e-gépész online szaklap

Rendszer jellegű beton égéstermék-elvezető berendezések

Kiegyenlített és nem kiegyenlített alkalmazásokhoz

2020. augusztus 24. | e-gépész| |  0 |

Rendszer jellegű beton égéstermék-elvezető berendezések

Az EN 16497 szabványsorozat az egy- és többhéjú égéstermék-elvezető berendezések leírásával, tervezésével és vizsgálatával foglalkozó összetartozó szabványok sorozatainak egyike.

Az összetartozó szabványsorozat-csomag továbbá felosztható az építési termékek anyaga szerint is. Ennek alapján az EN 16497-1:2015 és az EN 16497-2:2017 szabványt a beton égéstermék-elvezető termékek és rendszerek tervezésével és kivitelezésével foglalkozó követelmény- és kivitelezésiszabvány-sorozatba sorolják. A két szabványt a CEN/TC 166 Kémények műszaki bizottság dolgozta ki – állt az mszt.hu összeállításában

A szabványok alkalmazási területe

A sorozat első része olyan, beton béléscsövet és csereszabatos égéstermék-elvezető berendezések alkotóelemeinek (amelyek lehetnek beton idomdarabok) kombinációját tartalmazó, nem kiegyenlített járatú alkalmazásokhoz használt, rendszer jellegű, egyenes, beton égéstermék-elvezető berendezések anyagait és méret- valamint teljesítménykövetelményeit határozza meg, amelyek az egész égéstermék-elvezető berendezésre termékfelelősséggel bíró gyártóforrástól megszerezhetők vagy előírás szerintiek.

A sorozat második része olyan, beton béléscső és égésilevegő-ellátó járat, valamint csereszabatos égéstermék-elvezető berendezések alkotóelemeinek (amelyek lehetnek beton idomdarabok) kombinációját tartalmazó, kiegyenlített járatú alkalmazásokhoz használt, rendszer jellegű, egyenes, beton égéstermék-elvezető berendezések anyagait és méret-, valamint teljesítménykövetelményeit határozza meg, amelyek az egész égéstermék-elvezető berendezésre termékfelelősséggel bíró gyártóforrástól megszerezhetők vagy előírás szerintiek.

A szabványok alkalmazási területébe tartoznak az emeletmagasságú elemekből összeállított és a kezeléshez megerősített idomdarabokból készült, rendszer jellegű beton égéstermék-elvezető berendezések is.

Mire nem vonatkoznak a szabványok?

Nem alkalmazhatók a hátsó szellőzésű beton égéstermék-elvezető rendszerekhez, továbbá nem érvényesek a nedves (W-) megjelölésű termékekre a 3-as korrózióállósági osztály esetében. Ezenfelül az EN 16497-2:2017 nem alkalmazandó a szerkezetileg független (szabadon álló vagy önmagát tartó), rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezésekhez.

Hogyan kell megjelölni a beton idomdarabokat?

Minden, a két szabvány szerinti beton idomdarab esetében ‒ a szabványok vonatkozó előírásai szerint ‒ meg kell jelölni a hőmérsékletet, a nyomást, a koromégéssel szembeni ellenállást, a kondenzátummal szembeni ellenállást és a korrózióval szembeni ellenállást.

1. ábra: Példa az EN 16497-2:2017 szerinti beton idomdarabok megjelölési rendszerére

A gyártó terméktájékoztatója milyen adatokat tartalmazzon, például az EN 16497-2:2017 szerinti termék esetében?

  1. a termék gyártó általi leírását;
  2. a gyártó által közölt méreteket;
  3. a gyártói megjelölést;
  4. a távolságot az éghető anyagoktól és hogy hogyan jutottak hozzá (pl. melyik vizsgálati összeállításban);
  5. az égéstermékjárat hővezetési ellenállását;
  6. a gyártó által közölt belső keresztirányú méreteket, a magasságot, a szerkezeti magasságot és a teljes falvastagságot;
  7. a részletes kivitelezési utasításokat, beleértve az illesztés módszerét és az égéstermékjárat azonosítását;
  8. bármely kitorkolló idomdarab jellemzőit, pl. hogy esővíznek ellenálló-e, valamint az aerodinamikai tulajdonságokat.

Az előírás szerinti mintavételi terv követelményeit, az ISO 2859-1:1999-cel összhangban, 10%-os átvételi hibaszint (AQL) és S2 ellenőrzési szint mellett mindkét szabvány D melléklete tartalmazza.

A szabvány ZA melléklete

A szabványnak azokat a szakaszait, amelyek megfelelnek az építési termékek EU-rendelete rendelkezéseinek, a ZA melléklet tartalmazza. Figyelembe véve a termékekre és a rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozó AVCP-rendszereket, a gyártónak és a bejelentett szervnek e melléklet 3. fejezete szerinti feladatokat kell elvégeznie a termék teljesítményállandóságának értékelésére és igazolására.

Az MSZ EN 16497-1:2015 és az MSZ EN 16497-2:2017 magyar nyelvű változatát az MSZT/MB 114 Kémények nemzeti szabványosító műszaki bizottság készítette, amelyeket az MSZT 2020. augusztus 1-jével hirdetett meg.

Égéstermék-elvezetőKémény

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul