e-gépész online szaklap

Búcsúzunk Éhn Józseftől

2017. augusztus 16. | e-gépész| |  0 |

Búcsúzunk Éhn Józseftől

Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.

Éhn Józsefet szakmai tevékenysége és közéleti, társadalmi szerepvállalása egyaránt legnagyobb hazai mérnökök sorába emeli, egy példás életet élő nagyszerű magyar ember volt. Éhn Józsefet a Magyar Mérnöki Kamara, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, valamint a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége saját halottjának tekinti. Temetésére 2017. augusztus 29-én, kedden, 14 óra 30 perckor a budapesti Farkasréti Temető Makovecz Termében kerül sor.

Éhn József 1942. augusztus 18-án született Budapesten. Figyelme korán a műszaki pálya felé fordult, a mérnöki munka pálya szeretete minden bizonnyal édesapjának, Éhn József építészmérnöknek köszönhető, aki korának jelentős tervezőművésze volt. Mérnöki tanulmányait 1965-ben fejezte be a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd ugyanitt, 1972-ben vízépítőipari szakmérnöki oklevelet szerzett.

A diploma megszerzésétől kezdve egészen 1991-ig az a VIZITERV Mérnökszolgálati Vállalatnál dolgozott, kezdetben tervezőként, majd vezető tervezőként. Két időszakban, 1973 és 1978 között, majd ezt követően 1983 és 1986 között hivatalos kiküldetésben a vállalat vezető szakértője Algériában. Külföldi tapasztalatainak és széleskörű nyelvismeretének – angolul, franciául és németül is beszélt – köszönhetően 1986 és 1988 között a VIZITERV export főmérnöke, ezt követően pedig 1991-ig a vállalati tanács által megválasztott vezérigazgató.

A rendszerváltozást követően, VIZITERV decentralizációs programjának előkészítése után néhány munkatársával megalakította és 25 évig irányította a tervező és tanácsadó profilú VÍZ-INTER Mérnökiroda Kft-t, melynek legfontosabb működési területe az építmény- és műtárgytervezés elsősorban komplex vízellátási, víztisztítási, szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási rendszerek létesítése keretében. Tervezői, szakértői, műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói tapasztalatainak köszönhetően jelentős szerepet kapott az uniós támogatású hazai beruházások, elsősorban nagyvárosaink közműfejlesztési programjainak megvalósításában, melynek keretében bekapcsolódott többek között Székesfehérvár, Pécs, Szeged, Szombathely, Debrecen, Makó, Dombóvár és Győr szennyvíz csatornázási, kapacitás bővítési, valamint ivóvízvminőség javító programjának végrahajtásába. Mérnöki munkássága során mindig tudásának legjavát adva járt el, a megbízó érdekeit maximálisan szem előtt és tiszteletben tartva. Példás hozzáállásával nem csak kollégái, hanem megrendelői bizalmát és tiszteletét is elnyerte.

Szűken vett mérnöki tevékenysége mellett mindig szívén viselte a teljes mérnöktársadalom sorsának és helyzetének alakulását. Tagja volt a Hidrológiai Társaságnak, valamint az Építéstudományi Egyesületnek. Megalapításától kezdve szintén aktív tagja a Magyar Mérnöki Kamarának, melynek 2001 és 2009 között két cikluson keresztül elnökségi tagja. Ez idő alatt, illetve ezt követően is az országos kamara számos munkacsoportjának vezetője és aktív résztvevője. Bekapcsolódott a kamara közbeszerzési javaslatainak kidolgozásába, illetve részt vett tervezőimérnöki szolgáltatások rendszerének, illetve a beruházási kódex koncepciójának kidolgozásában. Széleskörű beruházáslebonyolítói tapasztalatait a jogosultsági vizsga anyagának kidolgozásában és a vizsgáztatás megszervezésében kamatoztatta. Mindezzel párhuzamosan a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának etikai-fegyelmi bizottsági tagja, illetve megalakulásuk óta folyamatosan tagja mind a megyei, mind az országos küldöttgyűlésnek.

Kiemelkedő érdemeket szerzett az International Federation of Consultig Engineers (FIDIC) magyarországi tagszervezete, a Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSZ) megalakításában, melynek 1992 és 1999 között elnöke, azóta pedig tiszteletbeli elnöke volt. Érdemi és meghatározó szerepe volt a szervezet működési szabályozásának kialakításában. Tevékenységéhez kötődik a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének 1992. április 23-án elfogadott alakuló Alapszabályának kidolgozása. Általa megfogalmazottan a TMSZ célja a mérnöki tanácsadói tevékenység képviselete és fejlesztése annak érdekében, hogy az megbízható, etikus, magas színvonalú mérnöki teljesítményt biztosítson. Emellett kiemelt szerepe volt a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének a FIDIC és EFCA szervezetekbe történő bekapcsolásába. Jelentős eredményei voltak továbbá a FIDIC szerződéses rendszer hazai építési piacon való ismertté és elfogadottá tételében, valamint a TMSZ FIDIC Döntnöki lista nyilvántartására és működtetésére kialakított szabályozásban. A TMSZ első két elnöki ciklusát követően több későbbi választási ciklusban az Etikai Bizottság elnöke volt, és személyisége meghatározó volt a szövetség és a tagok korrekt és etikus működésében.

Példás hazai mérnöki és szakmai közéleti tevékenysége mellett értékes támogató közreműködést vállalt a határon túli nemzetrészek mérnök szervezeteinek kialakításában és működtetésében. Alapítója és elnöke volt a Székely Nemzeti Tanácshoz tartozó Kárpát-medencei Magyarországért Egyesületnek, amelyben végzett munkájáért 2010-ben megkapta a Széchényi Társaság díját.

E tevékenységén túl foglalkozott a mérnökség társadalmi és történelmi vetületével is. Tagja volt a Műegyetem 56 Alapítvány Kuratóriumának, sokat tett az Alapítvány jó működtetéséért. A múlt és a hagyományok ápolása mellett kiemelt feladatának tekintette a mérnöki tudásának átadását és a fiatal mérnökök oktatásába való bekapcsolódást. 1994-től 2002-ig címzetes docensként részt vett a Budapesti Műszaki Egyetem Vízépítési Tanszékén a külföldi hallgatók francia nyelvű oktatásában. Ezen kívül számos előadást tartott a FIDIC szerződéses gyakorlatról, illetve beruházáslebonyolítói ismeretekről.

Éhn Józsefet szakmai tevékenysége és közéleti, társadalmi szerepvállalása egyaránt legnagyobb hazai mérnökök sorába emeli, hiánya nagy veszteség az egész mérnöktársadalom számára. Emlékét megőrizzük!

Gyászhír

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul