e-gépész online szaklap

Megkezdik a víziközmű-szolgáltatók ellenőrzését

| | |  0 | |

Megkezdik a víziközmű-szolgáltatók ellenőrzését

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elkészítette a 2020. évi ellenőrzési tervét.

Az ellenőrzési terv határozza meg a víziközmű és hulladék ágazatra vonatkozóan 2020. évben lefolytatandó hatósági ellenőrzések ütemezését. A jogszabály értelmében a víziközmű ágazatban a hivatal felügyeleti tevékenysége átfogó ellenőrzésre, célvizsgálatra és utóellenőrzése terjed ki. A hulladék ágazatban a Hivatal felügyeleti tevékenysége a közszolgáltatási díjra vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzését jelenti. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján a Hivatal ellenőrzi az ellátásért felelősök kötelezettségeinek betartását.

Az ellenőrzési terv a Hivatal víziközmű és hulladék ágazatát érintően adott évben szükségesnek ítélt ellenőrzési feladatokat és előre tervezhető hatósági ellenőrzéseket tartalmazza.

Az ellenőrzéstípusok közül kiemelkedik az átfogó ellenőrzés, mely a törvény értelmében a víziközmű-szolgáltatók működésének legalább hároméves ciklusonként megvalósuló komplex, minden működési területre kiterjedő törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése. A 2020. évben az átfogó ellenőrzések harmadik ciklusa kezdődik meg és a következő víziközmű-szolgáltatókat érinti:

 • Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.
 • DMRV Duna menti Regionális Vízművek Zrt.
 • Dunaújvárosi Víz, – Csatorna, – Hőszolgáltató Kft.
 • Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
 • Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft.
 • Északdunántúli Vízmű Zrt.
 • FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt.
 • Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
 • Gyulai Közüzemi Kft.
 • Heves Megyei Vízmű Zrt.
 • Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
 • Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
 • VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt.

VízellátásVízmű

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul