e-gépész online szaklap

Összefoglaló a hatályos MBSZ-el kapcsolatos szabályozásokról

2020. április 23. | e-gépész| |  0 |

Összefoglaló a hatályos MBSZ-el kapcsolatos szabályozásokról

A 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet, ennek 1. melléklete és a kapcsolódó jogszabályok elérhetősége egy helyen.

  1. Az MBSZ a 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról.

    Ennek 1. melléklete mindenkor hatályos változata elérhető a: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=217766.378734 linken.

  2.  Az 1. melléklethez tartozik/tartoznak a Szakági Műszaki Előírások, amelynek első verziója (mellékletben) elérhető: https://www.termekpont.hu/Termekpont/Szabalyzatok/gazipari-muszaki-biztonsagi-szabalyzat

    Ez alatt a link alatt található valamennyi eddig közzétett Műszaki Biztonsági Szabályzat is annak érdekében, ha érdekes lehet valamilyen oknál fogva (tűz, robbanás, haláleset stb.) akkor a Szabályzat létesítéskor hatályos változata, a nap 24 órájában elérhető legyen!

  3.  Kapcsolódó jogszabályok (mint a GOMBSZ is)
  • 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről – A mindenkor hatályos változata elérhető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=217759.378715 link alatt.
  • 2/2020. (I. 13.) Korm. rendelet az olajfogyasztó technológiai rendszerek és ipari gáztárolók műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről – A mindenkor hatályos változata elérhető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=217761.378719 link alatt.

Köszönetet mondok Blazsovszky Lászónak – Gáz- és Olajipari Tagozat – az MBSZ-el kapcsolatos szabályozások átfogó összeállításában nyújtott segítségéért!

Gyurkovics Zoltán elnök
MMK Épületgépészeti Tagozat

GOMBSZMBSZ

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul