e-gépész online szaklap

Mit vár a szakma a pályakezdő mérnököktől?

Megvannak a kutatási eredmények

2022. április 27. | e-gépész| |  0 |

Mit vár a szakma a pályakezdő mérnököktől?

A Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum képviselői bemutatták az épületgépészeti tanszékek vezetőinek a Mit vár a szakma a végzett épületgépész mérnököktől című kutatás eredményeit. A 2010-ben elvégzett kutatást idén kibővített kérdésekkel végezték el, az eredmények jól szemléltetik a szakmagyakorlók elvárásait, ami alap lehet a felsőoktatásban oktatott szakmai tárgyak fejlesztésére, a tantárgyi szerkezet módosítására.

A BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszéke könyvtárában április 14-én tartott prezentáción és a kutatás eredményeinek értékelésén mind a négy épületgépészeti tanszéket tanszékvezetők és oktatók képviselték, és jelen voltak az Egyeztető Fórumot alkotó szervezetek elnökei is. Az év elején kezdeményezett kutatás kérdőívére 358 fő válaszolt, a válaszokat szociológus rendszerezte és elemezte, aki külön kiemelte, hogy nagyon sok értékes tapasztalatot sikerült összesíteni, és a válaszadók igen aktívan, jól érezhető segítőkészséggel fejtették ki véleményüket a kérdőív kitöltése során.

Mint a prezentáció után tartott beszélgetésből kiderült, a kutatás egyes megállapításai megerősítették az egyetemi oktatókat az általuk is fontosnak tartott fejlesztési irányok helyességében. Megerősítette a kutatás, hogy a hallgatóknak több épületgépészeti tárgyat kell oktatni akár az általános gépészeti tárgyak óraszámának csökkentése árán is. A kutatásban és a helyszíni beszélgetésben is felvetődött, hogy a végzett mérnököknek komplexebb tudással, rendszerszemlélettel kellene rendelkezniük. Többen is felhívták a figyelmet a BSc és az MSc képzések közötti különbségekre.

Egyetértés alakult ki abban, hogy a felelősség közös, a szakmának és a szakmai szervezeteknek segíteni és támogatni kell az épületgépészeti tanszékek munkáját annak érdekében, hogy az épületgépészeti szakokról a szakma igényeinek jobban megfelelő képzettséggel rendelkező mérnökök kerüljenek ki. A kutatási eredmények birtokában a tanszékek érvelhetnek az egyetemi követelmények átalakítása és fejlesztése érdekében.

A kutatás eredményei ide kattintva érhetők el!

Érdekel

A Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum tagjai ezúton is köszönetet mondanak azoknak, akik a véleményük megosztásával segítették a projekt eredményes lebonyolítását, és nagyra értékelik a tanszékek nyitottságát, felelős hozzáállását. Az Egyeztető Fórum kész együttműködni a kölcsönös tisztelet és a téma iránti alázat jegyében azokkal, akik eddig is szorgalmazták és segítették az épületgépészeti felsőoktatás fejlesztését vagy a jövőben akarnak tenni érte.

HKVSZ, KÉOSZ, MÉGSZ, MMK ÉgT, MUE,
mint a Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum Tagjai

Oktatás

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul