesteriskolát indítsunk be. Ennek eredményes elvégzését követően a Tűzvédelmi Tagozat kezelésében tanúsítvánnyal igazolhatunk egy rész-szakterületben való jártasságot. A képzés szervezése még ezután indul!

Az OMÉN

A 2018-as esztendő mindenképpen kiemelésre érdemes szakmai újdonsága volt a Magyar Épületgépészeti Napok – MÉN – országossá kiterjesztése. Így jött létre az OMÉN! A MMK Épületgépészeti Tagozata társszervezője az OMÉN-nak. Egyhetesre terveztük, de ma már november hónap minden megszervezett szakmai-, vagy baráti találkozó jellegű eseménye a rendezvénysorozat része!

Pesszimista várakozásokat messze meghaladó eredmények születtek évről évre. Átlagosan tizenöt-húsz helyszínen került sor szakmai-, baráti-, találkozó jellegű rendezvényekre, amelyek szervezését a helyi közösségek vállalták, koordinálásuk az eseménysorozatot felügyelő és hirdető honlapon volt követhető. Voltak nyitott gyárkapuk, voltak szakmai találkozások tervező irodákban, egyetemi rendezvényeken, szolgáltatóknál és szakközépiskolákban. De volt rendezvényzáró bowling parti, vagy teniszkupa is. Az Épületgépészeti Múzeum a rendezvény hetére időzítette szakközépiskolai múzeumsarkok avatását is. Több épületgépész nagykereskedő akciókat hirdetett az OMÉN hetére.

Az OMÉN az épületgépész szakma közös rendezvénye. Ebben a szervezésben a Tagozat az egyik szereplő volt. Őszintén és önkritikusan kell megjegyezni, hogy szakcsoportjaink aktivitása úgy általában elmaradt a kívánatostól Van tehát hova fejlődnie a szakcsoporti munkának, ahogy erre a korábbiakban már utaltam! Az OMÉN zárórendezvénye a Díjátadó Gálának helyet adó Épületgépész Bál.

Én szívesebben használom a Díjátadó Gála megnevezést. Egyrészt mert valóban az a fő célja, hogy díjazottjaink méltó, ünnepélyes keretek között vehessék át a szakma által megítélt díjakat! Másrészt vészterhes időkben – COVID, háború a szomszédban – nem éppen a bálozáshoz van kedve az embereknek. Szívesen biztosítanak ugyanakkor ünnepélyes keretet a díjak átadására a nagyszámú épületgépész CSAPAT jelenlétében!

Sajtó, kommunikáció

Saját online szaklapunk saját Hírlevéllel az „e-gépész”, amelyben rendszeres a megjelenésünk, amelyben a megjelenő anyagokat kontrolláljuk. A szakmai folyóiratokban – Épületgépészben, Magyar Épületgépészetben, a Magyar Installateurben, alkalmanként a VGF-ben – adott a lehetőségünk a publikálásra, adott a lehetőség magunkról hírt adni. Ugyanez vonatkozik a Mérnök Újságra is. A megjelenési lehetőség, amelyet ezek az újságok biztosítanak számunkra, nagyobb annál, mint amennyit igénybe vettünk ebből! Ezen a jövőben javítani kell! Ez utóbbiban a novemberi szám hagyományosan épületgépész különszám. Ebben az évben is sikerült a lehetőséget jól kihasználnunk. Mindazonáltal a kommunikáció területén is van szükség fejlődésre, nagyobb aktivitásra!

A Tagozat gazdálkodása

A 2023-as pénzügyi kerete a Tagozatnak jelentős, mintegy 19 millió forint. Ez tényleg jól néz ki. Azonban néhány fontos információt ehhez tudni kell:

 • 2019 után létszámarányosan megnőtt a tagozatok támogatása. (Előző években egységesen és mindösszesen 500.000Ft-al gazdálkodott minden tagozat. A tagozat létszámától függetlenül!)
 • Mind 2020-ban, mind pedig 2021-ben már volt létszámarányos támogatásunk is egy MMK központi keretből. 2022-ben pedig már az új ASZ szerint számított módszer alapján. Ennek az összegnek egy része visszakerül egy közös szakmai alapba, ha egy bizonyos időn belül nem tudja a Tagozat felhasználni
 • 2020-ban és ’21-ben a beszámoló előző részeiben érintettek – COVID, majd az ukrán-orosz háború – nem nagyon volt alkalom munkaterv szerinti pénzfelhasználásra!

Ez az „ÖSSZES BEVÉTEL” a 2023-as évre figyelembe vehető működési keretünk!

A keret felhasználására minden tagozat előterjesztést készít. Elkészít egy előzetes Munkatervet a tárgyévre, majd erre a munkatervre készít egy pénzügyi tervet is! Ezek a munkák most folynak. A vázat összeraktuk, de ezt már az új elnökség fejezi be!

Köszönetnyilvánítás

Végezetül szeretnék megemlékezni kollégáimnak a ciklus négy évében az elnökségben és bizottságban végzett munkájáról. A korábbi elnökségből minimális „átjött” létszámmal kezdtünk 2019-ben! Kellett ahhoz idő, hogy megismerjük egymást, megtalálja/megkapja mindenki a feladatát. Olyan négy év van mögöttünk, amely időszak kétségkívül a magyar építőipar jelentős korszakai közé lesz sorolható. Ez azt is jelentette, hogy a 2019-ben megfiatalodott elnökség tagjainak nagy része jelentős szerepet játszott a szakmai munka területén is. Emellett végeztek olyan szakmapolitikai tevékenységet a kamarában gyakorlatilag társadalmi munkában, amely tiszteletet érdemel! Ezen a helyen is megköszönöm munkájukat!

Egyúttal köszönöm azoknak a szakmai barátainknak, barátaimnak a „kívülről” nyújtott támogatását is, akik nem az elnökség-, vagy a bizottság tagjaként tették ezt!

Köszönet a közös munkáért, a szakmai közösségünk érdekében végzett csapatmunkáért!

A beszámolót összeállította:
Gyurkovics Zoltán
elnök, Épületgépészeti Tagozat

Budapest, 2023. 03. 24-én, amely nap a leköszönő elnökség utolsó elnökségi ülésének a napja!

Épületgépészeti Tagozat

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul