e-gépész online szaklap

Lezajlott az MMK jelenlegi elnökségének utolsó ülése

2021. június 16. | e-gépész| |  0 |

Lezajlott az MMK jelenlegi elnökségének utolsó ülése

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az elmúlt időszakban megszokottól eltérő módon, újra hagyományos formában, személyes részvétel mellett tartotta ülését, amely egyben a 2017-2021-es kamarai ciklus utolsó elnökségi ülése volt.

Az elnökség 2021. július 2-ra összehívta a személyes részvételű Tisztújító Küldöttgyűlést.

Döntés a tisztújító küldöttgyűlés összehívásáról

Nagy Gyula elnök a tisztújtó Küldöttgyűlés előkészítéséről szóló napirendi pontot ismertetve elmondta, hogy a kamara a járványügyi helyzet javulását és a vonatkozó jogszabályok változását folyamatosan követte, majd a június elején életbe lépett szabályozás megismerése után állásfoglalást kért a Miniszterelnökségtől a Küldöttgyűlés személyes jelentléttel történő megrendezhetőségével kapcsolatban. A válasz alapján – a megfelelő egészségügyi előírások betartása esetén – a Küldöttgyűlés megrendezhető. A kamara Elnöksége ezután egyhangú döntéssel 2021. július 2-ra összehívta a Tisztújító Küldöttgyűlést, és egyben felhatalmazta a kamara elnökét, hogy az aktuális szabályoknak megfelelő egészségvédelmi szabályokat meghatározza. Az alapszabály előírásainak megfelelően legkésőbb a jövő hét első felében minden küldött számára eljuttatott meghívó részletezi majd azokat az egészségvédelmi intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a biztonságos személyes részvételt.

A kamara elvárja, hogy vonják be a mérnökök tevékenységét érintő kormányzati döntések előkészítésébe

Nagy Gyula elnök beszámolt arról, hogy június 1-én megjelent a középtávú építésgazdasági stratégiáról Kormányhatározat. A Magyar Mérnöki Kamara az elmúlt években – szakmai társkamaráival és szakmai szervezetekkel együttműködve – széleskörű javaslatokat tett a készülő építésgazdasági stratégiával kapcsolatban. A most megjelent stratégia azonban a kamara javaslatainak csupán egyes elemeit tartalmazza, a javaslatok nagy részét nem veszi figyelembe és annak közvetlen előkészítésében a kamarának nem volt módja részt venni. A Magyar Mérnöki Kamara ezért állásfoglalást adott ki, amely szerint – a törvényben biztosított véleményezési jogánál fogva – elvárja, hogy a tagjait és nyilvántartottjait érintő kormányzati döntések előkészítésébe időben és érdemben vonják be.

Egyebek…

Nagy Gyula elnök arról is tájékoztatta az Elnökséget, hogy az építészeti-műszaki tervezési feladatok közbeszerzésével kapcsolatban a törvénybe épített minőségi kiválasztási szempontokat a kormányzat módosítani kívánja. A kamara korábban nagy eredményként értékelte, hogy a tervező kiválasztásánál a tervezési díj, mint bírálati szempont maximum 50%-os súllyal veendő figyelembe, mert ez a korlátozás egyértelműem a minőség alapú kiválasztást erősítette. Felmerült, hogy ezt a százalékos korlátozást a törvényből törölnék, a bíráló a feltételrendszer súlyozását szabadon határozhatná meg. A kamara ezt ellenzi, és a Miniszterelnökséggel megállapodott abban, hogy szeptemberig előterjeszt egy olyan szakmai tervezetet, amely lehetővé teszi a jelenlegi szabályozás hatályban tartását. Ennek érdekében az Elnökség még ebben a dönt ciklusban egy, a javaslatokat kidolgozó munkacsoport létrehozásról is.

Nagy Gyula szólt az Építő-5 pályázat eredményhirdetésének sajnálatos elhúzódásáról. A kamara elnöke ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a mérnöki tevékenységet szabályozó 266/2013. kormányrendelet módosításáról folyó kormányzati egyeztetések gyorsulása azt jelzi, hogy még ebben az évben sor kerülhet a tervezett módosításra.

Az MMK elnöke elmondta azt is, hogy a Magyar Mérnöki Kamara részt vesz a Planet Budapest 2021. konferencián (2021. november 29.-december 5.) hogy a Kamara bemutathassa fenntarthatóság jegyében folytatott tevékenységét a környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás, az energetika és a közlekedés területén.

Folyik továbbá a visegrádi államok mérnökszervezeteinek a járvány miatt tavaly elmaradt találkozójának megszervezése is, amely várhatóan kora ősszel, Pécsett kerül megrendezésre.

Az ülés végén Nagy Gyula megköszönte a négyéves munkát, majd az Elnökség tagjai egy baráti hangulatú fogadáson köszöntek el egymástól.

Elnökségi ülésMagyar Mérnöki Kamara

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul