e-gépész online szaklap

Távhővezeték-korszerűsítés és új szakaszok építése

2018. december 12. | e-gépész| |  1 |

Távhővezeték-korszerűsítés és új szakaszok építése

Távhővezeték-szakaszok korszerűsítése, új vezetékszakaszok kialakítása, új fogyasztók távhővezeték-hálózatba kapcsolása, valamint a hőkörzetek összekapcsolása a célja a FŐTÁV fejlesztési projektjének, amelyet 3,44 milliárd forintos, 50 százalékos mértékű európai uniós támogatással valósítanak meg.

Az új távhővezeték-párok kialakítása mellett a projekt fontos része a meglévő távhővezetékek korszerűsítése. Ezek jelentős része elavult, fajlagos hőveszteségük magas. A hőveszteségek csökkentése és a vezetékekhez tartozó szerelvények megújítása jelentős energia-megtakarítást eredményezhet.

További fontos feladatként említi a Főtáv a távhőkörzetek összekapcsolását, ami költség- és energiahatékonyabb hőtermelést és hőelosztást eredményez. A budapesti hőgyűrű lényege a szigetszerűen működő távhőrendszer egységesítése, a meglévő távhővezeték-hálózat összekötése.

A hőgyűrű létrehozásának fontos eleme a Kispest-Angyalföld stratégiai gerincvezeték kiépítése, benne a Városliget és környéke közintézményeinek hálózatra kapcsolása. Elsőként a Liget Budapest Projekt keretében megújult Olof Palme Házat kapcsolják a távfűtési hálózatra még az idén decemberben, később pedig a Fővárosi Állat- és Növénykertben épülő biodómot, az új múzeumokat és további kulturális létesítményeket.

Szintén a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (Kehop) forrásaiból nyert el 3,95 milliárd forint összegű, 50 százalékos mértékű európai uniós támogatást az a projekt, amelynek célja hőközpontok korszerűsítése, új vezetékszakaszok kialakítása, meglévő szakaszok energetikai korszerűsítése, valamint új fogyasztók távhővezeték-hálózatba kapcsolása.

A Főtáv tájékoztatása szerint a távhőrendszerbe integrálandó fogyasztók túlnyomó részben hagyományos, földgáztüzelésű kazánokkal rendelkeznek, amelyek a technológia fejlődése miatt elavultak és az új tüzelőberendezésekhez képest rossz hatásfokkal üzemelnek. Az új fogyasztók egy kisebb csoportját új építésű ingatlanok teszik ki.

A projektben a Főtáv Budapest tizenhárom kerületében 180 hőközpontot újít fel.

A budapesti távhőpiac bővítésével a leendő, több mint egytucatnyi új fogyasztó között szerepel az új Puskás Ferenc Stadion, a Magyar Telekom székház, valamint várhatóan a távhőhálózatra csatlakozhatnak egyéb nagyfogyasztók, így színházak, mozik, kórházak, felsőoktatási intézmények, hivatalok, irodaházak, lakóparkok, társasházak is.

A budapesti hőgyűrű létrehozásának egyik legfontosabb eleme a vállalat Kéménymentes belváros programjának végrehajtása. Ennek a programnak egyik kiemelt beruházása a távhő bevezetése a belvárosba. A Főtáv a távfűtést Budáról Pest belvárosába az Erzsébet híd szerkezete alatt viszi át, majd elsőként a Főpolgármesteri Hivatal épületét kapcsolhatják rá a távhőhálózatra.

Ugyancsak a Kehop keretében hőközpontok korszerűsítésére, keringtetőszivattyúk és fűtőművi visszakeringtetőszivattyúk cseréjére, valamint új fogyasztók távhőhálózatba kapcsolására 745 millió forint összegű, 50 százalékos mértékű európai uniós támogatást nyert el a Főtáv.

Távhő

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Kocsis Lajos | 2019. jan. 9.

Egyet értek a korszerű anyagokra történő cserékkel, a felújítással, az abból származó hőveszteségi megtakarításoknak jelentkeznie kell. Nagyobb megtakarítást a pontos hőközponti szabályzással és a panelprogramok befejezésével lehet. A távfűtés hátránya bármely fűtési módhoz képest, (leszámítva a lakó környezet szennyezését) éppen a nagy távolságra, (hőveszteség) nagy mennyiség szivattyúzási, (elektromos) költség többlet megjelenése. A Főpolgármesteri Hivatal bekapcsolásánál szükséges lenne a kiépítendő vezeték mérete miatt a hálózatra kapcsolódni akaró épület tömbök csoportjának elő szerződésére, lehetőleg minél közelebbi tömörüléssel. Mert felvetődik a kérdés, mekkora hőmennyiségre van szükség, a hőmennyiség nagysága meghatározza keresztmetszetet. 1/2´´-os vezetékkel radiátort fűtünk, lakótelephez NA 400-700-as vezetékre, vagy nagyobb keresztmetszetűre van szükség, az épületek, lakásszámok és az épületek korszerűségének függvénye. Ha kicsi a keresztmetszet, gazdaságtalan, ha nagy, nem bírja el a híd. Én egyfajta szőlőfürtben látom a távfűtés gazdaságos megvalósítását, melyhez közel helyezném el a hőtermelést. Nem véletlenül terjedt el a távfűtés a nagyobb lakótelepek esetén. Várostervezéssel, meg lehetne oldani a távfűtésre csatlakozás kötelezettségét, de hol épül ma Budapest belvárosban nagyobb, távfűtésre érdemes megújuló terület? A Liget Budapest Projekt keretében megújult Olof Palme Ház és a környezetének rákapcsolása milyen szőlőfürt lesz?

Facebook-hozzászólásmodul