e-gépész online szaklap

Tervpályázat épületgépész tervezők részére

Az Országos Magyar Épületgépész Napok (OMÉN) alkalmából

2018. október 8. | e-gépész| |  0 |

Tervpályázat épületgépész tervezők részére

Az Országos Magyar Épületgépész Napok rendezvénysorozathoz kapcsolódva, az előző évekhez hasonlóan, 2018-ban is nyilvános tervpályázat kerül meghirdetésre épületgépész tervezők részére.

1. Pályázati felhívás

Az Országos Magyar Épületgépész Napok Szervező Bizottsága a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség elnökségével, a BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékkel, a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozatával és a Magyar Épületgépészek Szövetségével közösen nyilvános tervpályázatot hirdet épületgépész tervezők részére az „Országos Magyar Épületgépész Napok 2018” alkalmából.

2. A pályázat témaköre

Az utóbbi öt évben megvalósult, illetve tervezett, műszaki szempontból kiemelkedő létesítmény épületgépészeti tervezése.

A tervezett létesítmény nagysága nem releváns.

Elsősorban az igényes mérnöki megoldásokat várunk a pályázóktól.

Műemlék épületben tervezett megoldások is helyet kaphatnak. Ilyen esetben az építmény kötöttségek melletti megoldása érdekes.

3. A tervpályázat célja

Az épületgépészet területén a közelmúltban megkezdett, vagy megvalósult korszerű rendszerek, berendezések figyelemmel kisérése, a kiemelkedő tervezői munka elismerése és megismertetése, tervezők munkájának értékelése.

Megkeresni az utóbbi években megvalósult, illetve tervezett munkák közül a legjobb tervmegoldást és tervezőt, aki az adott feladat tervezésére a mai kornak megfelelően alkotta meg mérnöki munkáját.

4. Pályázati feltételek

A megtervezett épületgépészeti rendszer korszerű megoldásokat tartalmazzon (környezetkímélő, energiatakarékos, megújuló energia stb.), a betervezett berendezések hazai minősítéssel rendelkezzenek.
Egy tervező egy tervdokumentációval pályázhat.

Pályázni 2013-2018-ben megkezdett vagy megvalósult magas színvonalon, hiánytalanul tervezett létesítmény épületgépészeti terveivel lehet.

Pályázhat minden magyar állampolgár, aki a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott épületgépész tervezői jogosultsággal rendelkezik.

Az értékelhetőség feltétele a pályázó pályázatának bemutatása előadás formájában az „Országos Magyar Épületgépész Napok 2018” rendezvényén.

5. A pályázat beadásának módja

  • A tervezett épületgépészeti rendszer rövid leírása, kiemelve az újszerű vagy a szokástól eltérő épületgépészeti megoldásokat, valamint a kivitelezés jelenlegi állapotát max. 4 (A4-es) oldalon.
  • A tervdokumentációból 1 pld. műleírás és legfeljebb 5 lényegi információt tartalmazó tervlapot kell mellékelni.
  • Pályázati indoklás max. 2 oldalon, hogy miért tartja a pályázó a tervezett megoldást újszerűnek, kimagaslónak.
  • Fényképes szakmai önéletrajz a fontosabb munkák felsorolásával.

Az írott anyagot befűzött, esztétikus formában kell benyújtani a tervlapokkal együtt.

6. A tervpályázat meghirdetése

A pályázat a Magyar Mérnöki Kamara honlapjain, (www.mmk.hu, www.egepesz.hu), a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség honlapján (www.epgepkoord.hu), a rendezvény önálló (www.talalkozzunk.hu) honlapján, valamint szakmai folyóiratokban és szakmai honlapokon kerül meghirdetésre.

7. A tervpályázat jellege

A tervpályázat általános eljárású, a részt vevő pályázók körét tekintve nyílt, valamennyi érdekelt benyújthat pályaművet.  A tervpályázat formája szerint nyílt pályázat.

8. A pályázat benyújtásának határideje

2018. november 20. 24 óra

9. A pályázat benyújtásának helye és módja

A pályázatot zárt borítékban, „Épületgépészeti Tagozat - Tervezői Pályázat” megjelöléssel, a Magyar Mérnöki Kamara, 1094 Budapest, Angyal u. 1-3. II. em. alatti irodájába kell eljuttatni postán, vagy személyesen.

10. A Bíráló Bizottság

A pályázatokat a MMK Épületgépészeti Tagozatának Minősítő Bizottsága által összeállított szakértői testület bírálja el 2018 november 29-ig.

A Bíráló Bizottság döntését a díjazott tekintetében egyhangú szavazással hozza meg. A pályázat eredményességének feltétele a legalább 4 pályamű beérkezése.

11. A tervpályázatok bemutatása

Az arra érdemes pályaműveket az „Országos Magyar Épületgépész Napok 2018” rendezvényén a tervező és a vele együtt dolgozó, gondolkodó, új szakmai megoldásokat felvonultató, ipari és szakmai partnere előadás formájában bemutatja.

Lehetőség van a pályázatok szakcikk formájában való megjelenítésére is.

12. A pályaművek díjazása

Az első három helyezett oklevelet kap.

A pályázat első helyezettje megkapja az „Év Épületgépész Tervezője” díjat.

13. A tervpályázat eredményhirdetése

A nyertes pályázatok az „Országos Magyar Épületgépész Napok 2018” rendezvényén kerülnek kihirdetésre.
A pályázat eredményét a mértékadó épületgépészeti kiadványokban és elektronikus felületeken közzétesszük.

14. A tervpályázati díjak átadása

A nyertes pályázatok díjazására az „Országos Magyar Épületgépész Napok 2018” keretében kerül sor.

Az „Év Épületgépész Tervezője” díj az Épületgépész Bál alkalmával kerül átadásra.

Budapest, 2018. augusztus 1.

Kassai Ferenc
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
elnök

Dr. habil Kajtár László
Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék
tanszékvezető

Gyurkovics Zoltán
Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozat
elnök

Golyán László
Magyar Épületgépészek Szövetsége
elnök

Dr. Barótfi István
Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség
elnök

 

ÉpületgépészetMagyar Épületgépészek NapjaMagyar Mérnöki KamaraTervezői Pályázat

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul