e-gépész online szaklap

A víziközmű-szolgáltatás biztonsága érdekében tett lépéseket vizsgálták

2020. május 19. | e-gépész| |  0 |

A víziközmű-szolgáltatás biztonsága érdekében tett lépéseket vizsgálták

Tizenhárom ország szabályozói gyakorlatát összegezte egy felmérés, hogy a koronavírus-járvány idején a hatóságok milyen lépéseket tettek a víziközmű-szolgáltatás és a fogyasztók biztonsága érdekében.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) kezdeményezésére az Európai Víziközmű-szolgáltatásért Felelős Szabályozó Szervek Hálózata (WAREG) felmérés keretében összegezte tizenhárom ország szabályozói gyakorlatát abból a szempontból, hogy a koronavírus-járvány idején a hatóságok milyen lépéseket tettek a víziközmű-szolgáltatás és a fogyasztók biztonsága érdekében.

A víziközmű-szolgáltatás esszenciális szerepet játszik a közszolgáltatások között. A vezetékes ivóvíz helyettesíthetősége még „rendes” körülmények között is nehézkes, egy járványhelyzetben pedig mindent megelőző fontosságú feladat a szolgáltatás biztosítása. Mivel a létfontosságú szolgáltatások folyamatossága rendkívüli időkben is alapvető elvárás, az ilyen szolgáltatásokat felügyelő szabályozó szervek felelőssége is kiemelt.

A MEKH által kezdeményezett és a WAREG által megvalósított adatgyűjtés célja az volt, hogy összegezze azokat a jó gyakorlatokat és intézkedéseket, melyeket az európai szabályozó szervek vezettek be annak érdekében, hogy a fogyasztók folyamatos és biztonságos ivóvízellátásában ne legyenek fennakadások.

A szabályozó hatóságok által megtett legfontosabb általános intézkedések jellemzői

 1. A rendkívüli intézkedéseket a szabályozó szervek a nemzeti kormányokkal szoros együttműködésben hozták meg azokban az esetekben is, ahol kormányfüggetlen hatóságok működnek.
 2. Jellemző azonnali intézkedés volt a szabályozó szervek részéről a különleges akciócsoportok létrehozása. Az akciócsoportok felelősek a szervezeten belüli döntések koordinálásáért, a munka-vállalók tájékoztatásáért, az összehangolt fogyasztói kommunikációért, a szabályozói intézkedések gyors közzétételéért, valamint más hatóságokkal való kapcsolattartásért.
 3. A szabályozó szervek többsége a munkavállalók legalább 90%-át atipikus, otthonról történő munkavégzésre kötelezte. Ezzel párhuzamosan felfüggesztettek minden olyan feladatot, ami a fogyasztókkal vagy a szolgáltatókkal való személyes kapcsolattartást megköveteli (pl.: vitarendezési eljárások, tárgyalások és meghallgatások, helyszíni ellenőrzések).

Az engedélyes szolgáltatókra vonatkozó jellemző intézkedések

 1. Több országban rögzítették, hogy a szolgáltatók a létfontosságú tevékenységükön kívül nem végezhetnek más tevékenységet, azaz kizárólag a víziközmű-szolgáltatás biztosítása érdekében elengedhetetlen legfontosabb feladatokat láthatják el a cégek.
 2. Több országban megvalósult a különböző ellenőrzési eljárások, engedélykiadások és más hatósági eljárások teljes felfüggesztése (pl.: Litvánia). A MEKH a felügyeleti hatáskörének gyakorlása során jelenleg eltekint a helyszíni ellenőrzésektől.
 3. Több tagállamban engedélyezték a pénzügyi és gazdasági adatok benyújtásának elhalasztását vagy meghosszabbították a teljesítési határidőket (pl.: Olaszország, Észak-Macedónia, Spanyolország). Tekintettel arra, hogy a legtöbb szabályozó szerv általában az év első felében kéri be a szolgáltatóktól az előző évi gazdasági adatokat elemzéshez és/vagy az árhatósági jogkör gyakorlásához, a koronavírus-járvány ezeket a feladatokat is jelentős mértékben érintette. A szabályozók a szolgáltatókkal minden esetben törekednek méltányosan eljárni mulasztás esetében, több országban pedig úgy döntöttek, hogy az adatokat csak az év második felében fogják bekérni. Ahol nem lehetséges a határidő-halasztás (pl.: törvényben rögzített határidőknél, mint például Magyarországon), mulasztás esetén a szabályozó szerv eltekint a bírság kiszabásától. A MEKH az adatbekérések tekintetében méltányosan jár el azokkal a szolgáltatókkal szemben, amelyek a koronavírus-helyzet miatt nem tartják be az eljárási vagy törvényi határidőket.
 4. Több szabályozó hatóság is engedélyezte az üzleti és beruházási tervek módosítását a járványra tekintettel (pl.: Írország, Észak-Macedónia).
 5. Arra is van példa, hogy pénzügyi alapot hoznak létre a szolgáltatók támogatására a díjbevételek bizonyos százalékának átcsatornázásával, melyet kötelezően a pénzügyi hitelek törlesztésére fordítanak (pl.: Olaszország).
 6. Több szabályozó szerv élt azzal a lehetőséggel, hogy a járvány miatt elhalasztotta az újonnan bevezetni kívánt szolgáltatási díjak alkalmazását (pl.: Írország, Olaszország, Észak-Macedónia).

Fogyasztóvédelmi intézkedések

 1. Számlafizetési kedvezményeket biztosítottak fizetési halasztás vagy részletfizetés formájában a lakossági és nem lakossági fogyasztók számára (pl.: Albánia, Olaszország, Litvánia, Írország).
 2. Teljes mértékben felfüggesztésre kerültek a szolgáltatás korlátozásának vagy szüneteltetésének érdekében tett intézkedések abból a célból, hogy a fogyasztók kivétel nélkül egyenlően férhessenek hozzá az alapvető szolgáltatásokhoz.
 3. Az ügyfélszolgálati irodák rendelkezésre állnak, azonban rövidített nyitvatartási idővel vagy online elérhetőséggel.

IvóvízVízellátásVízkezelésVízmű

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul