e-gépész online szaklap

A Magyar Mérnöki Kamara elnökségének állásfoglalása a kata változásairól

2022. július 18. | e-gépész| |  2 |

A kata módosítása jelentős mértékben érinti a Magyar Mérnöki Kamarában tömörülő tervezők, szakértők, műszaki ellenőrök jelentős részét, ezért a MMK elnöksége állásfoglalását adott közre.

A Magyar Mérnöki Kamara elnökségének állásfoglalása a kisadózói törvény módosításához kapcsolódó eljárási kérdésekben

A Magyar Mérnöki Kamarában tömörülő mérnökök (tervezők, szakértők, műszaki ellenőrök) jelentős része a kata (kisadózó vállalkozások tételes adója) adózási lehetőségének keretei között működik.

A tervezők általában 1-1 munkafeladat során kapcsolódnak megbízóikhoz, normál esetben vállalkozási díjuk a pár százezer és az 1-2 milliós kategóriát jelentik. Természetesen, akik nagyobb munkafeladatot (pl. társasház, úttervezés vagy vízügyi tervezés egyes esetei) nyernek el, elképzelhető a 3 millión felüli szerződéses összeg.

A szakértők tevékenysége sokkal inkább elaprózott, hisz munkájuk általában nem folyamatos munkavégzést jelent azonos partnerek számára.

A műszaki ellenőrök jellegzetesen egyidejűleg több kivitelezés munkáit tudják elvállalni, ami viszont gyakran havi számlázást jelent. Ez azonban nem fedi a munkaszerződés fogalmát, hisz munkájuk 1-1 kivitelezésen ritkán haladja meg a heti 5-10 órát, így van lehetőségük a héten belül több munkahelyen is megfordulni.

Megbízóik jellegzetesen cégek, díjazásaik nagyrészt 3 millió Ft alatti, illetve a nagyobb munkákat vállalók mérnöki vállalkozásokat alapítanak. Nagy számban vannak közöttük nyugdíjasok és mellékfoglalkozásúak. Ezekben a szellemi munka a meghatározó, minimális a saját beruházás, anyagköltség és eszközhányad mellett. Mérnökeink projektekhez csatlakozva eseti megrendelésekre, változó megbízók számára végeznek munkát. Így sem a mérnök, sem megbízója oldaláról fel sem vetődhet a színlelt foglalkoztatás gyanúja.

Látható, hogy a kata felel meg leginkább annak a tevékenységnek, amit folytatnak, viszont a most elfogadott törvény, mivel kizárólag „saját termékeikkel, szolgáltatásaikkal közvetlenül a lakosságot kiszolgáló egyéni vállalkozások”, ill. „főfoglalkozású egyéni vállalkozó” választhatja a katát az egyéni mérnök vállalkozások igen jelentős hányada ellehetetlenül. Vélhetőn közülük számosan visszaadják az „ipart”, (főként a nyugdíjasok, akik számára pedig igen jelentős a nyugdíjkiegészítés) illetve más adózási forma választására kényszerül.

A Magyar Mérnöki Kamara nagy részben megérti és támogatja a törvénymódosítás szándékát, céljait, főként a bújtatott foglalkoztatás lehetőségének a megszüntetését. Ugyanakkor rendkívüli módon nehezményezi az „átállás” teljesíthetetlen határidejét és az egyéb eljárási nehézségeket. Ez pedig nem csak a vállalkozó mérnököket sújtja, hanem a megbízóikat és a konkrét projektjeik megvalósíthatóságát veszélyezteti. Ugyanis folyamatban levő tervezési, kivitelezési, szakértői szerződéses feltételeinek a módosítását – esetleg ellehetlenülését – is magába rejti.

Mindezek miatt támogatjuk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara javaslatait a törvény korrekciójára, különös tekintettel a 2023. január 1-i hatálybalépésre, továbbá, hogy a kata választási lehetőségei az egyéni vállalkozókon túl a jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozásokra is terjedjenek ki, akik ma is választhatták ezt az adózási lehetőséget.

Szükségesnek tartjuk a részletszabályok kidolgozása során a fenti építésgazdasági vonatkozások megfontolását, amihez készséggel ajánljuk a közreműködésünket.

Annak érdekében, hogy az egyéni vállalkozó mérnökök számára reális választási lehetőségek nyíljanak, javasoljuk az átalányadózás feltételei között egy új, –70%-os költségelszámolási kategória bevezetését.

Meggyőződésünk, hogy a fenti korrekció hasznosan szolgálná azt az építő munkát, amiben a magyar mérnök kulcsszereplő.

Budapest, 2022. július 13.
Magyar Mérnöki Kamara elnökségének képviseletében:
Wágner Ernő

Magyar Mérnöki Kamara

Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Nagy Gyula | 2022. júl. 21.

Az előző hozzászóláshoz helyesbítés, nem EVA, hanem ekho (egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás) a KATÁ-hoz hasonló adózási lehetőség.


Nagy Gyula | 2022. júl. 21.

A Kamara mindenkori feladata mérnökei érdekvédelme, ezt most is igyekszik megtenni, ez jó lépés, viszont érdemes átgondolni miről is van szó. A KATA létrehozásakor a jogalkotó eredeti szándéka az volt, hogy a közvetlen lakossági szolgáltatást végzők adminisztratív feladatait csökkentve egy kedvező adózási lehetőséget biztosítsanak. Az idők folyamán, mint más szabályozásoknál is, aki csak tehette, kihasználta ezt a kedvező lehetőséget. Az elmúlt években végzett felmérések azt mutatták, hogy a mérnökök jelentős része egyszemélyes, vagy kis létszámú vállalkozásban dolgozik, így számukra is megfelelő lehetőség volt a KATA. A mérnöki vállalkozások viszont már nem csak a lakosság, hanem állami és gazdálkodói megbízásra is dolgoznak ezért számukra is kedvezőtlen a jogszabály megváltoztatása. Tehát lehet nemtetszést kifejezni, de kérdés, hogy a jelenlegi helyzetben ez időszerű-e? A jelenlegi társadalmi, gazdasági helyzet az eddigiektől eltérő stratégiát igényel. A COVID hatása, a háború és annak gazdasági és migrációs következményei fokozott terhet jelentenek a társadalmunknak, a gazdaságunknak. A mérnököknek nem csak műszaki kérdésekben kell állást foglalniuk, hanem a közügyek megoldásában is részt kell vállalniuk. A nehézségek ellenére az építőipar növekedése nem állt meg, a mérnöki vállalkozások teljesen le vannak terhelve, növekszenek a bevételek ami lehetőséget biztosít arra, hogy az ország terheiből, feladatainak megoldásából nagyobb részt vállaljunk. Ez azt jelenti, hogy bevételeinkből az eddigiekhez képest nagyobb résszel járuljunk hozzá az ország működési költségeihez. Ez is a mérnöki felelősségvállalás része. A KATA helyett lehetőség az EVA, amelynél 40%-os költségelszámolás mellet, csak a bevételekről kell nyilvántartást vezetni és a bevételnek kb. 24 %-a, amit a költségvetésnek be kell fizetni. Természetesen a lakosság részére történő tervezés továbbra is KATÁ-s. A jogalkotóval a szabályozás részleteiről további egyeztetéseket kell kezdeményezni, fontos, hogy az átmenet megfelelően szabályozva legyen. Az ország gazdaságának működőképessége érdekében kérem a mérnök kollégák megértését és együttműködését. Ahogy a kamarai nyilatkozat kiemeli ” az építő munkában a mérnökök a kulcsszereplők”, legyük tényleg azok!

Facebook-hozzászólásmodul