e-gépész online szaklap

Tagozati aktivitás a FAP pályázaton

2018. május 22. | Gyurkovics Zoltán| |  0 |

Tagozati aktivitás a FAP pályázaton

Az MMK elnöksége által 2018-ra meghirdetett Feladatalapú Pályázaton (FAP) három pályázati témával jelentkezett be az Épületgépészeti Tagozat.

Elképzelésünk szerint – ahogy ez korábban is megjelölt cél volt – segédleteket szeretnénk kidolgozni, átadni a szakmagyakorlóknak. A pályázati témáink – nem szószerinti, de tartalmi felidézéssel – 2018-ban:

  1. Szellőzés-hűtés témakör. Ennek az anyagrésznek az első fele már két évvel ezelőtt elkészült. A remélt folytatással válna teljessé az anyag.
  2. Szabályozástechnikai kapcsolások gyűjteménye témakörben szintén pályázatot adtunk be.
  3. A csatornahálózatok tervezési előírásainak korszerűsítésére vonatkozik a harmadik pályázati anyagunk.

Azt gondoltuk, hogy a tagozatok számára azonos mértékűnek meghatározott keretből nem lehet mindhárom anyagot jó színvonalon kidolgozni, ezért prioritási sorrendet meghatározva nyújtottuk be a tervezeteket. A sorrend az itt használt felsorolási sorrenddel azonos.

Az 1. számú pályázati anyagunkat a FAP bizottság azonnal befogadta.

Mivel hat tagozat egyáltalán nem pályázott, mód volt egy második körös pályázat kiírására, amelynek beadási határideje 2018. május 22. Reménykedünk abban, hogy az első körből kimaradt pályázatok kidolgozására is kapunk majd lehetőséget, legalább részben.

Feladat alapú pályázat 2018

A Magyar Mérnöki Kamara a Tagozatok számára az elmúlt évekhez hasonlóan meghatározott tématerületeken a Feladatalapú Pályázat (FAP) rendszerében támogatást nyújt szakmai feladataik végzéséhez. A pályázat célja, hogy a MMK tagozatai és tagjai szakmai munkájukhoz olyan új ismereteket és módszertani segítséget kapjanak, amelyek elősegítik a legkorszerűbb technológiák megismerését, előmozdítják alkalmazásukat, egyben továbbképzéseken is hasznosítható, a gyakorlati alkalmazást segítő dokumentumok.

A Pályázat által meghirdetett témák: 
1) Magyarországon eddig nem létező mérnöki segédanyagok elkészítése. Ezek lehetnek mérnöki tervezési segédletek, jegyzetek, könyvek, útmutatók, a MMK kötelező szakmai továbbképzési témájához kapcsolódó, a tananyag gyakorlati alkalmazását segítő számpéldákat tartalmazó példatárak, mérnöki létesítménymenedzsment és minőségmenedzsment anyagai.

2) Új létesítmények megvalósításánál alkalmazott, mások számára példának tekinthető nem közismert mérnöki eljárások, módszerek, megoldások bemutatása. Ezek állhatnak szabadalmi védelem alatt is, de ebben az esetben ezt egyértelműen jelezni kell, és a megállapodásban az MMK-nak rendelkezési jogot kell biztosítani, hogy az érintett tagjai számára a hozzáférést lehetővé tegye.

3) Javaslat Magyarországon még nem létező, de jó eséllyel bevezethető új innovatív technológiákra, és/vagy mérnöki eljárásokra. A javaslatoknak be kell mutatniuk a megvalósíthatóság módszertanát is.

Gyurkovics Zoltán az ÉgT elnöke

Épületgépészeti TagozatMagyar Mérnöki Kamara

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul