e-gépész online szaklap

A köztársasági elnök aláírta a kata-törvényt

2022. július 18. | e-gépész| |  1 |

A Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége Novák Katalin Köztársasági Elnök asszonyhoz fordult a kata-törvény kapcsán. A Szövetség nem vitatva a Parlament jogalkotási legitimációját, a törvény megfontolásra történő visszaküldését javasolta.

Tárgy: Kisadózó vállalkozások tételes adója T/583 sz (KATA) törvény

Tisztelt Köztársasági Elnök Asszony!

A Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége (a továbbiakban: MSZKSZ) több, mint 18 évvel ezelőtt azzal a céllal jött létre és működik jelenleg is, hogy az egyes kamarák önállóságának sérelme nélkül, a kamarák együttműködésével növelje tagjai társadalmi súlyát és elismertségét, javítsa az információcserét, segítse az érdekérvényesítés lehetőségeit, fokozottan védje az egyes kamarák és tagjaik érdekeit.

A Szövetség mai napon meghozott egyhangú döntésével felhatalmazta a soros elnökséget a Szakmai Kamarák jelen levélben foglalt kérelmének előterjesztésére. Nem vitatva a Parlament jogalkotási legitimációját, a tárgyban hivatkozott törvény megfontolásra történő visszaküldését javasoljuk, az alábbi indokok alapján.

A törvény által bevezetni kívánt változások az adóév derekán lépnének hatályba, nem szolgálva ezzel a közellátás folyamatos biztosítását ezáltal a nemzetgazdaság érdekeit.

Amennyiben a Köztársasági Elnök asszony kérelmünknek helyt ad, úgy a Parlament megfontolhatja a törvény adóév végével, 2023. január 1-től történő bevezetését. Így lehetőség nyílna arra, hogy az érintett piaci résztvevők működése a jelenlegi formában biztosított legyen az év folyamán, az utolsó negyedévre nem tolódnának át a fekete gazdaság irányába, valamint kidolgozásra kerülhetne más alternatív adózási forma, illetve a meglévő adónemekbe történő átállásra több idő és jobb kommunikációs támogatás nyílna.

A Szakmai Kamarák tagságát képező KATA-s szolgáltatók nem csak a magán, a piaci, hanem az állami szektor megrendelésére is dolgoznak. Az év folyamán hatályba lépő változás veszélyeztetheti többek között a nyomozó hatóságok, bíróságok által kirendelt ügyvédek, szakértők rendelkezésre állását, a közbeszerzéseken induló KATA-s vállalkozások ajánlati, vagy szerződési kötelmeit, valamint az egészségügyi szolgáltatók ellátási rendszerét.

Továbbá hátrányosan érintheti az amúgy is nehézségekkel küzdő építőiparban érintett tervezők, műszaki ellenőrök és más kisvállalkozók szolgáltatásait, amely közvetlenül hat a családokra.

Budapest, 2022. július 14.

Tisztelettel:

Dr. Gönczi Gábor s.k.
elnök
Magyar Állatorvosi Kamara
Wagner Ernő s.k.
elnök
Magyar Mérnöki Kamara
Dr. Balogh Zoltán s.k.
elnök
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
Dr. Labant Attila s.k.
elnök
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara
Dr. Hajnóczi Péter s.k.
elnök
Magyar Építész Kamara
Dr. Kincses Gyula s.k.
elnök
Magyar Orvosi Kamara
Dr. Hankó Zoltán s.k.
elnök
Magyar Gyógyszerész Kamara
Dr. Bánáti János s.k.
elnök
Magyar Ügyvédi Kamara
Dr. Schváb Zoltán s.k.
elnök
Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara
Dr. Fialka György s.k.
elnök
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamara
Dr. Pál Tibor s.k.
elnök
Magyar Könyvvizsgálói Kamara
 

A Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége megkeresésére az alábbi válasz érkezett a köztársasági elnöktől:

„Az Országgyűlés által elfogadott, a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvényt ma aláírtam. Alaposan megvizsgáltam és megfontoltam az elfogadott törvényt, ahogy a hozzám érkezett észrevételeket is. Olyan okot, amely miatt az Alkotmánybírósághoz kellene fordulnom, nem találtam. A törvényhozói szándék, a változtatás célja aligha vitatható.  

Érzékelem ugyanakkor a felháborodást. Azt, hogy sokak számára nehézséget jelent majd az új helyzethez való gyors alkalmazkodás. Megértem, hogy kérdéseik vannak. Helyesebb lett volna, ha a módosításokról érdemi egyeztetés után születik döntés. Gyors változtatás esetén is elvárható, hogy a Kormány megfelelően segítse az érintetteket.

Megbeszélést folytattam a kormányfővel és a Kormány tagjaival, és ígéretet kaptam arra, hogy a részletszabályok kialakítása során megnyugtató válaszok születnek a jogosan felmerülő kérdésekre.

Rendkívüli időket élünk. A háború nyomában járó gazdasági válság felforgatja hétköznapjainkat. Rajtunk kívül álló erők kiszámíthatatlanná teszik a jövőt. Magyarország biztonságát az államháztartás, a költségvetés stabilitása is megalapozza. Válsághelyzetben biztos kézre, hideg fejre és együttérző szívre van szükség. Helyes, ha ebben a helyzetben az államfő nem gördít akadályt az Országgyűlés döntésének érvényesülése elé.

Összefogás, kölcsönös felelősségvállalás és belátás – ez segít minket túl a nehezén. Csak így maradhatunk talpon.”

Novák Katalin, köztársasági elnök
Budapest, 2022. július 18.

Adóügyek

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Nagy Gyula | 2022. júl. 21.

Novák Katalin elnök asszony megfogalmazta a lényeget. Valamennyiünknek felelősséget kell vállalnia. A mérnököknek nem hidat kell lezárnia, hanem hidat kell építenie a folyók felett, országok között, de a társadalomban is. Természetesen véleményünk, javaslataink megfogalmazása, érdekeink védelme nem szorulhat háttérbe.

Facebook-hozzászólásmodul