e-gépész online szaklap

Létfontosságú rendszerelemek kijelölése

2020. szeptember 28. | e-gépész| |  0 |

Létfontosságú rendszerelemek kijelölése

Az európai uniós irányelveknek megfelelően az energetikai ágazatban is azonosítani kell azokat a kritikus rendszerelemeket, amelyek folyamatos működése az ellátásbiztonság alapvető feltétele.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) októberben szakági konzultációt szervez a témában a földgáz-, a villamosenergia- és a távhőágazatokban érintett társaságoknak.

Az EU vonatkozó irányelve alapján 2012-ben került a hazai jogrendbe a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény (2012. évi CLXVI. tv.), melynek célja többek között az alapvető energetikai szolgáltatások folyamatosságának biztosítása.

Az idén nyáron hatályba lépett ágazati kormányrendelet, az úgynevezett Energetikai Rendelet (374/2020. /VII. 30./ Korm. rendeletet) jelentős mértékben módosította a létfontosságú energetikai rendszerek kijelölésének szabályozását. Az Energetikai Rendelet elfogadására egy átfogó jogalkotási folyamat keretében került sor, amely – az energetikai ágazati szabályozás mellett – érintette a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvényt, valamint a végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendeletet is.

A jogszabály-módosítások eredményeként megváltozott az ágazati kijelölési kritériumrendszer, módosultak az azonosítási jelentés és az üzemeltetői biztonsági terv tartalmi elemei, a biztonsági összekötő személlyel kapcsolatos képesítési követelmények, és módosult az alapvető szolgáltatóvá történő kijelölés folyamata is.

Az Energetikai Rendelet szerint az energetikai ágazaton belül a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a villamosenergia-rendszer mellett a jövőben az együttműködő földgázrendszer és a távhőalágazat tekintetében is kijelölő hatóságként jár el.

További változás, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) a jövőben nemcsak szakhatóságként és nyilvántartó hatóságként, hanem általános javaslattevő hatóságként is eljár. A BM OKF-nek kiemelt szerepe lesz továbbá a komplex gyakorlatok lebonyolításában is, ahol az üzemeltetői biztonsági tervben megjelölt szervezeti és eszközrendszer működtetését, valamint az információ- és hálózatbiztonsági ellenállóképességet tesztelhetik az érintettek, a MEKH mint ágazati kijelölő hatóság bevonásával.

Az ágazati szabályozás 180 napos határidőt biztosít az azonosítási jelentés első alkalommal történő benyújtására. A MEKH – annak érdekében, hogy segítse a jogszabályban foglaltak teljesítését az általa felügyelt ágazatok szereplőinél – ősszel online tájékoztató fórumot és konzultációs lehetőségeket biztosít az érintetteknek.

A konzultáció pontos időpontjáról a MEKH értesíti az érdekelteket.

MEKH

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul