e-gépész online szaklap

Módosultak az építésügyi kormányrendeletek

2019. február 20. | e-gépész | |  0 | |

A Magyar Közlöny 2019. február 11-i számában megjelent az építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2019. (II. 11.) Korm. rendelet, mely több - a Magyar Mérnöki Kamarát, illetve annak tagságát – érintő jogszabályt is módosít.

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9/A. § (1) bekezdésének módosítása alapján az energetikai tanúsítás minőségellenőrzése az Innovációs és Technológiai Minisztérium hatáskörébe kerül.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása során a jogszabály kimondja, hogy az építtető a vállalkozó kivitelezővel kötött kivitelezési szerződéstüzletszerű gazdasági tevékenységként folytatott építőipari kivitelezési tevékenység esetén írásba kell foglalni.

A 13. § (3) bekezdés j) pontjának módosítása alapján a felelős műszaki vezető feladata az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően a szakterületére vonatkozó nyilatkozat megtétele annak érdekében, hogy a fővállalkozó kivitelező az építési napló összesítő lapján meg tudja tenni nyilatkozatát.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása alapján a végleges építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól a kivitelezés során eltérni csak az építésügyi hatóság újabb előzetes engedélyével, módosított építési engedéllyel lehet, kivéve, ha

a) az eltérés – helyi építészeti örökségvédelem alatt álló épület esetén – nem változtatja meg az építmény településképet meghatározó homlokzati elemeit,
b) a zártsorú vagy ikres építésű építmény esetén a tervezett módosítás a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét nem érinti, és az eltérés tartalma önmagában nem építési engedélyhez kötött építési tevékenység, vagy
c) az eltérés tartalma önmagában nem építési engedélyhez kötött építési tevékenység.

Az építési engedélyhez nem kötött eltérést az elektronikus építési naplóban a jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentálni, mely megvalósulási állapotot tartalmazó dokumentáció a használatbavételi engedélyezési vagy használatbavétel tudomásulvételi eljárás megindításának feltétele.

Az építésfelügyeleti ellenőrzésről szóló 61. § új (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki, mely szerint, ha az építésfelügyeleti ellenőrzés során az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vagy a területi szakmai kamarák közreműködnek, ez esetben a szakmai megállapításaikat az ellenőrzés során, de legkésőbb az azt követő harmadik napig teszik meg, amelyek az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi. Az építésügyi hatóság, az illetékes területi építész-, illetve mérnöki kamara, valamint területi ipar- és kereskedelmi kamara, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbá az építtetői fedezetkezelők javaslatát is figyelembe véve az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napjáig elkészített éves munkaterv szerint végzi ellenőrzéseit.

A jogszabályok módosításáról a közeljövőben részletesebb áttekintés készül, mely a Magyar Ménöki Kamara honlapján lesz elérhető.

ÉpítőiparJogszabályok

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul