e-gépész online szaklap

Döntött az EU a német HOAI szabályozásról

| | |  1 | |

Döntött az EU a német HOAI szabályozásról

Az Európai Unió Bírósága 2019. július 4-én meghozta ítéletét az építészek és mérnökök hivatalos díjszabásával kapcsolatban. Az ítélet a legalacsonyabb és a legmagasabb ár jogszabályban történő meghatározását nem tartja elfogadhatónak.

Az alapeljárásban az Európai Bizottság és Németország mellett beavatkozó félként Magyarország is részt vett. A pert megelőzően a Bizottság 2015-ben kifogást emelt a HOAI rendelet ellen, mely kifogást Németország vitatott, így a Bizottság a Bírósághoz fordult.

A felek érvei röviden

A Bizottság elsősorban azt kifogásolta, hogy a HOAI korlátozza a letelepedés szabadságát. A Bizottság úgy véli, hogy az építészek és mérnökök által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan legalacsonyabb és legmagasabb díjtételeket bevezető rendelet akadályozza a más tagállamokból érkező új szolgáltatók német piacra lépését. A Bizottság kifogásolta továbbá, hogy bár a HOAI az építészek és mérnökök általi szolgáltatásnyújtás részletszabályaira vonatkozik, a hatásából kifolyólag akadályozza a piacra jutást.

Németország véleménye szerint a legalacsonyabb és a legmagasabb díjtételek alkalmasak a minőséggel kapcsolatos célkitűzés megvalósítására, mivel az ár és a minőség között kapcsolat áll fenn, hiszen a magasan képzett személyzet jelentős munkaterhe kihat az árra, ami ezáltal magasabb lesz. Amennyiben az ár egy bizonyos szint alatt marad, feltételezhető, hogy ez az ár csak a szolgáltatások alacsonyabb minőségi színvonalával biztosítható. Németország azt állította, hogy a legmagasabb díjtételek nem korlátozzák a letelepedés szabadságát, és mindenképpen igazolja azokat a fogyasztók védelme, mivel megakadályozzák, hogy a fogyasztók a túlzottan magas díjakból adódóan túlzott terheket viseljenek.

A Bíróság álláspontja

A Bíróság ítéletét elsősorban a 2006/123 irányelv vizsgálatára alapozta. Az irányelvnek való megfelelést Németországnak kellett bizonyítania. A Bíróság megállapította továbbá, hogy Németország nem tudta bizonyítani azt, hogy a HOAI által meghatározott legalacsonyabb díjtételek alkalmasak a tervezési szolgáltatások magas színvonalának biztosítására irányuló célkitűzés megvalósítására és a fogyasztóvédelem biztosítására.

A Bíróság szerint a HOAI által meghatározott különböző szolgáltatási kategóriák tekintetében az árra vonatkozó iránymutatásnak a fogyasztók rendelkezésére bocsátása is elegendő lehet a cél megfelelő módon való eléréséhez. Ebből következik, hogy a legmagasabb díjtételek (jogszabályban történő) rögzítése a célkitűzésekkel nem arányos korlátozás.

A Bíróság ítélete alapján tehát Németország nem teljesítette az irányelvekből fakadó kötelezettségeit, emiatt a Bíróság a tagállamot elmarasztalta.

A döntés eredeti – előzetes – szövege az EU bíróságának oldalán érhető el.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Zoárd | 2019. júl. 26.

Pedig, ha a bíróság kért volna egy korrekt elemzést a magyarországi tervezési djakról és a hozzá kapcsolódó minősígéről, akkor rögtön megérthette volna a HOAI-t. Természetes, hogy ott, ahol van egy ilyen szabályozás, ott nehéz bizonyítani, hogy mi lenne, ha nem lenne. Ehhez egyszerűen el kell menni olyan országokba, ahol nincs ilyen korlátozás és rögtön kiderül, hogy van-e értelme.

Facebook-hozzászólásmodul