e-gépész online szaklap

Közműcsatlakozással kapcsolatos törvénymódosítások

| | |  0 | |

Közműcsatlakozással kapcsolatos törvénymódosítások

A Magyar Közlöny 261. számában megjelent az ingatlanok közműcsatlakozásának elősegítése érdekében, az egyes adótörvények módosításáról szóló valamint egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló rendeletek.

 

Ingatlanok közműcsatlakozásának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CXX. törvény.

A jogszabály a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása során kimondja, hogy a díjmentes csatlakozásra jogosult igénybejelentő esetében, ha a hálózati engedélyes az igénybejelentést követő, a jogszabályban foglalt határidő lejártát követő napig nem nyilatkozik, a csatlakozással kapcsolatos nyilatkozat megadottnak tekintendő és a csatlakozás a benyújtott, a hálózati csatlakozással összefüggő tervek alapján kivitelezhető.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása szerint a díjmentes csatlakozásra jogosult igénybejelentő esetében, ha a földgázelosztó az igénybejelentést követő, a jogszabályban foglalt határidő lejártát követő napig nem nyilatkozik, a kiviteli terv alkalmasságát megállapító nyilatkozat megadottnak tekintendő és a csatlakozóvezeték, illetve az ahhoz szükséges felhasználói berendezés a benyújtott kiviteli terv alapján kivitelezhető.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása alapján a víziközmű-szolgáltató a bekötéssel összefüggő tervek kivitelezésre alkalmasságával kapcsolatos nyilatkozatát az igénybejelentést követő 15 napon belül adja ki. Ha a víziközmű-szolgáltató e határidő lejártát követő napig nem nyilatkozik, az alkalmassággal kapcsolatos nyilatkozat megadottnak tekintendő és a csatlakozás a benyújtott, a bekötéssel összefüggő tervek alapján kivitelezhető.

A jogszabály tartalmazza továbbá a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosítását is.
A módosítás 2021. január 1-jén lép hatályba.

 

 

Magyar Közlöny 26. szám

közművek

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul