e-gépész online szaklap

2020-ban is meghirdetésre kerül a Feladatalapú Pályázat

2020. február 19. | e-gépész| |  0 |

2020-ban is jön a FAP, vagyis a Magyar Mérnöki Kamara tudásanyag terjesztő pályázata. Az elnyerhető pályázati támogatás segítségével az MMK minden szakmai tagozata új, a mérnököket segítő kiadványokat készíttethet.

Az elmúlt években kialakult gyakorlatot követve 2020. évben is meghirdeti a Magyar Mérnöki Kamara a Feladat Alapú Pályázatát (FAP). Pályázni, a pályázati kiírás mellékletét képező dokumentumok értelemszerű és pontos kitöltésével, majd az érintettek aláírásával ellátott pályázati lapok határidőre figyelemmel történő megküldésével lehet.

A pályázatokat a FAP Testületnek címzett kísérőlevéllel 2020. március 23. (hétfő) 16:00 óráig a zubor.andras@mmk.hu címre elektronikusan lehet benyújtani. A határidő elmulasztása a pályázatból való kizárást eredményezi!

A pályázatokkal kapcsolatban néhány fontos elemre felhívnánk a figyelmet:

1. A tagozatonként pályázható keretösszeg ebben az évben is 1 millió Ft.

2. Közös pályázat esetén kérjük a résztvevő tagozatok egyértelmű megadását.

3. A február 12-én tartott Elnökségi ülés elfogadta a FAP Ügyrend módosítását, mely az alábbi fontosabb változásokat eredményezte:

  • a pályamű formai hiányossága esetén alkalmazható támogatási összeg csökkentés mértéke 5%-ról 15%-ra változott;
  • a pályaművek hasznosulásáról a Főtitkárság készít jelentést az Alelnöki Tanácsnak;
  • az elbírálási rend esetében pontosításra kerültek a határidők tekintetében a munkanap, naptárinap kérdése.

 4. A pályázati témakörök az alábbiak:

  • 2.1. eddig nem létező mérnöki segédanyag elkészítése;
  • 2.2. nem közismert mérnöki eljárások, módszerek, megoldások bemutatása;
  • 2.3. jó eséllyel bevezethető új innovatív technológiák, és/vagy mérnöki eljárások bemutatása;
  • 2.4. korábban elkészült FAP pályamű indokolt felülvizsgálata.

5. Az ügyrend mellett a pályázati kiírás is tartalmaz néhány módosítást, ezek közül a legjelentősebb újdonság, hogy a pályázható témakörök kiegészültek a korábbi FAP pályamű indokolt felülvizsgálatára vonatkozóval (2.4. alpont). Ebben az esetben eltérés, hogy maximalizálásra került az ily módon pályázható összeg 350 000 Ft-ban.

6. A pályázatokat .doc/.docx (aláírás nélküli) valamint .pdf (aláírásokat követően bescannelt) kiterjesztésű fájlként elektronikusan kérjük megküldeni.

7. A pályázati felhívás elérhető a tagok számára a www.mmk.hu honlapon is.

Feladatalapú Pályázat

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul