e-gépész online szaklap

Címke: Magyar Épületgépészet

 1. Épület Információs Modellezési eljárás alkalmazása az épületgépészetben (BIM tervezés)

  Mi a BIM? A BIM (Building Information Modelling) a mai modernkori kihívásoknak és elvárásoknak megfelelő tervezési módszer. Bár a rendszer már a 2000-es évek elején elkezdett terjedni, hazánkban csak az elmúlt években lett hangsúlyos. Gyorsuló világu...

 2. A közel nulla nettó energiaigényű épületek jogszabályi környezetének ismertetése és bemutatása

  Az energiahatékonyság fokozására, továbbá az energiaköltségek és megtakarítások közötti megfelelő egyensúly megteremtésére irányuló törekvéseknek köszönhetőn 2010. május 19-én az Európai Parlament és a Tanács elfogadta az épületek energiahatékonyságá...

 3. Kolbászszárítás folyamatának kísérleti vizsgálata újonnan kifejlesztett DC inverter vezérlésű hűtő aggregátokkal

  Magyarország legismertebb hagyományai közé tartozik a disznótor és az állat feldolgozásából keletkező élelmiszerek elkészítése. Utóbbiak közé tartozik a kolbász is, amelynek készítése és fogyasztása tradicionálisan jellemző hazánkban. Ugyan ahány emb...

 4. Ablakcsere vs. előtétablak

  A szerző a cikk témájában előadást nyújtott be a Magyar Épületgépészek Napja 2016 Oktatás Napjának PhD szekciójában. A cikk az előadás alapján készült....

 5. Az épületenergetika nem használt, mértékadó paraméterei

  Az épületenergetika területén a tennivalókat általában mérnöki feladatoknak gondoljuk, és ennek megfelelően azt reméljük, hogy a résztvevők tevékenysége (elsősorban építész, épületgépész és energetikus) révén számszerűen, értékelhetően, a célul tűzöt...

 6. Alacsony hőmérsékletű radiátorok hőleadásának növelése a hőátadási tényező módosításával

  A PTE-Műszaki és Informatikai Karon 2016. november 30-án megrendezésre került Tudományos Diákköri Konferencián mutattam be a radiátorok hőleadásának növelése érdekében tett kísérletem mérési eredményeit. Konzulensem Baumann Mihály tanszékvezető, adju...

 7. Időbeli átlagsebesség leépülésének vizsgálata egy kisméretű irodahelyiség hosszmetszetében

  A kisméretű irodahelyiségek számos középületben megtalálhatók, így nem véletlen, hogy a CEN CR 1752-es ajánlás külön fejezetben határozza meg a rájuk vonatkozó tervezési irányértékeket. A légsebesség időbeli átlagértéke a huzatkomfort egyik lényeges ...

 8. Mennyezetfűtés és huzat együttes hatásának műszeres vizsgálata

  A középületek a hazai épületállomány tekintélyes részét képezik, és az utóbbi években az ilyen jellegű új épületek aránya számottevően megnőtt. Az új épületek esetében ugyanakkor előtérbe került a nagyobb üvegfelületek alkalmazása. Ezeknél nehezen eg...

 9. Szellőztetés egy alumíniumöntödében

  Mintegy 130 öntöde található ma Magyarországon, több ezer embert foglalkoztatva. A hazai öntödei termelés több mint felét az alumíniumöntés teszi ki. Az öntödék mintegy harmada külföldi tulajdonban van, a kiemelkedők között azonban található jó néhán...

 10. A Groupama Aréna épületgépészeti rendszerei

  Egyedi és fenntartható épületgépészeti megoldások...

 11. Legionella-mentesítési megoldások vízhálózatokban

  Az ivóvízhigiénia fogalomkörét vizsgálva egyre szélesebb terület áttekintése szükséges. A témakörben a baktériummentesség, ezen belül is a legionella baktériumok kizárása újabb hangsúlyt kapott az ún. „legionella-rendelet” (49/2015. (XI. 6.) EMMI ren...

 12. Hibadiagnosztika dinamikus beszabályozó szelepekkel

  Gyakran hallom a szakmánkban, hogy minden dinamikus beszabályozó szelep körülbelül egyforma, hogyan lehetnek mégis ilyen nagy árkülönbségek közöttük....

 13. Az épülethomlokzat üvegezési arányának és tulajdonságainak jelentősége a felhasználók vizuális komfortjának fenntartásában

  A kutatás bemutatja az irodaépületek éves fűtési és hűtési igényeinek a megtakarítási lehetőségeit a burkolatüvegezés szerkezeti tulajdonságainak a függvényében....