e-gépész online szaklap

A közvetítőközeg kiválasztásának két alapvető kritériuma

| | |  0 | |

A közvetítőközeg kiválasztásának két alapvető kritériuma

A piacon elérhetők különböző alapanyagú és formulájú közvetítőközegek. A közvetítőközegek fagyálló alapanyagból és inhibitorokból álló hőközlő és -szállító folyadékok, amelyek vízzel hígítandó vagy felhasználásra kész formában állnak rendelkezésre.

A közvetítőközeg fagyvédelme az első kiválasztási kritérium, de ezen túlmenően elengedhetetlen a biztonság és a környezet figyelembe vétele.

Valójában a formulák alapanyaga hatással van a környezetre az eredetéből, gyártásából, illetve a biológiai lebonthatóságából adódóan. Hatással van a személyvédelemre, a termodinamikai rendszerekre és felhasználásukra is (mérgező vagy nem mérgező).

A közvetítőközegek alapanyagai meghatározzák azokat a jellemzőket és fizikai tulajdonságokat, amelyek lehetővé teszik a berendezés méretezését (viszkozitás, kompatibilitás stb.) és teljesítményeinek meghatározását (hőcsere, bakteriosztatikus tulajdonság stb.).

A berendezés ökológiai lábnyoma csökkenthető egy alacsony viszkozitású közvetítőközeg kiválasztásával, amely lehetővé teszi az energiafogyasztás optimalizálását.

1. Biztonság: biztonsági adatlapok (SDS) olvasása

A biztonsági adatlapok olvasása nem mindig egyszerű, de ez az első dolog, amit automatikusan meg kell tenni. Különösen fontos a 2. szakaszban szereplő veszélyt jelző piktogramok és veszélymondatok (H) figyelembe vétele a fizikai, egészségügyi és környezeti veszélyekkel kapcsolatosan és az óvintézkedésre vonatkozó tanácsok (P) elolvasása.

A Climalife termékek összes biztonsági adatlapja elérhető weboldalunkon és a quickfds.com oldalon

Példa: kivonat egy MEG-alapú (monoetilén-glikol) közvetítőközeg biztonsági adatlapjából (1. kép) és egy MPG-alapú (monoetilén-glikol) közvetítőközeg biztonsági adatlapjából (2. kép).

1. kép

2. kép

2. Biztonság: a közvetítőközegek toxicitása és ártalmassága

Amint azt a fentiekből láthattuk, többféle alapanyag áll rendelkezésre a piacon található formulák számára. Az alkalmazástól (hűtés, légkondicionálás, fűtés stb.) és az iparágtól (élelmiszeripar, építőipar, vegyipar stb.) függően a közvetítőközeg kiválasztásakor figyelembe kell venni a készítmény toxicitását. Valóban, a MEG-alapú (ártalmas) közvetítőközeg kiválasztása csak olyan alkalmazások esetén lehetséges, ahol még véletlenül sem áll fenn élelmiszerekkel vagy élelmiszeripari alapanyagokkal vagy ívóvízzel való érintkezés veszélye.
Az emberi egészségre gyakorolt hatás korlátozása érdekében a MEG alapú közvetítőközegekbe egy keserű adalékanyagot keverünk, hogy a lenyelés kockázata elkerülhető legyen. Ezenkívül az összes Climalife közvetítőközeg nitrátoktól és aminoktól mentes, ami megakadályozza a káros vegyületek, például a nitrozaminok képződését. A Climalife tiltja a foszfátok és borátok, valamint az összes többi CMR-anyag (rákkeltő, mutagén, reprotoxikus) felhasználását készítményeiben.

3. A rendszerek biztonsága

Az elhasználódás és a rendszerek elemeire gyakorolt káros hatások elleni védekezés érdekében elengedhetetlen, hogy a kiválasztott közvetítőközeg megfelelő adalékanyagokat tartalmazzon a korrózió megakadályozása és a szivárgások kockázatának csökkentése érdekében. Másrészt a hígítandó közvetítőközeg hígításakor fontos az ioncserélt víz használata, hogy a rendszer feltöltésekor ne kerüljenek bele szennyező anyagok.
Be kell tartani az üzemi hőmérséklet-tartományokat is. A kiválasztott közvetítőközeg hőmérséklet-tartománya alapanyagtól függően -55 °C és +200 °C között változhat. A Climalife olyan közvetítőközeg-választékot kínál, amely lefedi az összes hőmérséklettartományt.

Például egy napkollektoros rendszerben a közvetítőközeg a fűtési vagy a használati melegvíz-rendszer primer oldalán, valamint a napkollektorokban is kering, A napkollektorok a periodikus leállások idején magas hőmérsékletnek lehetnek kitéve.

A Greenway® Neo Solar N biológiai eredetű 1,3-propándiol alapanyagú közvetítőközeg magas hőmérsékleten nagyon stabil, ezért lebomlása korlátozott a rendszerben, így csökkenti abban az öregedést. Meggátolja a rendszerek „kátrányosodását”, és a berendezésnek hosszabb élettartamot biztosít. +150°C-on 150 órán keresztül a Greenway® Neo Solar N, 3-szor lassabban bomlik, mint egy hagyományos 50%-os koncentrációjú monopropilén-glikol oldat.

4. A fogyasztók biztonsága

A Greenway® Neo N közvetítőközeg NSF HT1 regisztrációval rendelkezik.

A 2010 óta piacon lévő Greenway Neo® közvetítőközeg termékcsalád formulája megváltozik. A Greenway® Neo mostantól NSF HT1 regisztrációval rendelkezik, arra az esetre, ha az anyag véletlen érintkezésbe kerülhet élelmiszerekkel, és ezentúl Greenway® Neo N néven szerepel. Ugyanolyan hőátadási hatékonyságot biztosít, mint az előző készítmény, és az élelmiszeripari alkalmazások igényeinek 100%-ára választ ad.
Ezenkívül a Greenway® Neo N viszkozitása még mindig alacsonyabb, mint a hagyományos közvetítőközegeké (MPG alapú), és lehetővé teszi az akár -50°C hőmérséklet elérését is, amely MPG-vel nem elérhetől. Bizonyos esetekben csökkenteni lehet a csövek és szivattyúk méreteit, ezáltal csökkentve az energiafogyasztást.

Fókusz az élelmiszeripari alkalmazásokra

A közvetítőközegeket gyakran használják a hőmérséklet csökkentésére élelmiszerek és italok tárolásakor, valamint élelmiszeripari gyártás és feldolgozás során. A fogyasztók biztonsága érdekében olyan közvetítőközeget kell választani, amely nem mérgező.

Fontos megjegyezni, hogy nincs „élelmiszer” közvetítőközeg, vagy akár „élelmiszer minőségű” közvetítőközeg, mert a közvetítőközeg nem élelmiszer-összetevő. Vannak azonban olyan közvetítőközegek, amelyeket a National Sanitation Foundation (NSF – Nemzeti Közegészségügyi Alapítvány) olyan anyagként regisztrált, amely véletlen érintkezésbe kerülhet élelmiszerekkel.

Megjegyzés: közvetítőközeggel való érintkezés esetén a szennyezett élelmiszer nem hozható forgalomba.
Az NSF HT1 regisztráció nem jelenti azt, hogy a szennyezett élelmiszer fogyasztható.

Fókusz a használati melegvíz alkalmazásra

A Climalife számos közvetítőközeget kínál olyan alkalmazásokhoz, amelyekben közvetlen érintkezésbe kerülhetnek véletlenlenül használati melegvízzel (HMV), azaz a háztartási célokra felhasznált meleg vízzel, amely a csöveken keresztül jut a felhasználási pontokig (zuhany, mosdó, mosogatógép stb.).
A használati melegvíz melegítésére többféle technológia létezik, mint például a melegíteni szándékozott víznél magasabb hőmérsékletű (például napkollektoros) vízkörrel való hőcsere.
A HMV felé történő szivárgás esetén, a nem szándékos lenyeléssel járó kockázatok csökkentése érdekében a Climalife egy keserű ízt biztosító anyagot adagolt a Greenway® Neo Heat Pump N és a Greenway® Neo Solar N termékekhez .

Tudta?

A növényi eredetű megújuló alapanyagból készült Greenway® Neo N környezeti koherenciát biztosít.

Az életciklus-elemzés* azt mutatja, hogy a gyártása jelentős környezeti előnnyel jár. Például a hagyományos, fosszilis alapú (olajipari termék) közvetítőközegekhez, az MPG-hez képest a gyártás során kevesebb az üvegházhatást fokozó emisszió (-56%) és kevesebb a nem megújuló energia (-38%) felhasználása.

*Az életciklus-elemzés egy elemzési modell, amely figyelembe veszi a termék környezeti hatásait „bölcsőtől a sírig”.

Biológiai eredetű 1,3-propándiol: a Greenway® Neo N termékcsalád alapanyaga

A Greenway Neo N egy biológiai eredetű 1,3-propándiol alapú közvetítőközeg²

²Az NSF International (szabadalmaztatott anyagok és nem élelmiszeripari vegyületek) által bejegyzett Susterra® olyan komponens, amely alkalmas közvetítőközegekben történő alkalmazásra, arra az esetre, ha az anyag véletlen érintkezésbe kerülhet élelmiszerekkel (Kategória kód: HTX-1; NSF jóváhagyási szám: 141749), az élelmiszer-feldolgozási zónák körüli és azokon belül használatra, a helyes gyártási gyakorlatnak megfelelően.

Ezenkívül az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) a 21CFR184.1666 szakaszban biztonságosnak ismeri el, és megfelel a Food Chemicals Codex 6. kiadása (2008) specifikációinak.

Az emberi élelmiszer-adalékanyagokat szabályozó 95/2/EK európai uniós irányelv módosításában az 1,3-propándiol besorolása E1520, és szerepel a 10/2011/EU rendelet I. mellékletében, mint az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és tárgyak engedélyezett monomerje és adalékanyaga.

Climalife

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul