e-gépész online szaklap

Elhunyt Dr. Bánhidi László professzor

2023. december 22. | e-gépész| |  0 |

Elhunyt Dr. Bánhidi László professzor

2023. december 19-én kaptuk a hírt, hogy elhunyt dr. Bánhidi László professzor.

Bánhidi László 1956-ban szerezte meg oklevelét a BME Gépészmérnöki Karán, mint épületgépész mérnök.

1956 és 1959 között tervezőként az Erőterv Csővezeték-tervező Osztályán, majd ezt követően 1989-ig az Építéstudományi Intézetben dolgozott, előbb mint kutató, majd mint tudományos tagozatvezető. Ebben az időszakban ismerkedett meg az Európában akkor újszerű és gyorsan kiszélesedő komfortelméleti kutatások eredményeivel. Az Intézet keretében Szentendrén komfortelméleti kutatásokra szolgáló laboratóriumot alakított ki és széles körű nemzetközi együttműködés keretében végzett kutatómunkát.

1989-ben pályázati úton elnyerte a BME I. Épületgépészeti Tanszék vezetését. Fontos feladatának tekintette a komfortelméleti oktatás – mint az épületgépész képzés egyik alappillére – tematikájának és részletes tananyagának kidolgozását és oktatását.

1996-ban kérte nyugdíjazását, de ugyanakkor megkapta a Prof. Emeritusi címet. E minőségben vett részt a továbbiakban is a Tanszék magyar és angol nyelvű oktatásában.

2004-ben Széchenyi Díjat, 2009-ben a Temesvári Egyetemtől díszdoktori címet kapott. Több nemzetközi szervezetnek volt a tagja.

Sok hazai és külföldí konferencián vett részt, 560 publikációja jelent meg angol, német, orosz, kínai, francia, dán stb. nyelven, ebből 12 könyv.

Dr. Bánhidi László professzor az épületgépész szakterület meghatározó kutatója és oktatója volt.

Nyugodjék békében!

A fotó 2021-ben készült Bánhidi László 90. születésnapján, a velencei nyaralójában, amelyen szeretett feleségével, hű társával, Daisyvel látható.

Gyászhír

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul