e-gépész online szaklap

Változik a gázszerelők nyilvántartásával összefüggő eljárási díj

| | |  0 | |

Változik a gázszerelők nyilvántartásával összefüggő eljárási díj

A földgázellátásról szóló 2008. év XL. törvény 88. §-ának 2019. december 17-én megjelent módosítása értelmében a csatlakozóvezeték- és a felhasználóiberendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenység folytatására irányuló szándékot a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a Magyar Mérnöki Kamarához kell bejelenteni.

A fentiekkel összefüggően korábban a fővárosi és megyei kormányhivatalok által vezetett „gázszerelői hatósági nyilvántartást” 2020. január 1-jét követően a Magyar Mérnöki Kamara vezeti.

A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2020. június 30-ig tartalmazta, hogy a nyilvántartásba történő bejegyzésnek, a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások bejegyzésének, az igazolvány pótlásának, cseréjének és hosszabbításának a díja – 2011. óta változatlanul – 7500 Ft volt.

Tekintettel a fenti NGM rendelet június 30-án hatályba lépett módosítására a jogalkotó a Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe tette 2020. július 1-jétől kezdődően a díj megállapítását.

Fentiekre figyelemmel tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a 29/2020. (VIII. 5.) MMK Elnökségi határozatában foglaltak alapján 2020. szeptember 1-től a gázszerelői nyilvántartásba történő bejegyzésnek, a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások bejegyzésének, az igazolvány pótlásának, cseréjének és hosszabbításának a díja a választott ügyintézési módtól függően az alábbiak szerint változik:

A választott ügyintézési mód Díj mértéke
Elektronikus ügyintézés (ügyfélkapu hozzáféréssel epapir.gov.hu felületen keresztül benyújtva, előre utalással) választása esetén 10 000 Ft
Postai ügyintézés (előre utalással) választás esetén 12 000 Ft
Személyes ügyintézés (ügyfélfogadáson történő azonnali igazolvány kiállítás, bankkártyás pénztári befizetéssel) választása esetén 15 000 Ft

A 2020. augusztus 31-ig személyesen vagy elektronikusan benyújtott, illetve postára adott bejelentések esetében még a korábbi eljárási díj alkalmazandó.

Gázszerelő

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul