e-gépész online szaklap

Ingyenes szolgáltatást indítottak kéményseprők

2022. szeptember 28. | e-gépész| |  5 |

A Budapesti Közművek keretében önálló szakmai tevékenységet folytató FŐKÉTÜSZ Kéményseprőipari Divízió a szokásos kéményellenőrzés megrendelése esetén új, ingyenes szolgáltatással segíti az intézményeket és vállalkozásokat a takarékosabb energiagazdálkodás kialakításában.

Az energiahordozók rendkívüli ütemű és mértékű drágulása az intézményekre, vállalatokra is jelentős terhet ró. Mindennapjaink lényeges kérdésévé vált, hogy mivel, mennyit és milyen hatékonysággal fűtünk. A különböző készülékek típusuktól és állapotuktól függően adott mennyiségű energiával nagyon eltérő hőmennyiséget tudnak előállítani, így kiemelten fontos, hogy megfelelően beállított és karbantartott fűtőeszközt használjunk.

A FŐKÉTÜSZ felelős szolgáltatóként ebben szeretne az intézmények és vállalkozások segítségére lenni. Ennek érdekében bővítette szolgáltatási körét a megrendelt kéményellenőrzést kiegészítő ingyenes hatásfokméréssel. A szolgáltatás keretében, a kötelező kéményellenőrzések alkalmával kéményseprőink megmérik a gázkészülékek működése közben keletkező füstgáz összetételét. A mérést a cég munkatársai korszerű, laboratóriumban bevizsgált füstgázelemző készülékekkel végzik. Az eszköz a füstgáz összetételéből és az abban található anyagok mennyiségéből kiszámítja a kazán működési hatásfokát. Ebből az adatból következtetni lehet a gázkészülék beállítottságára, állapotára.

A tisztán tartott és szakember által beállított gázkészülék a tökéletes égési folyamatnak köszönhetően kevesebb gáz felhasználásával állít elő adott mennyiségű hőenergiát. Egy jó állapotú és kitisztított kazán akár 20% energiahordozó-megtakarítást is eredményezhet az optimálistól eltérő üzemi paraméterek mellett működő készülékhez képest.

A társaság munkatársai a kötelező kéményellenőrzések alkalmával mért adatokat az ellenőrzést megrendelő intézmények, gazdálkodó szervezetek rendelkezésére bocsátják. A gázkészülékek üzemeltetői ezáltal segítséget kapnak abban, hogy készülékükhöz kell-e szakembert hívniuk, hogy elvégezze a szükséges karbantartást és beállítást a hatékonyabb működés érdekében.

A mérést és elemzést a kéményseprők most országszerte ingyenesen elvégzik intézmények és gazdálkodó szervezetek számára, a kötelező éves kéményellenőrzés megrendelése esetén.

Kémény

Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Zoárd | 2022. okt. 22.

Ezzel a szolgáltatással kapcsolatban is az a problémám, mint amikor a kéményseprők elkezdték a fűtőberendezések légellátását is ellenőrizni. Sorozatos hozzá nem értésről tettek tanúságot, mivel nem volt megfelelő ismeretük a feladat korrekt elvégzéséhez. Baráti körömben sorozatosan jöttek a megkeresések, hogy ilyet-olyat írt elő a kéményseprő, akkor, most mit csináljon, mert egyébként 5-10-20 éve gond nélkül üzemel a berendezés. Gyakorlatilag egy-két kivételt leszámítva -jellemzően a régi ablak le lett cserélve fokozott légzárásúra- mindig hibás észrevételeket tettek a kéményseprők. Természetesen most itt elmélkedhetünk, hogy mire is jó ez a szolgáltatás, de sajnos nekem az előbb leírtak miatt az a meglátásom, több baj lesz belőle, mint haszon. Megint a feladathoz nem kellően felkészült emberek, minimális gyorstalpalón keresztül kioktatva fognak tanácsokat adni a készülék üzemeltetőknek. Megint arról szól a történet, hogy bizonyos feladatokra nem megfelelő képzettségű emberek fognak eljárni. Kíváncsi vagyok ki akarná, hogy a műtősegéd végezze az operációt az orvos helyett. Sajnos jelenleg országos a probléma ez sok-sok területen. Lehet több energiát kellene a megfelelő tudású emberek képzésébe fektetni?


Fazakas Miklós Feren | 2022. okt. 13.

Nem kétséges, hogy megfelelő felkészültséggel egy ilyen mérésből is levonhatók hasznos következtetések. Például ha az egy évvel korábban, azonos teljesítmény és azonos fűtővíz hőmérséklet, azonos mérési elrendezésben és azonos gázösszetétellel mért tüzeléstechnikai adatokat valaki összeveti az aktuálisan mért értékkel, akkor ebből következtetni lehet az év során bekövetkezett változásokra és a mérés a kiugró értékekre is felhívja a figyelmet. Például az áramlásbiztosító nélküli gázfogyasztó készüléket kiszolgáló égéstermék-elvezetőjében mért égéstermék túl alacsony O2 tartalma esetén, a készülék veszélyes üzemi állapotára is következtethetünk. A veszélyes üzemi állapotra azonban a szokásos „szénmonoxidmérés” alapján is lehet következtetni, még azelőtt, hogy az égéstermékben jelentős szénmonoxid tartalmat mérnénk, mert a szénmonoxid mérés eredményét 3% O2 tartalomra csak úgy lehet átszámolni, ha mérjük az égéstermék O2 (Ha a gáz összetételét pontosan ismerjük, akkor CO2 tartalom alapján is elvégezhető átszámítás.) Ezért a „szénmonoxid-tartalom” mérés feltétele az oxigén tartalom mérésére is alkalmas műszer. A kéményben mért O2 tartalom alapján a légellátási tényező értéke is elégséges pontossággal megállapítható és értéke összevethető a létesítéskor hatályos jogszabályban előírt értékkel, az áramlásbiztosítóval rendelkező gázfogyasztó készülékek esetében is. Az viszont továbbra is kérdéses, hogy a vizsgálat végrehajtójának lesz-e elég ideje, kellő felkészültsége, szándéka, hogy a használónak elmagyarázza, hogy a gyári adattól jelentősen eltérő hatásfok érték ellenére minden rendben van. Egy ilyen magyarázkodás során ugyanis pont azokat a tényeket kellene felsorolnia, amelyek alapján a használó, helyesen azt a következetést vonná le, hogy egy olyan mérésért fizetett, amelyet nem a vonatkozó készülékszabvány előírásai szerint hajtottak végre.


Baumann Mihály | 2022. okt. 11.

Ezt a hatásfokot nevezzük tüzeléstechnikai hatásfoknak. Nem összekeverendő a kazán hatásfokkal. A tüzeléstechnikai hatásfok nem tartalmaz bizonyos veszteségeket, így például a kazán sugárzási veszteségét (hőleadása a környezet felé), salak és rostélyveszteséget (ez persze gáz- és olajüzemű kazánnál nincs). Ugyancsak fontos, hogy ez a 100 % terhelés melletti tüzeléstechnikai hatásfok. A kazánhatásfokot részterhelésnél is értelmezzük, ilyenkor az üzemidő bizonyos százalékában az égő be illetve ki van kapcsolva. A kikapcsolt időszakban is van veszteség, amit készenléti veszteségnek hívunk. A kazán hatásfok az üzemidő arányokkal együtt változik. Szabvány írja elő, hogy milyen terheléseknél kell a kazánhatásfokot megmérni és ezekből hogyan számítható az éves hatásfok. Ez lesz az, ami a kazán fogyasztására jó információt szolgáltat. Ettől még jó a cikkben szereplő szolgáltatás, mert a készülék műszaki állapotára lehet abból következtetni. Baumann Mihály


Zoárd | 2022. okt. 10.

Én itt fatális félreértést érzek. A füstgáz összetételből a készülék hatásfokát ilyen egyszerűen nem lehet megállapítani. A füstgáz összetételből az égés hatásfokát lehet csak megállapítani, de hogy ebből mennyit hasznosít a berendezés, az ebből nem derül ki. Volt a kezemben ilyen ”okosság”, mely szerint egy 40 éves nagyon-nagyon gagyi kazán hatásfokára a füstgázösszetételből 95%-os hatásfokot írtak le, ami még a gyári 86%-ot is felülmúlt. A valóságot ugyan nem lehetett kideríteni, de a sok energetikai korszerűsítési munkákból, az jött le, hogy a régi kazánok szezonális hatásfoka valahol a 50-75% között mozgott. TNM rendelet szerint a kondenzációs kazánra cserélésnek 15%-t kellett volna hozni, a valóság pedig 30-50% között mozgott.


Fazakas Miklós Feren | 2022. szept. 30.

A cikkben leírtakkal kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy a gázfogyasztó készülékek hatásfokmérését a vonatkozó európai szabványok szerint, nem pontszerű mintavételezéssel és nem az égéstermék-elvezetőben kell végrehajtani. A szabványok alkalmazása ugyan önkéntes, de ha a gázfogyasztó készülék gyártója a készülék hatásfokának meghatározásakor a vonatkozó európai szabvány szerinti eljárást választotta, akkor a továbbiakban mindenkinek kötelessége a szabvány szerinti eljárást követni, amikor a gyártó által közölt hatásfok adatot összeveti, különösen egy általa térítés ellenében végrehajtott mérés eredményével, majd az összevetés eredményéből valamilyen következetést von le a gázfogyasztó készülék állapotára vonatkozóan, és azt közli a megrendelővel, vagy másokkal. A hatásfok európai gázkészülék szabványok szerinti mérése során szinte minden esetben a szabvány ábrája szerinti „átlagmintavevőt” és szabvány ábrája szerinti mérési elrendezést kell alkalmazni. A vizsgálatot nem vezetékes gázzal, aminek összetétele, jelentősen eltérhet (Ebben az estben a mérés eredménye is eltérő lesz.) a gázcsoport vonatkoztatási gázának összetételétől, hanem a gázcsoport vonatkoztatási gázát használva hatjuk végre. A mérést a gázfogyasztó készülék meghatározott gáz-terhelési állapotaiban, például névleges, 60%-os és legkisebb terhelésű állapotában végezzük el. A mért adatok alapján és a vonatkozó ErP előírások szerint a gyártó meghatározza a gázfogyasztó készülék szezonális hatásfokát. A kondenzációs készülékek esetében a keletkező kondenzvíz mennyisége alapján határozható meg a készülék kondenzációs hatásfoka az adott fűtővíz hőmérséklethez tartozóan, amit az égéstermék-oldalon mért hatásfokhoz hozzá kellene adni ahhoz, hogy valamire használható eredményt kapjunk, mert a kondenzációval elért hatásfokjavulást az égéstermék-elvezetőben pontszerű mintavételezéssel végrehajtott mérésen alapuló hatásfokszámítás nyilvánvalóan nem veszi figyelembe, ahogy a fűtővíz hőmérsékletének figyelmen kívül hagyása is jelentős hiba. A fentiek figyelembevételével az égéstermék-elvezetőben pontszerű mintavételezéssel mért méréssel, a műszer által kiszámolt hatásfok adat csak tájékoztató jellegű adat lehet. Az ilyen adatokból a felhasználók téves következtetéseket vonhatnak le. Például a gépkönyvi adatnál lényegesen kisebb hatásfok közlése esetén, a használók megtévesztve érezhetik magukat a termékkel kapcsolatban, pedig csak arról van szó, hogy a kondenzáció hatásfokjavító hatását a mérés során elfelejtették figyelembe venni. Vagy arról, hogy az égéstermék hőmérsékletének nem az átlagát és nem az égéstermék átlagos összetételét mérték, hanem a hatásfokot az áramlási keresztmetszet legmelegebb pontjában mért hőmérséklet és pontszerűen vett égéstermék-minta alapján, nem a szabványban leírt minta-vételezéssel határozták meg. Ezek az eltérések egyenként is akár 10 -10 % hatásfok különbséget eredményezhetnek.

Facebook-hozzászólásmodul