e-gépész online szaklap

Tervezői Pályázat 2020

| | |  0 | |

Tervezői Pályázat 2020

Ismételten szeretnénk felhívni a kollégák figyelmét a tervezői pályázaton való részvétel lehetőségére, amelyen az utóbbi öt évben megvalósult, illetve tervezett, műszaki innováció szempontjából kiemelkedő létesítmény épületgépész-tervezője indulhat.

Az utóbbi öt évben megvalósult, illetve tervezett, műszaki innováció szempontjából kiemelkedő létesítmény épületgépész tervezője indulhat a tervezői pályázaton, amely az Országos Magyar Épületgépész Napok 2020 alkalmából kerül kiírásra.

1. Pályázati felhívás

Az Országos Magyar Épületgépész Napok Koordinációs Bizottsága (OMÉN-KB) nyilvános tervpályázatot hirdet épületgépész tervezők részére az Országos Magyar Épületgépész Napok 2020 alkalmából.

2. A pályázat témaköre

Az utóbbi öt évben megvalósult, illetve tervezett, műszaki innováció szempontjából kiemelkedő létesítmény épületgépészeti tervezése.

A tervezett létesítmény nagysága nem releváns.

Elsősorban az igényes mérnöki megoldásokat várunk a pályázóktól.

Műemlék épületben tervezett megoldások is helyet kaphatnak. Ilyen esetben az építmény kötöttségek melletti megoldása érdekes.

3. A tervpályázat célja

Az épületgépészet területén a közelmúltban megkezdett, vagy megvalósult korszerű rendszerek, berendezések figyelemmel kisérése, a kiemelkedő tervezői munka elismerése és megismertetése, tervezők munkájának értékelése.

Megkeresni az utóbbi években megvalósult, illetve tervezett munkák közül a legjobb tervmegoldást és tervezőt, aki az adott feladat tervezésére a mai kornak megfelelően alkotta meg mérnöki munkáját.

4. Pályázati feltételek

A megtervezett épületgépészeti rendszer korszerű megoldásokat tartalmazzon (környezetkímélő, energiatakarékos, megújuló energia stb.), a betervezett berendezések hazai minősítéssel rendelkezzenek.

Egy tervező egy tervdokumentációval pályázhat.

Pályázni 2015–2020-ban megkezdett vagy megvalósult magas színvonalon, hiánytalanul tervezett létesítmény épületgépészeti terveivel lehet.

Pályázhat minden magyar állampolgár, aki a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott épületgépész tervezői jogosultsággal rendelkezik.

Az elmúlt évek során azt tapasztaltuk, hogy az „önkéntes” jelentkezés, a saját projekttel való pályázat hatékonysága csekély. Ennek oka többnyire a szerénység! Ezért 2020-ban új lehetőségként a személyes pályázaton túl mások – tervezői szervezetek, személyek – jelölésére is számítunk. A beérkezett javaslatok alapján az OMÉN KB felkéri pályázati anyag beadására a javasolt tervező kollégát!

Az értékelhetőség feltétele a pályázatok bemutatása előadás formájában az „Országos Magyar Épületgépész Napok 2020” rendezvényén a Magyar Mérnöki Kamara 1117 Budapest, Szerémi út 4. sz. alatti székházában. A prezentáció minősége is értékelési szempont lesz.

5. A pályázat beadásának módja

A tervezett épületgépészeti rendszer rövid leírása, kiemelve az újszerű vagy a szokástól eltérő épületgépészeti megoldásokat, valamint a kivitelezés jelenlegi állapotát max. 4 (A4-es) oldalon.

A tervdokumentációból 1 pld. műleírás és legfeljebb 5 lényegi információt tartalmazó tervlapot kell mellékelni.

Pályázati indoklás max. 2 oldalon, hogy miért tartja a pályázó a tervezett megoldást újszerűnek, kimagaslónak.

Fényképes szakmai önéletrajz a fontosabb munkák felsorolásával.

Az írott anyagot befűzött, esztétikus formában kell benyújtani a tervlapokkal együtt.

6. A tervpályázat meghirdetése

A pályázat a Magyar Mérnöki Kamara honlapján, (www.mmk.hu), a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozata honlapján (www.e-gepesz.hu), a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség honlapján (www.epgepkoord.hu), az OMÉN rendezvény önálló szervező honlapján (www.talalkozzunk.hu), valamint szakmai folyóiratokban és szakmai honlapokon kerül meghirdetésre.

7. A tervpályázat jellege

A tervpályázat általános eljárású, a résztvevő pályázók körét tekintve nyílt, valamennyi érdekelt benyújthat pályaművet. A tervpályázat formája szerint nyílt pályázat.

8. A pályázat benyújtásának határideje

2020. november 12. 24.00

9. A pályázat benyújtásának helye és módja

A pályázatot zárt borítékban, „Épületgépészeti Tagozat – Tervezői Pályázat” megjelöléssel, a Magyar Mérnöki Kamara, 1117 Budapest, Szerémi út 4. sz. alatti irodájába kell postán, vagy személyesen eljuttatni.

10. A Bíráló Bizottság

A pályázatokat elbíráló bizottság a MMK Épületgépészeti Tagozatának Szakértői Testülete kibővítve az Épületgépészeti Tagozat elnökével, vagy Megbízottjával, Virág Zoltánnal DUOPLAN Kft ügyvezető igazgatójával, a tervezői pályázatok állandó szervezőjével és a MÉGSZ, valamint a MÉgKSZ elnöksége által kijelölt 1-1 taggal

A beadott pályaművek értékelése 2020 november 26-án történik. Első lépésként a beadott pályaművek prezentációjára kerül sor 2020 november 26-án 13:00 órától az MMK Székház földszinti ovális előadó termében. Minden pályázó maximum 15 perc időtartamban mutathatja be a pályaművét. Fontos, a kiemelésre érdemes műszaki megoldásokra fókuszálva összeállítani a prezentációt!

Ezt követően ül össze a Bíráló Bizottság és hozza meg döntését a bírálandó pályaművek számától függően várhatóan 16:00-17:00 időpontban.

A Bíráló Bizottság döntését a díjazott tekintetében egyhangú szavazással hozza meg. A pályázat eredményességének feltétele a legalább 4 pályamű beérkezése.

A második és a harmadik helyezettek oklevelét közvetlenül a zsűrizést követően adja át a Bíráló Bizottság.

11. A tervpályázatok közzététele

Az előzőekben leírtak szerint a pályaműveket az „Országos Magyar Épületgépész Napok 2020” rendezvényén a tervező ismertető előadás – prezentáció – formájában bemutatja. Lehetőség van a pályázatok szakcikk formájában való megjelenítésére is.

12. A pályaművek díjazása

Az első három helyezett oklevelet kap.

A pályázat első helyezettje megkapja az „Év Épületgépész Tervezője” díjat.

13. A tervpályázat eredményhirdetése

A nyertes pályázatok az „Országos Magyar Épületgépész Napok 2020” díjátadó rendezvényén kerülnek kihirdetésre.

A pályázat eredményét a mértékadó épületgépészeti kiadványokban és elektronikus felületeken közzétesszük.

14. A tervpályázati díjak átadása

A nyertes pályázatok díjazására az „Országos Magyar Épületgépész Napok 2020” keretében kerül sor.
Az „Év Épületgépész Tervezője” díj a díjátadó rendezvény alkalmával kerül átadásra.

Gyurkovics Zoltán elnök
MMK Épületgépészeti Tagozat
OMÉN KB elnöke

OMÉNTervezői Pályázat

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul