e-gépész online szaklap

Állásfoglalás a szakmai továbbképzések távoktatásként való szervezéséről

2020. április 29. | e-gépész| |  0 |

Állásfoglalás a szakmai továbbképzések távoktatásként való szervezéséről

A Kamarai Továbbképzési Testülete állásfoglalást dolgozott ki és tett közzé az online képzések módszertanával kapcsolatban. A tagozatunk részéről Gyurkovics Zoltán KTT tagként vett részt ebben a munkában.

A Kamarai Továbbképzési Testület 2/2020 (IV.27.) KTT /számú állásfoglalása a szakmai továbbképzések távoktatásként való szervezéséről

A Magyar Mérnöki Kamara Kamarai Továbbképzési Testülete (a továbbiakban: KTT) – egyetértve a szakmai továbbképzéseknek a koronavírus járvány miatt a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időszakára történt felfüggesztésével, valamint a meghatározott továbbképzési és vizsga kötelezettségek 2020. december 31-ig történő pótlásának lehetőségével, továbbá tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzeti kijárási korlátozás idején kezdeményezték a szakmai továbbképzés távoktatási formában való szervezését, továbbá figyelembe véve az MMK Elnökség tagjainak ezen továbbképzési módot is támogató álláspontját – a szakmai továbbképzések távoktatásként való szervezésének támogatása érdekében az alábbi állásfoglalást fogadta el:

1. A KTT megállapítja, hogy az MMK Továbbképzési Szabályzata alapján szakmai továbbképzés kontakt órás képzésként és távoktatásként egyaránt szervezhető (13.§ (1) bek.). A távoktatás lehetséges élő közvetítésként vagy előre felvett és a képzés szervezője által letölthető tananyagnak a képzés előre rögzített időpontjában történő levetítése formájában is.

2. A szakmai továbbképzés szervezésében a Továbbképzési Szabályzat által megjelölt közreműködő szervek feladata nem változik. Ennek megfelelően:

a. a szakmai továbbképzéseket – ugyanúgy, mint eddig – a területi mérnöki kamarák szervezik (10. § (1) bek.);

b. továbbképzések oktatandó témáit a szakmai tagozatok határozzák meg (9.§);

c. az egyes képzési alkalmakra az illetékes szakmai tagozat által jóváhagyott oktató kérhető fel (12. §);

d. a képzés díjának meg kell felelnie a szabályzat előírásainak (14. §);

e. a távoktatás esetén is érvényesek a képzés meghirdetésével, nyilvántartásba vételével és a teljesítés igazolásával kapcsolatos előírások.

3. A Továbbképzési Szabályzat úgy rendelkezik, hogy a KTT feladata az egész képzési rendszer ellenőrzése és felügyelete (17. §). E feladatkörében a KTT felkéri a szakmai tagozatokat:

a. tekintsék át törzsanyagaikat abból a szempontból, hogy melyik témák alkalmasak a távoktatás keretében történő képzésre;

b. tekintsék át az általuk javasolt oktatók listáját és – a távoktatás sajátosságaira figyelemmel – szükség esetén módosítsák vagy egészítsék ki azt;

c. figyelemmel a távoktatás sajátosságaira, fontolják meg új törzsanyagok készítését;

d. lehetőség szerint részesítsék előnyben azokat a témákat, amelyek több szakterület számára nyújtanak ismereteket és több tagozat által elismerhetők a továbbképzési kötelezettség teljesítéseként.

4. A KTT a 3. pont alatti feladatkörében felkéri a területi kamarákat, hogy

a. minden távoktatás szervezésének megkezdése előtt mutassák be az alkalmazni kívánt módszert annak érdekében, hogy a KTT megállapíthassa, hogy az biztosítja-e a távoktatásban részt vevők regisztrációját;

  • a távoktatásban részt vevők távoktatás ideje alatti jelenlétének ellenőrzését;
  • kérdések feltevését az előadónak a résztvevők részéről;
  • az oktatás minőségéről való véleménynyilvánítást (un. elégedettségi felmérés);
  • a zavarok, megakadások, egyéb technikai hibák nélküli, megfelelő minőségű szolgáltatást;

b. biztosítsák a KTT részére – feladatainak ellátása érdekében – a lebonyolítás alatt lévő távoktatáshoz való hozzáférés lehetőségét.

5. A KTT leszögezi, hogy

a. a távoktatás igénybevétele önkéntes, az abban való részvételről a továbbképzésre kötelezett tag saját belátása szerint dönthet;

b. a távoktatás alkalmazása nem érinti a kontakt órás továbbképzések szervezését, lebonyolítását és az azon való részvétel lehetőségét: a kontakt órás képzéseket a területi kamarák ezután is szervezik;

c. a távoktatás alkalmazása nem érinti a továbbképzések veszélyhelyzet miatt kihirdetett elhalasztását, tehát a távoktatás igénybevétele csupán egy lehetőség a továbbképzési kötelezettség teljesítésére;

d. aki a távoktatást nem kívánja igénybe venni, a veszélyhelyzet után 2020. 12. 31-ig teljesítheti továbbképzési kötelezettségét kontakt órás képzésen is.

6. A KTT felkéri az MMK Főtitkárságát és azon területi kamarák témafelelőseit, akik már távoktatási tapasztalatot szereztek, – amennyiben ezt igénylik – nyújtsanak segítséget a területi kamaráknak és a szakmai tagozatoknak a távoktatás módszereinek alkalmazásához, valamint a kialakult jó gyakorlatok megismeréséhez.

7. A KTT felkéri a területi kamarákat, hogy az oktatás hatékonysága érdekében egyeztessék egymással a képzések során alkalmazott eljárásaikat.

8. A KTT elsősorban a webszemináriumok szervezését javasolja.

A MMK Épületgépészeti Tagozata egy kontaktórás képzésként már akkreditált anyaggal készen ál az online képzésre, egy másik ilyen anyag pedig előkészítés alatt van! Tehát akár az azonnali indulásnak sincsen akadálya Tagozatunknál!

Budapest, 2020. április 29.

Kötelező képzésOktatásOnline képzés

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul