e-gépész online szaklap

Áprilisi energiastatisztikai adatok

2021. július 21. | e-gépész| |  0 |

Áprilisi energiastatisztikai adatok

A földgáz belföldi felhasználása idén áprilisban 33,002 PJ volt, amely 37 százalékkal magasabb, mint a megelőző év azonos hónapjában. A hazai energiatermelésre, készletekre, ellátásra vonatkozó további adatok elérhetők a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) áprilisi energiastatisztikai riportjában.

Az országos primer energiatermelés 2021. áprilisban 37,31 PJ volt, ami 1,42 PJ-lal magasabb az előző év azonos időszakához képest.

A kőolaj és elsődleges kőolajtermékek termelése 0,85 PJ-lal, a szén termelése 0,47 PJ-lal emelkedett, a földgáz termelése 0,57 PJ-lal csökkent idén áprilisban. Az elsődleges megújuló energiahordozók termelése 0,81 PJ-lal nőtt, míg a nukleáris energiatermelés 0,02 PJ-lal csökkent 2020 áprilisához képest.

Az országos primer felhasználás 92,32 PJ volt, ami 12,75 PJ-lal magasabb az előző év azonos időszakához képest. A primer felhasználáson belül 0,63 PJ-lal csökkent a szén és széntermékek felhasználása, illetve emelkedett 3,1 PJ-lal a kőolaj és kőolajtermékek, 8,84 PJ-lal a földgáz, 0,81 PJ-lal pedig a megújuló energiaforrások felhasználása.

A földgáz belföldi felhasználása 33,002 PJ volt, amely 37 százalékkal magasabb, mint a megelőző év azonos hónapjában.

2021 áprilisában a hazai összes villamosenergia-felhasználás 3851 GWh volt, amely 13,6 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A bruttó villamosenergia-termelés (3031 GWh) 48 százaléka volt nukleáris eredetű, 22 százalékát biztosította földgáz, 8 százalékát szén- és széntermékek, 21 százalékát megújuló energia és kevesebb, mint 1 százaléka egyéb forrásból származott.

A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia 53 százalékát nap, 26 százalékát biomassza, 12 százalékát szél, 4 százalékát biogáz, 3 százalékát víz, és 2 százalékát a kommunális hulladék megújuló része, 1 százalékát geotermikus energia biztosította. A megelőző év azonos időszakához képest a szél, a biomassza, a nap emelkedett, a biogáz, a víz, a geotermikus forrásokból termelt villamos energia csökkent, míg a kommunális hulladék megújuló része nem változott.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal havi rendszerességgel publikál adatokat a hazai szén- és kőolajtermékekről, valamint a villamos energia- és földgázellátásról. Az energiatermelésre, készletekre, ellátásra vonatkozó adatok a havi gyakoriságú adatgyűjtések esetében a tárgyhónapot követő 65-ödik, a primer mérleg esetében a 70-ik napon érhetők el.  A MEKH a hivatalos statisztikai adatokat az Eurostathoz igazodva az előre meghatározott és kihirdetett tájékoztatási terv és publikációs naptár alapján teszi közzé honlapján.

Az energiastatisztikai adatok és az ahhoz kapcsolódó riport elérhető ezen a linken.

 

FöldgázMEKH

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul