e-gépész online szaklap

Beruházás-lebonyolítói tanúsítvány igénylése

2020. február 7. | e-gépész| |  0 |

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége 2019-ben felkérte az MMK Építési Tagozatát, hogy a beruházás-lebonyolítói kamarai tanúsítvány megszerzésének a feltételeit egészítse ki a 2009 és 2014 között érvényes jogszabályok alapján beruházás-lebonyolítói jogosultsággal rendelkezőkre vonatkozó részletszabályokkal.

A Tagozat előterjesztése alapján az MMK Elnöksége 2020. január 22-én megtartott ülésén módosította a beruházás-lebonyolítói tanúsítvány megszerzésének eljárásrendjét, melynek értelmében a tanúsítványt a beruházás-lebonyolítói jogosultságot megszüntető 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet hatályba lépésekor, azaz 2014. január 1-jén beruházás-lebonyolítói jogosultsággal rendelkező személyek az alábbiak szerint kérelmezhetik:

  • A tanúsítvány kiállítására vonatkozó kérelmet 60 napig, azaz 2020. március 23-án munkaidő végéig lehet benyújtani (elektronikusan a szente.oliver@mmk.hu címen, postán a 1117 Budapest, Szerémi út 4. postacímre).
  • Az eljárás díjmentes.
  • A kérelemben meg kell jelölni a jogosultság megszerzésének időpontját, a folyamatos beruházás-lebonyolítói szakmagyakorlás kezdő időpontját és időtartamát, valamint a kérelmező kérelem benyújtásáig terjedő időben folytatott tevékenységével összefüggő 5 legfontosabb referenciájának ismertetését.
  • A fentieken túl az MMK Tanúsítási Szabályzatában egyébként megkövetelt csatolmányok közül csak a szakmai önéletrajz benyújtása szükséges.
  • A kérelem mellékletekkel és útmutatóval letölthető innen →

A benyújtott kérelmeket, különös tekintettel a bemutatott referenciákat az Építési Tagozat Elnöksége által felkért 3 tagú szakértői testület vizsgálja meg és ennek alapján javaslatot tesz a tanúsítás kiadására. Amennyiben a testület szükségesnek tartja, a kérelem vagy melléklete kiegészítését kérheti. A tanúsítás kiadására egyebekben az MMK Tanúsítási Szabályaiban foglaltakat kell alkalmazni.

Azok számára, akik a beruházás-lebonyolítói tevékenységet korábban kamarai tagság nélkül végezték – a jogosultság megszerzésének ugyanis nem volt feltétele a kamarai tagság megléte – a tanúsítvány kiállítására a Kamtv. és a Tanúsítási Szabályzat alapján csak akkor van lehetőségünk, ha a területi kamarájuknál kezdeményezik a tagfelvételüket is. Ez országosan összesen 93 főt érint, ők jelenleg nyilvántartottként szerepelnek a névjegyzékben, és egyébként mindannyian mérnöki végzettséggel rendelkeznek, így a tagfelvételüknek ilyen jellegű akadálya nincsen.

beruházás-lebonyolító

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul