e-gépész online szaklap

A XII. Országos Kéménykonferencia ajánlásai

2022. június 16. | e-gépész| |  1 |

A XII. Országos Kéménykonferencia ajánlásai

A Kéményjobbítók Országos Szövetsége 2022. március 24-25-én tartotta meg 12. alkalommal – ezúttal is Kecskeméten – az Országos Kéménykonferenciát, ahol ajánlásokat is megfogalmaztak, amelyeket az alábbiakban teszünk közzé.

1. A kéményseprő-ipari jogszabályokban sok definiálatlan fogalom, pontatlanság és más jogszabályoknak való ellentmondás szerepel, valamint a megfelelőségre vonatkozó kritériumok tételes előírása hiányzik.
A konferencia ajánlása, hogy a jogszabályok módosításával jöjjön létre az egyértelműen értelmezhető jogrend.

2. A kéményseprőipari jogszabályok végrehajtása, a kéményseprés jogszabályoktól eltérő gyakorlata esetenként nehezen értelmezhető, területenként egyedi, a gyakorló szakemberek munkáját hátráltató.
A konferencia ajánlása: hozzuk létre a szakmai szervezetek összefogását a szakemberek minőségi munkáját, a fogyasztók biztonságát segítő egységes kéményseprő-ipar megteremtésére.

3. Az MSZ 845 elavult, hibákkal és hiányos definícióval terhes, nem megoldásokat tartalmazó, hanem jogszabályszerű dokumentum, amely ellehetetleníti az aktuális problémák megfelelő kezelését.
A konferencia ajánlása: létre kell hozni a pénzügyi forrást és a megfelelő szakmai hátteret a szabvány európai előírásoknak is megfelelő, szakmai konszenzuson alapuló sürgős átdolgozására.

4. A konferencia ajánlása: a Kéményjobbítók Országos Szövetsége állítson fel egy munkabizottságot a „Biztonsági kémény” jogszabályokba és a szakmai köztudatba való bevezetésének feladataira, különös figyelemmel a tervező és a kéményépítő szakemberek, valamint a döntéshozók felé történő kapcsolatfelvételre, a részükre szükséges információk kidolgozására. A bizottság tagjai koordinálják az e témában már elindított kezdeményezéseket.

5. A konferencia ajánlása: írjanak ki a meglévő műszaki szabályozást alapul vevő, műszakilag és költségtámogatás szempontjából korrekt pályázatot a társasházi gyűjtőkémények korszerűsítésére, amely nemcsak az égéstermék-elvezetés és a levegő bevezetés megújítását, hanem a jelenlegi előírásoknak megfelelő korszerű tüzelőberendezések (kondenzációs kazán) beépítését is támogatja.

6. A hazai szabályozás nyitott és zárt égésterű tüzelőberendezéseket ismer és erre a két lehetőségre vonatkoznak különböző kapcsolódó előírások.
A konferencia ajánlása: határozzon meg a hazai szabályozás egy harmadik csoportot, a helyiség légterétől független égési levegő bevezetés kategóriát, ami a külső légtérből közvetlenül a tűztérbe vezetett égési levegőt jelenti, külön erre a célra szolgáló légcsatornán keresztül. Ez a kategória az európai szabályozási gyakorlatban ismert. A német nyelvterületen létezik a helyiség légterétől független (Raumunabhängig) levegőellátás kategória.

7. Épületeinkben a nyílászárók cseréje, a fűtőberendezések beépítése és különböző elszívó (szag-, pára- és por) ventilátorok telepítése különböző időpontban történik/történhet.
A konferencia ajánlása: a lakók biztonsága és a tüzelő-, illetve az elszívó berendezések biztonságos üzemeltetése érdekében az emberek és a berendezések légellátását minden változtatás esetében rendszerszerűen, azaz a teljes rendszert áttekintve, összehangoltan kell biztosítani. A változtatást végző szakmai kötelessége legyen a teljes rendszer áttekintése.

8. A konferencia ajánlása: az MSZ 845 jelzetű szabvány tartalmazza a tüzelőberendezéssel együtt tanúsított égéstermék elvezető fogalmát. Amennyiben a gyártó saját felelősségvállalása mellett tanúsíttatja, hogy az adott tüzelőberendezés megfelelő műszaki megoldású a vele együtt forgalomba hozott égéstermék-elvezetővel, azt a kéményseprő-ipari szolgáltató külön eljárás nélkül legyen köteles elfogadni.

9. A konferencia ajánlása: a Kéményjobbítók Országos Szövetsége támogassa a MACSOI-nak, a Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetségének és a Budapesti Kéményseprő Ipartestületnek március 22-én a 253/1997. Kormányrendeletet módosítására közösen benyújtott javaslatát a biomasszával üzemeltethető biztonsági kémények új építésű ingatlanba történő kötelezővé tételéről.

10. A mai környezet előtérbe helyezi a lakosság gázfüggetlenségi törekvéseit az alacsony hőigényű épületek közvetlen villamos alapú, vagy hőszivattyús hőellátásával, másrészt a 25%-os megújuló részarányt biztosító fatüzelésű berendezések alkalmazásával. A fatüzelésű berendezések alkalmazása kiemeli a megfelelő égéstermék-elvezetés és légellátás szerepét.
A konferencia ajánlása: az OKF helyezzen hangsúlyt erre a kérdésre a lakosság megfelelő szintű tájékoztatásával, a lehetőségek ismertetésével.

Kémény

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Zoárd | 2022. jún. 27.

Érdekes. Távol áll tőlem, hogy okoskodjak a kémények szakterületén. De az érthetetlen számomra, hogy a 10 pontból van legalább 3-4 pont, ami olyan problémákat próbál feloldani, amit lehetetlen elodázni. Akik ott a nemre szavaztak, azok a szakemberek vajon mire gondoltak a nem szavazat leadásakor.

Facebook-hozzászólásmodul