e-gépész online szaklap

P3ductal CarePlus: az öntisztuló és vírusölő légcsatorna

2020. május 27. | támogatott cikk | |  0 |

P3ductal CarePlus: az öntisztuló és vírusölő légcsatorna

Ezt a két tulajdonságot azért kell ötvözni, mert a felhalmozódott por nem engedi a vírusokkal, baktériumokkal szennyezett levegőt érintkezni az aktív antimikrobiális légcsatorna felülettel. Ezért az aktív felület tisztaságáról gondoskodni kell!

Láttunk már 5-10 éves légcsatornát belül­ről? A por a légcsatorna felületén nagy mennyiségben felhalmozódik. Ez nem csak kellemetlen látvány, de baktériumok, és gombák melegágya is.

Az ágazatot szabályozó műszaki és jogsza­bályi előírások is egyre szigorúbbak lettek az elmúlt évekhez viszonyítva. A középüle­tekben már kötelező a három évenkénti fe­lülvizsgálat és szükség esetén a légcsator­na tisztítása.

A por, gombák, vírusok és a baktériumok ellen nemcsak jog­szabályokkal védekezhetünk!

A P3ductal CarePlus, az új P3 előszigetelt alumínium-panelcsalád, amely a P3ductal Care antimik­robiális hatását a forradalmian új öntisztu­ló hatással ötvözi. (Antimikrobiális az anyag azon tulajdonságát jelenti, hogy képes el­pusztítani vagy inaktiválni a mikrobákat, mint pl. baktériumok, gombák, ideértve a penészgombát és vírusokat is.) Ezt a két tu­lajdonságot azért kell ötvözni, mert ha a felhal­mozódott por elfedi a légcsatorna antimikrobiális bevonattal rendelkező aktív felületét, akkor az áramló levegőben lévő baktériumok, gombák és vírusok, nem érintkeznek a légcsatorna falával, ezért ekkor, nem érvényesül­het az antimikrobiális hatás. Márpedig ön­magában hiába alkalmazunk vírus- és baktériumölő bevonatot, ha nem gondoskodunk a felület tisztaságáról. Csak a levegő és a tiszta felü­let találkozásánál alakulhat ki az antimikro­biális hatás. Ezért fontos a légcsatorna ön­tisztulása vagy tisztítása.

Láttak már kórházakban, közintézményekben, vagy akár nagyobb költségvetésű helyeken, mint pl. 5 csillagos szálloda vagy bevásárlóközpontban UNI EN 15780 szabvány szerinti időközönként légcsatornákban lerakodott pormennyiség-vizsgálatot? Ritka dolog. Ha ez esetleg megtörténik, akkor ezeken a helyeken légcsatorna-tisztítást?

Ez azért is rendkívül költséges tevékenység, mert a művelet elvégzése bonyolult feladat. Tervezést, tisztító ajtók beépítését is magába foglalja, de a legköltségesebb rész az az, hogy az épületben az alaptevékenységet le kell állítani, ki kell üríteni a helyiségeket. A légcsatorna kitisztítása rendkívüli porral, kosszal járó folyamat. Visszaköltözés előtt át kell gondolni, hogy a légcsatornában lévő por mennyire lehet gombás, vírusos, baktériumokkal telített és ezek a légcsatornából átköltözhettek-e a falakra, mennyezetre, bent maradt bútorokra stb. Ha ennek fenn áll a veszélye akkor érdemes festést és vagy fertőtlenítést is elvégezni a légcsatorna-tisztítás után. A folyamatot végiggondolva átérezhetjük az ingatlanüzemeltetők rendkívül nagy felelősségét a témában. Ha egy ingatlanban ismétlődő fertőzések lépnek fel, és a hatóságok számon kérik az UNI EN 15780 szabvány rendelkezéseit és az épület nem felel, meg az előírásoknak akkor a felelősségre vonás aligha maradhat el.

A P3 kizárólagos tulajdonát képező, sza­badalmazott technológiai eljárás szerint a levegővel érintkező légcsatorna panel felületét egy új és teljesen biztonságos na­no strukturált folyékony üvegbevonattal kezelik, mely a megtartja az eredeti antimikrobiális hatást és jelentősen képes csökkenteni a por és a szilárd szemcsék lerakodását, felhalmozódását a légcsatornában.

Az UNI EN 15780-2011 szabvány szerint vég­zett NADCA/HVAC Vákuum Teszt publikált eredményei alapján a P3ductal CarePlus panel alkalmazása csökkenti a megtapadt szilárd szemcséket: 90%-kal, a horganyzott acéllemez felületekhez képest!

Tervezők, kivitelezők, üzemeltetők és fel­használók közös érdeke, hogy épített környezetünkben a lehető legtisztább levegő vegyen körül bennünket.

Érdekel

Légcsatorna-felület tisztasági szintje

Mérnöktámogatás:

Horváth Gábor +36 20/262-4704
Váradi Gábor +36 20/983-2991

Columbus KlímaLégcsatornaLégtechnika

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul