e-gépész online szaklap

Újraindul a konvektorcsere-program

2019. május 8. | e-gépész| |  0 |

Újraindul a konvektorcsere-program

Újranyitják a 2017. szeptemberében határozatlan időre felfüggesztett, új gázkonvektorok felszerelésére irányuló, költséghatékony beruházások támogatására vonatkozó ZFR-KONVEKTOR/2017 kódszámú pályázatot.

A pályázatokat 2019. május 20. 10 órától lehet benyújtani elektronikus formában a rendelkezésre álló keret kimerüléséig. Összesen 4000 pályázatot tudnak fogadni 2 milliárd forint összértékben.

A lakások elavult fűtés-, és melegvíz-ellátó rendszerei óriási energiaveszteséget, ezáltal többlet szén-dioxid kibocsátást okoznak. Az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését szolgáló épületenergetikai korszerűsítéseket célzó beruházások megvalósítása költséges, és emiatt gyakran kivitelezhetetlen magánszemélyek számára megfelelő támogatás nélkül.

A program lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy lakóépületekben, illetve társasházi lakásokban található elavult gázkonvektorok cseréjével hozzájáruljanak Magyarország klímavédelmi céljaihoz, egyszersmind csökkentsék energiafogyasztásukat és a belőle eredő kiadásaikat.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató), mint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogutódja, újra megnyitja a 2017. szeptember 29. napján határozatlan időre felfüggesztett, új gázkonvektorok felszerelésére irányuló, költséghatékony beruházások támogatására vonatkozó ZFR-KONVEKTOR/2017 kódszámú pályázati kiírást.

A támogatás nyújtása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztériumfejezet 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok, 35. alcím Klíma-, energia és zöldgazdaság-politika ágazati programok 4. jogcímcsoport Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat terhére, vissza nem térítendő támogatás formájában, az elszámolás Támogató által történő elfogadását követően történik. Az alprogram 2019. évi újranyitásakor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2.000.000.000 Ft, azaz kettőmilliárd forint.

Jelen pályázati kiírásra kizárólag magyar adóazonosító jellel rendelkező természetes személyek nyújthatnak be pályázatot, aki a beruházással érintett ingatlanban tulajdonjoggal rendelkezik, vagy a beruházással érintett önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásnak érvényes bérleti szerződéssel rendelkező bérlője. Egy magánszemély csak egy épület/lakás vonatkozásában részesíthető támogatásban, illetve ugyanazon épületre/lakásra vonatkozóan csak egy pályázat részesíthető támogatásban.

Pályázati kiírás

KonvektorPályázat

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul