e-gépész online szaklap

Tűzállósági vizsgálattal kapcsolatos szabványok jelentek meg

2024. március 26. | e-gépész| |  0 |

Az MSZT 2024 márciusában két tűzállósági vizsgálattal és osztályba sorolással kapcsolatos szabványt jelentetett meg magyar nyelven európai uniós pályázati forrásból. Az egyik a légcsatornák, mint épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálatával, a másik a hő- és füstelvezető/füstgátló rendszerek komponenseinek osztályba sorolásával foglalkozik, szintén a tűzállósági vizsgálati eredményeik felhasználásai alapján.

MSZ EN 1366-1:2014+A1:2020 Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Légcsatornák

Ez az európai szabvány részletesen leír egy módszert a függőleges és vízszintes légcsatornák tűzállóságának megállapítására, beleértve a vizsgált légcsatornák szerves részét jelentő revíziós paneleket is. Az MSZ EN 1363-1-gyel összhangban alkalmazott vizsgálat légcsatornán kívüli (A típusú légcsatorna) és belüli (B típusú légcsatorna) tűzhatásnak kitett légcsatornák viselkedésével foglalkozik.

A vizsgálat célja annak mérése, hogy egy légkezelő rendszer részét képező reprezentatív légcsatorna-szerkezet/légcsatornarendszer képes-e ellenállni a tűz egyik tűzszakaszról egy másik tűzszakaszra való átterjedésének a légcsatornán belüli vagy azon kívüli tűzhatás esetén. Alkalmazható függőleges és vízszintes, ágvezetékekkel vagy anélkül kialakított légcsatornákra, figyelembe véve a légcsatorna-illesztéseket és -nyílásokat, valamint a függesztőszerkezeteket és az áttörési pontokat.

MSZ EN 13501-4:2016 Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 4. rész: A hő- és füstelvezető/füstgátló rendszerek komponenseinek osztályba sorolása tűzállósági vizsgálati eredményeik felhasználásával

Ez az európai szabvány egy harmonizált eljárást határoz meg a hő- és füstelvezető/füstgátló rendszerek elemeit képező építési termékek tűzállóság szerinti osztályba sorolásához, amely a releváns vizsgálati módszerek és a vonatkozó alkalmazási terület eljárásai alapján.

Ezt az európai szabványt az Európai Bizottság építési termékekről szóló rendeletében (CPR) (305/2011/EU) közölt második alapvető követelmény alátámasztására dolgozták ki, melyet a 2. sz. értelmező dokumentum („Tűzbiztonság”, OJ C62 Vol. 37) ismertet részletesen.

Ez az európai szabvány azt biztosítja, hogy a kapcsolódó követelményeket azonos módon értelmezzék. Értelmezi az építési termékek/elemek különféle csoportjaira vonatkozó működési követelményeket, és elmagyarázza az egyes termékek/elemek vizsgálati eredményein és/vagy kiterjesztett alkalmazási eredményein alapuló osztályba sorolási módszert.

Az MSZ EN 13501 Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása szabványsorozat alapvető fontosságú a tűzbiztonság területén, szorosan kapcsolódik az építési termékek harmonizált termékszabványaihoz és a hazai tűzvédelmi szabályozáshoz. Ennek megfelelően a hat részből álló sorozat 1., 4. és 5. részének elkészült a magyar nyelvű változata, míg a 6. rész, módosításokat is tartalmazó korszerűsített változatának (MSZ EN 13501-6:2018+A1:2023) 2024. április 1-jén jelenik meg a magyar nyelvű változata.

Az MSZT várja azon cégek, szolgáltatók, szervezetek stb. jelentkezését, akik az MSZT-vel együttműködve támogatnák célunkat, hogy a teljes korszerűsített szabványsorozat elérhető legyen magyar nyelven. A támogatással kapcsolatban további információkért, kérjük, keressen bennünket a szabvtit@mszt.hu elérhetőségen.

SzabványokTűzvédelem

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul