e-gépész online szaklap

Égéstermék-elvezető berendezések tervezési, kialakítási és üzembe helyezési szabványai

2023. szeptember 13. | e-gépész| |  2 |

Az égéstermék-elvezető berendezések szakszerű tervezése, kialakítása és üzembe helyezése alapvető fontosságú a kémények biztonságos működéséhez, az életet és egészséget veszélyeztető balesetek megelőzéséhez.

Ennek érdekében az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 2023. július 26-án tette közzé a következő szabványokat, amelyek az előzményszabványok korszerűsített változatai:

EN 15287-1:2023 Chimneys. Design, installation and commissioning. Part 1: Chimneys and connecting flue pipes for non-room sealed combustion appliances (Égéstermék-elvezető berendezések. Tervezés, kivitelezés és üzembe helyezés. 1. rész: Nyitott égésterű tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései és összekötő égéstermék-vezetékei)

EN 15287-2:2023 Chimneys. Design, installation and commissioning. Part 2: Chimneys and connecting flue pipes for room sealed combustion appliances (Égéstermék-elvezető berendezések. Tervezés, kivitelezés és üzembe helyezés. 2. rész: Zárt égésterű tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései és összekötő égéstermék-vezetékei)

Magyarország EU-tagságából eredő kötelezettsége a fenti két európai szabvány 6 hónapon belüli kiadása magyar nemzeti szabványként. Megkezdődött a magyar szabványállományba való bevezetésük.

A jóváhagyó közleménnyel bevezetett szabványok magyar nyelvű kiadása elengedhetetlen további magyar szabványok, többek között az MSZ 845:2012 Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése szabvány korszerűsítése során az esetlegesen felmerülő értelmezési viták elkerülése érdekében, illetve az égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozó korszerű, egységesen értelmezhető és alkalmazható műszaki követelmények megteremtése végett. E három szabvány rendkívül fontos szerepet tölt be a kéményseprőmesterek szakmai munkájában is, a szabványok követelményeinek, útmutatásainak ismerete nélkülözhetetlen mindennapos gyakorlatukban, valamint a vizsgákra való felkészülésükben.

A fenti két európai szabvány magyar nyelvű változatának kidolgozását indokolja, továbbá hogy lehetőség legyen minél szélesebb körben való egyértelmű alkalmazásukra, mivel mindkét szabványt meghivatkozza a 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet, ezért a szabványok szerinti követelmények teljesítését úgy kell tekinteni, hogy e rendelet vonatkozó követelményei is teljesülnek. Ez a jogszabályi hivatkozás is mutatja, hogy a szabványok társadalmi érdeket, az élet és vagyon biztonságát szolgálják.

A szabványok magyar nyelvű változatának kidolgozásához az MSZT várja azon cégek, szolgáltatók, szervezetek stb. jelentkezését, akik az MSZT-vel együttműködve támogatnák a szabványok magyar nyelvű kiadását. A támogatással kapcsolatban további információkért, kérjük, keressen bennünket a szabvtit@mszt.hu elérhetőségen.

Forrás: mszt.hu

Égéstermék-elvezetőSzabványok

Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Zoárd | 2023. okt. 9.

Kedves Ferenc! Értsem úgy a hozzá szólásod, hogy még mindig vita van a kéményseprőkkel a tekintetben, hogy a gázüzemű készülékek gyári égési levegő-füstgáz elvezető elemeit nem a gyártói előírások szerint próbálják átvenni, adott esetben megakadályozva az adott berendezés üzembe helyezését? Ha jól sejtem, ez több, mint 20 éves probléma és máig nem sikerült pontot tenni rá?


Fazakas Miklós Feren | 2023. okt. 8.

Meg kell jegyeznem, hogy a 3/2020.(I.13.) ITM rendelet csak az MSZ 15287-1 és az MSZ 15287-2 szabványokat hivatkozza meg a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése szerint, az MSZ 845 szabványt nem. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 7/A §-nak előírása alapján is egyértelmű, (és a felsorolt jogszabályok előírásai alapján is,) hogy az égéstermék-elvezető telepítésének a gázipari, tűzvédelmi és építőipari jogszabályok égéstermék-elvezetővel kapcsolatos követelményeinek kell megfelelnie. Egy szabvány csak abban az esetben hivatkozható a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése szerint, azaz abban az értelemben a jogszabályban, ha a szabvány követelményeinek teljesülése esetén garantált a vonatkozó jogszabály követelményeinek teljesülése és lehetőleg az is, hogy a szabvány nem ír elő „többletkövetelményt” a jogszabály előírásain felül. Utóbbi követelménynek az a magyarázata, hogy a szabványok jogszabályok követelményein túlmenő követelményei indokoltalan többletköltségeket okoznak a szabványok alkalmazói körében. Az MSZ 845 hatályos változata annak ellenére, hogy számos igen hasznos elemet tartalmaz, amelyet a tervezők a létesítések tervezése során hasznosíthatnak, figyelembe vehetnek, a szabvány mégis igen távol áll attól, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások teljesülésének kimutatásra alkalmas szabvány legyen, ezért a szabvány valóban átdolgozásra szorul, ha a cél az, hogy az átdogozott szabvány valóban alkalmazható legyen a vonatkozó jogszabályok, közöttük a gázipari jogszabályok égéstermék-elvezetővel kapcsolatos követelményei teljesülésének kimutatásra. Ismételten hangsúlyozni kell, hogy gázfogyasztó készüléket kiszolgáló égéstermék-elvezető telepítésének a gázipari, a tűzvédelmi és az építőipari jogszabályok égéstermék-elvezetővel kapcsolatos követelményeinek kell megfelelnie. Mindig a jogszabályok követelményeinek kell megfelelnie, a jogszabályban ebben az értelemben hivatkozott szabványnak való megfelelés kimutatása, csak az egyik lehetőség a sok közül arra, hogy a tervező kimutassa, hogy a tervezett megoldása a jogszabályok követelményeinek megfelel és a szabvány alkalmazása csak önkéntes lehet. Ha ennek tudatában vagyunk, akkor nem fordulhat elő, hogy a telepítés tervezője a tervet a vonatkozó jogszabályok előírásaira tekintettel készíti el, de a kéményseprő-ipari tevékenység ellátója a szakmai nyilatkozatát egy olyan MSZ 845 szabványra alapozva adja, amely vonatkozó jogszabályokban a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése szerint nincs meghivatkozva, és így telepítés végül nem lesz végrehajtható. Ebben a helyzetben azok a tervezői nyilatkozatok, amelyek az MSZ 845 szabványnak való megfelelésre való hivatkozással igazolják a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést, nem fogadhatók el, tekintettel arra, hogy az MSZ 845 szabvány a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése szerint, a vonatkozó jogszabályokban nem hivatkozott, így az MSZ 845 szabványnak való megfelelés kimutatását, például a gázelosztók jelenleg nem fogadhatják el a vonatkozó jogszabályok követelményeinek teljesülése igazolásaként. Értelemszerű, hogy a tervezői nyilatkozat adattartalma is a vonatkozó gázipari jogszabályoknak kell megfeleljen és a kéményseprő-ipari tevékenység ellátója nem követelheti meg, hogy tervező nyilatkozata az MSZ 845 szabvány szerinti legyen, mert a kéményseprő-ipari tevékenység ellátójának is a vonatkozó jogszabályok előírásait kell betartani. Az MSZ 845 szabvány alkalmazása önkéntes a nemezti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése szerint. Aki az MSZ 845 szabvány előírásainak betartását próbálja kikényszeríteni, törvényt sért! A nemzeti szabványosításról szóló törvény előírásait minden esetben a vonatkozó többi jogszabállyal összeolvasva kell alkalmazni, tekintettel a deregulációnak a jogszabályalkotásban történő érvényre juttatásával kapcsolatos Korm. határozatban előírtakra, amely szerint a törvény előírásai más jogszabályban nem írhatók elő ismételten, azaz duplikáltan. Így logikus, hogy annak ellenére, hogy a nemzetei szabványosításról szóló törvény előírásait más jogszabályokban nem ismétlik, nem ismételhetik meg, minden vonatkozó esetben alkalmazni kell a törvény előírásait.

Facebook-hozzászólásmodul