e-gépész online szaklap

Iparági konzultáció a földgázellátás biztonságának kockázatértékeléséről

2018. október 25. | e-gépész| |  1 |

A MEKH szakmai workshop keretében ismertette az iparági szereplőkkel a földgázellátás biztonságát befolyásoló kockázatok értékelésének előzetes eredményeit. A konzultációt követően a MEKH elkészíti a végleges kockázatértékelést, amelyet megküld az Európai Bizottság részére.

Az Európai Parlament és a Tanács 2017/1938/EU rendelete új alapokra helyezte a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló kockázatértékelésekkel kapcsolatos elvárásokat. A rendelet szerint a tagállamoknak már közös kockázatértékelést is szükséges készíteniük, amelyek a nemzeti kockázatértékelések szerves részét képezik. Magyarország az Ukrajna kockázati csoport munkájában vesz részt, ahol a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal képviseli.

A MEKH a rendeletnek való megfelelés érdekében az új kockázatértékelési módszertan alapján elkészíttette a földgázellátás-biztonsági kockázatértékelés átfogó vizsgálatát, az iparági interjúkat és az iparági szereplőkkel egyeztette a kockázati események listáját.

A kockázatértékelés összesen 217 kockázati eseményt azonosít, valamint azok bekövetkezési valószínűségét és a biztonságos földgázellátásra vonatkozó lehetséges hatásait is elemzi. A biztonságos ellátást veszélyeztető kockázatok közé sorolhatók például az extrém hideg hőmérsékleti viszonyok; a Magyarországra irányuló földgázszállítások különböző időtartamra történő megszakadása a határkeresztező pontokon; a hazai földgáztárolók kitárolási kapacitásának részleges vagy akár teljes kiesése; a szállítóvezetéki vagy elosztó hálózati rendszerelemek kiesése.

A kockázatértékelés része volt az „N–1 képlet” alapján elvégzett elemzés, ami a gázinfrastruktúra legnagyobb elemének kiesését vizsgálta. Az „N–1 számítás” eredménye szerint a hazai gázellátó rendszer teljes mértékben megfelel az EU-s ellátásbiztonsági előírásoknak.

Az EU előírásoknak megfelelően elvégzett nemzeti kockázatértékelés előzetes eredményei alapján megállapítható, hogy a 2017/1938/EU rendelet által előírt módszertan alapján Magyarország jelenlegi ellátásbiztonsági helyzete megnyugtató, a vizsgált kockázati események döntő többsége az elfogadható kockázatú kategóriába sorolható.

Az Ukrajna kockázati csoportban a közös kockázatértékelés véglegesítése jelenleg is folyamatban van. A nemzeti kockázatelemzés a készülő regionális kockázatértékelés eredményeivel és megállapításaival kiegészülve a közeljövőben egységesen kerül benyújtásra az Európai Bizottság felé.

Gázellátás

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Fazakas Miklós Feren | 2018. okt. 25.

Az EU rendelet nem foglalkozik az eltérő forrásokból származó földgázok eltérő összetétele következtében felmerülő kockázatok kérdéseivel, pedig az angol tapasztalatok szerint „incidenseket” okozott az eltérő összetételű északi tengeri földgázgáz és az angliai eredetű földgáz felválta történő szolgáltatása, annak ellenére, hogy mindkét gáz összetétele a földgáz 2H gázcsoportjára előírt tűrésen belül van. A tapasztalatok szerint, a hagyományos részleges előkeverésű égőkkel rendelkező gázfogyasztó készülékek és a legújabb kondenzációs gázkazánok nem érzékenyek a gázminőség gázcsoporton belül maradó összetétel-változásaira. Létezik azonban a teljes légelőkeveréssel rendelkező készülékeknek (jellemzően a kondenzációs gázkazánoknak) egy olyan csoportja, amelyeket a telepítés helyszínén a gázcsőből aktuálisan kiáramló gázzal kell „beszabályozni”. Ez a gázszolgáltatás interoperabilitásának bevezetése esetén azért okozhat gondokat, mert a gázfogyasztó készülékek európai szabványai azt „feltételezik”, hogy a készüléket a gázcsoport vonatkoztatási gázával és nem egy 2H csoporton belüli, de a vonatkoztatási gáztól eltérő összetételű, a gázcsőből aktuálisan kilépő gázzal szabályozták be. Ugyanis az európai szabványok szerint a gázfogyasztó készülékek megfelelőségének ellenőrzése során a vonatkoztatási gázzal beállított gázfogyasztó készüléket kell megvizsgálni, a szabványokban előírt határgázokkal, amelyek a gázcsoport szélsőséges jellemzőit reprezentálják. Azaz nem garantálható hogy egy gázcsoporton belüli, de a vonatkozási gáztól eltérő, tetszőleges összetételű gázzal beszabályozott gázfogyasztó készülék meg fog felelni a határgázzal történő vizsgálatok során, azaz azokban az esetekben, amikor a szolgáltatott földgáz minősége közel van a gázcsoportra megadott tűréstartomány széléhez . A részleges előkeverésű égővel szerelt gázfogyasztó készülékek beállítása a vonatkoztatási gázra visszavezetett módon történik, így azokkal nem is fordulnak elő problémák. Magyarország esetében szerencse, hogy az orosz földgáz összetétele igen közel van a vonatkoztatási gáz összetételéhez, így a legtöbb gázfogyasztó készülék beszabályozása olyan, mintha a vonatkoztatási gázzal szabályozták volna be. Mindezek ellenére ne zárható ki teljesen, hogy eltérő gázmezőkből származó fölgázok váltakozó szolgáltatása esetén bizonyos fogyasztóknál üzemeltetési problémák léphetnek fel. Ezeket a problémákat a hazai szakemberek minden bizonnyal képesek kezelni, de csak abban az esetben, ha az érintett szakemberek tisztában vannak az interoperábilis gázszolgáltatás lehetséges következményeivel. Azaz tudni fogak az aktuális földgáz gázminőség váltásról és az egyébként készülékhibának látszó jelenségről tudni fogják, hogy azt az eltérő földgázminőség szolgáltatása is okozhatta. Az állandó földgázminőségre igényes gázfogyasztó készülékek esetében előre fel kell készülni arra, hogy mit kell tenni, a földgázminőség változás esetén.

Facebook-hozzászólásmodul