e-gépész online szaklap

Készülünk a harmadik tervezői konferenciánkra!

| | |  0 | |

Készülünk a harmadik tervezői konferenciánkra!

2018 májusában vette kezdetét az Épületgépészeti Tagozat harmadik tervezői konferenciájának aktív szervezési szakasza. Az elmúlt két hónap során megtapasztaltuk, hogy jelentős az érdeklődés rendezvényünk iránt.

Olyan konferenciáról van szó, amely nagy létszámú szakmagyakorlónak biztosít kötelező szakmai képzést is! (A konferencia rendezvényünk képzési anyagát az MMK Továbbképzési Szabályzatának előírásai szerint akkreditáltattuk, így a továbbképzést is hamarosan meghirdetjük.)

A kamarai továbbképzés rendszerére a Kamarai Továbbképzési Testület tagjaként van rálátásom. Az a tapasztalatom, hogy nő a képzésbe bevont konferencia rendezvények száma. Az igényt több tagozat megfogalmazta, elsők között volt az Épületgépészeti Tagozat. A KTT a Továbbképzési Szabályzat 2018-as átdolgozása során ezt a növekvő igényt is figyelembe vette, és a konferencia rendezvények elismertetésének szabályait is kidolgozta. Ezeknek a szabályoknak a betartásával bevonhatók a konferencia-képzések a 2014 óta új szabályok szerint bonyolított kötelező szakmai képzések rendszerébe. Ezzel – meggyőződésünk szerint – értékesebb, színesebb, sokrétűbb lehet az MMK által szervezett rendszer. Külön kezeli a KTT a tagozatok, illetve a területi kamarák „saját konferencia szervezését”, és másképpen külön az ún. külső szervezéseket. Ez utóbbi alatt általában az egyes szakmai területek tudományos egyesületeit értjük szervezőként.

Saját rendezvényünk kapcsán van módom most ezt a képzési rendszer megváltozott szabályaira vonatkozó, nem teljes részletességű tájékoztatást adni. Fontos azonban itt is elmondani, hogy a tagozati képzési referensek a közelmúltban nagyon tartalmas megbeszélésen kaptak a módosulásokról igen részletes tájékoztatást. A területi kamarák tájékoztatására a közeli napokban kerül sor!

Visszatérve az Épületgépészeti Tagozat tervezői konferenciájára örömmel nyugtázom a nagyszámú ipari partneri regisztrációt. Ugyanakkor a szervező munkával nem állhatunk le a nyári szünet ellenére sem. A sajtó nyilvánosságára eddig is számítottunk. Különösen számítunk az elkövetkező hónapokban.

Ebben a rövid bevezetőben megköszönöm a szervező bizottságunk eddigi munkáját. Megköszönöm az ipari partnereink konferenciánkat támogató szándékát. A nyári szünet előtt ismételten közzétesszük tájékoztató anyagunkat azzal, hogy a szervező munka nem állhat le. Nem állhat le, ha az elmúlt évihez hasonlóan sikeres tervezői konferencia-képzést szeretnénk megvalósítani.

Tájékoztató

Budapest, 2018. június 20.
Gyurkovics Zoltán
elnök, Épületgépészeti Tagozat

Épületgépész Tervezői KonferenciaGyurkovics Zoltán

Kapcsolódó

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul