e-gépész online szaklap

Beszámoló az épületgépészeti tagozat 2021-es évi tevékenységéről

(a teljesség igénye nélkül)

2022. január 3. | e-gépész| |  0 |

Kétségkívül nehéz éven, éveken vagyunk túl! Azt, hogy a COVID-járvány okozta veszélyhelyzet még meddig kísér el bennünket, ma még talán senki sem tudhatja! A 2021-es év minden ember számára nehezített pályát jelentett. Ezt mind a magán-, mind pedig a szakmai életünkre érthetjük!

Szakmai tevékenységünk legérdekesebb „innovációja” a világhálóra költözés lett. Egyeztetések, adatszolgáltatások, adatcserék, munkaértekezletek többnyire ZOOM-ban, TEAMS-ben folytak, folynak. Kisebb szünetekkel a járvány harmadik és negyedik hullámát éltük 2020-ban. Ugyanezt a munkamódszert követtük a tagozati munkában is, amelynek elmúlt évi állomásait érdemes felidézni!

  • Többéves előkészületet követően négy társadalmi szakmai szervezet – HKVSZ, KÉOSZ, MÉGSZ, MUE – valamint a köztestületi formában működő MMK Épületgépészeti Tagozata megalakította a Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórumot! Az első ében soros elnöke a Tagozat elnöke lett. Kiemelt tematikus fórumként kezeljük a megalakulás óta az épületgépész képzés rendszerének elemzését, illetve pályaorientációs tevékenységet a szakképzés középszintjén. (Több rendezvényünkön központi témaként kezeltük ezt!)
  • „Megcsúszott” a START-2021 program megszervezése. A hagyományosan januári, kiemelten a MÉGSZ által szervezett szakmai rendezvényeken szoktuk a tagozati továbbképzés évnyitóját megtartani. Júniusban kerülhetett erre sor a harmadik járványhullám csillapultával. Szakmai partnereink kiállítói körében további szakmai előadásokon vehettek részt szakmagyakorló kollégáink részben online részvétellel, részben pedig személyesen a LURDY Konferenciaközpontban!
  • Elmaradt a hagyományos POLLACK Expo Pécsen, valamint a DE Épületgépész tanszékének szakmai napja!
  • A felsőfokú képző intézményekben az államvizsgák szintén a hálóra kerültek.
  • Nyár elejére a kötelező szakmai képzések egyre nehezebben lettek megszervezhetők. Megoldást jelentett, hogy döntően áttértünk az online képzésekre. Különös jelentőséggel bír az online képzések értékelésében, hogy jóval nagyobb létszám – akár egy-egy alkalommal több száz fő – képzése is megvalósulhatott!
  • Hasonló volt a helyzet a Beszámoló Vizsgarendszerünkben is. Ahhoz, hogy egy-egy alkalommal minél több vizsgára kötelezett számára legyen a BSZV elérhető, lényegesen ki kellett bővíteni a tételszámot! Ezt a tételek aktualizálásával együtt végeztük el!
  • 2021. július elején tisztújításra került sor a MMK-ban. Nagy Gyula elnök úr további ciklus vezetésére nem kandidált. Az új elnök Wagner Ernő (a SMMK korábbi elnöke) lett. Az elnökség épületgépész tagja lett, illetve maradt Baumann Mihály (BAMMK), ill. Gyurkovics Zoltán (GyMSMMK). A Felügyelő Bizottság tagja lett dr. Szánthó Zoltán (BPMK), míg az Etikai és Fegyelmi Bizottságba Bathó Róbert (JNKSZMMK) és Lantos András (BPMK) került be!
  • A nyár végére a járvány harmadik hulláma lecsengett. Már a negyedikről beszéltünk, amikor célegyenesbe fordultunk az V. Épületgépészeti Tagozati Tervezői Konferenciánk (V. ÉGTTK) szervezésével. Ezt hagyományosan minden év szeptemberének utolsó péntekjén tartjuk. 2020-ban a már „kulcsrakész” konferencia megtartását a járványhelyzet miatt le kellett mondanunk! Pontosabban elhalasztottuk, mert 2021-ben az elmaradt program szerint tartottuk meg. Kb. 30 kiállító vett részt a hagyományos helyszínre szervezett rendezvényen a LURDY Házban. A személyes résztvevők száma csaknem elérte a 300-at. (Csak összehasonlításképpen a 2019-es esztendőben a IV. ÉGTTK-n ezek az adatok így festettek: kiállítók száma több mint 60, látogató pedig több mint 500 fő volt!) A rendezvény védnökségét dr. Áder János, a Magyar Köztársaság elnöke vállalta!
  • Hatodik éve egy hetes rendezvénysorozat az Országos Magyar Épületgépész Napok (OMÉN), melynek zárórendezvénye a díjátadó gálának helyet adó Épületgépész Bál! 2020-ban nagyon kevés országos rendezvény megszervezésére került sor. Az Év Emberei díjak odaítélése megtörtént, de az ünnepélyes díjátadásra nem kerülhetett sor! Ezért a 2021-re tervezett zárórendezvényt két díjadásosra – 2020 és 2021 – szerveztük. A tervezett időpont 2021. november 26-a volt. Sajnos ekkor már a járvány negyedik hullámának erősen felfutó szakaszában jártunk. Hatalmas szervező munka kellett ahhoz, hogy országosan mintegy 20-25 szakmai találkozó megvalósulásáról adhatok most számot. (A november utolsó hetében, illetve az ezt megelőző és követő hetekben megvalósult szakmai találkozókat – konferenciákat, baráti találkozókat, sportrendezvényeket, létesítménylátogatásokat is idesoroljuk!) Külön kell szólni az Épületgépész Bálról. Vannak a BÁLOK, ahol a fő cél a felhőtlen szórakozás. És van – úgy általában – az ÉPÜLETGÉPÉSZ BÁL, amely célja nem csupán a felhőtlen szórakozás, hanem díjazottjaink, a szakma díjazottjainak megünneplése, a díjak méltó-, ünnepélyes keretek közti átadása! A 2021- es Épületgépész Bálon a fő hangsúlyt az ünnepélyes díjátadásra helyeztük. (A díjazottak listáját honlapunkon, valamint a rendezvény szervező honlapján a www.talalkozzunk.hu honlapon, a szakmai sajtóban közzé tettük! Fontos kiemelni, hogy az OMÉN rendezvénysorozat minden évben össz-épületgépészeti szakmai hét! Ebben több társadalmi szakmai szervezet és Tagozatunk vesz részt! Ki-ki a saját területi hálózatát, valamint infrastruktúráját veszi igénybe. Ebben nem a Tagozat a legerősebb, de erre még kicsit a későbbiekben visszatérek!

Nagy lépésekkel szaladtunk át az év épületgépész-szakmai történésein. Tudni kell, hogy a szakmai szervezetek és az Épületgépészeti Tagozat együttműködése fontos a szakmai kapcsolatok erősítését célzó csapatépítő munkához. Még a legszerényebb eredmények felmutatásához is! Ahhoz, hogy a szakma egységessége látható, érzékelhető legyen, minden belső- és külső kapcsolati lehetőséget fel kell használni. A szakcsoporti hálózat működésének aktivabbá tétele elemi igény. Minden területi kamarában van szakcsoportunk, illetve képviselőnk. Önkritikával kell megállapítani, hogy a szakcsoporti hálózat működtetésében jócskán vannak még tartalékok! A javításra a Tagozat vezetése folyamatosan keresi a lehetőséget. Részben kibővített elnökségi ülések megtartásával, részben pedig évi két alkalommal kihelyezett elnökségi ülések megtartásával. (Egyet Kelet-Magyarországon, egyet pedig Nyugat-Magyarországon a keleti, ill. a nyugati régió összes szakcsoportvezetőjének meghívásával.) Sajnos a pandémia ezt a törekvésünket is jelentősen fékezte az elmúlt két évben!

A MMK Épületgépészeti Tagozata az elmúlt években minden alkalommal 1-2 pályaművel indul a Feladat Alapú Pályázatokon (FAP). Alapelv tervezést segítő segédanyagok, tervezési segédletek, információs csomagok összeállítása. Ezek a pályaművek elérhetők a MMK honlapján! A rendszer karbantartása, frissítése folyamatban van!

Szólni kell a kötelező szakmai továbbképzés rendszeréről is. Ez a 2018-ban aktualizált Kamarai Továbbképzési Szabályzat szerint folyik. Tagozatunk évi 6-8 képzési csomagot állít össze, tesz hirdethetővé! Kezdeményezők voltunk, vagyunk az ún. belső konferencia-képzések szervezésében. (Ld. a Tervezői Konferenciáinkat!)

Fokozatosan és folyamatosan hozzuk be szakmai partnereinket a képzéseinkbe. Nagy ugrás ezen a téren a 2021-es év volt. (Ld. fentebb!) Azok a szakmai partnereink kapnak jelentős szerepet a képzésben, akik – felkérésünkre – márkasemleges előadások során tudják kutatás-fejlesztéseik alapján bemutatni a szakmai innováció eredményeit! Rendkívül sikeresek ezek a képzések! A továbbképzési rendszer felülvizsgálata szintén napirenden van. Ennek egyik oka, hogy terjedőben vannak az ún. „külső konferenciaképzések”. Ezek a „drágább” képzések kategóriáját adják. Mindazonáltal fontos lehet ezeknek rendszerbe állítása is azzal, hogy kizárólagosságuk ne jöhessen szóba!

Az eddig leírtakból is érzékelhető, hogy fontosnak gondoljuk a szakmai képzésben résztvevő intézményekkel való szoros együttműködés. Együttműködésünk a felsőfokú épületgépészképző egyetemekkel hagyományosan jónak ítélhető. Az utóbbi években kiterjesztettük kapcsolatainkat az ország több középfokú szakképző intézményére is. Nem titkolt célunk ezekben az iskolákban a pályaorientációs tevékenység előtérbe helyezése a folyamatos utánpótlás biztosítása érdekében is!

Társszakmai tagozatokkal – kiemelten az Elektrotechnikai-, a Gáz és Olajipari-, a Tűzvédelmi-, az Energetikai-, a Hírközlési és Informatikai-, valamint a Vízgazdálkodási- és Vízépítési Tagozattal – rendszeres az együttműködésünk. Ez az együttműködés munkacsoportokban végzett közös tevékenységben manifesztálódik. Természetes továbbá az együttműködésünk az építmények megvalósításában legnagyobb szerepet játszó Építési-, Tartószerkezeti- és Környezetvédelmi Tagozatokkal is!

Reményeink szerint – elsősorban a Tartószerkezeti- és az Elektrotechnikai Tagozattal együttműködve – eljutunk egy legalább ajánlott honorárium rendszer kidolgozásához. (A Magyar Építész Kamarával való együttműködés fontos lenne, de ennek az együttműködésnek egyelőre csak elvileg állnak fenn a feltételei!)

Összeállította:

Gyurkovics Zoltán elnök
MMK Épületgépészeti Tagozat

Budapest, 2021.12.31.

Épületgépészeti Tagozat

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul