e-gépész online szaklap

Hatályba lépett az új GMBSZ

2020. március 13. | e-gépész| |  1 |

Hatályba lépett az új GMBSZ

Hatályát veszítette a 11/2013. (III. 21.) ITM rendelet, és életbe lép az ezt felváltó három új, műszaki-biztonsági rendelet. A gázellátást meghatározó szabályozás felépítésében és a műszaki biztonsági tartalmában is lényeges változások történtek.

Az új rendelkezések nem tartalmaznak ajánlás jellegű, tehát nem kötelező előírásokat. Ezeket később egybegyűjtve, szakági műszaki előírások cím alatt vélhetően március végéig teszik majd közzé.

Március 13-án hatályba lépett az a három rendelet, amelyet még január elején tettek közzé a Magyar Közlönyben. Az 1/2020. (I. 13.) kormányrendelet a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről rendelkezik.

2/2020. (I. 13.) kormányrendelet az olajfogyasztó technológiai rendszerek és ipari gáztárolók műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló szabályokat rögzíti.

3/2020. (I. 13.) ITM rendelet a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról szól.

A fentieken túlmenően kiemelendő, hogy az új GMBSZ tisztázza az épületgépész-tervezők gázkészülékcserével kapcsolatos felelősségét és hatáskörét.

A VGF&HKL márciusi száma részletesen foglalkozik az új szabályozással. Blazsovszky László gépészmérnök, gázszolgáltató szakmérnök, a Gázipari Műszaki Szakbizottság elnöke egy minden részletre kiterjedő szakcikket állított össze, pontról pontra tisztázva a fontos tudnivalókat.

MBSZ

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Fazakas Miklós Feren | 2020. ápr. 22.

2020. április 17. napján megjelent a Szakági Műszaki Előírás. Lásd: https://www.termekpont.hu/Termekpont/Szabalyzatok/gazipari-muszaki-biztonsagi-szabalyzat. Az oldal alján, bal oldalt az „SZME-G 2020.04.17.”-re kattintva, a dokumentum pdf formátumban letölthető és elmenthető. A típusok telepítési ábrái a 43. oldaltól kezdődően tekinthetők meg.

Facebook-hozzászólásmodul