e-gépész online szaklap

Szintetikus és mesterséges hűtőközegek

2010. november 30. | Tim G.A. Vink | |  0 |

Nagy viták zajlanak manapság a szakmán belül a mesterséges és a természetes hűtőközegek előnyeiről, hátrányairól. Cikkünkben az egyik oldal érveit olvashatjuk.

A legújabb eredmények

A hűtőközegek jogszabályi környezete

Rendeletek és irányelvek
- REACH
- RoHS veszélyes anyagok
- Új ODS szabályozás (2009)
- F-gáz rendelet
- Megújuló energiaforrások
- EuP, az energiafelhasználó termékek öko-címkézése
- EPBD, Épületek energiateljesítménye
- EN-378

Miért használjunk fluoros szénhidrogéneket?
- kémiailag stabil
- nem gyúlékony
- nem korrozív
- Kedvező toxicitás
- Közepes nyomás

Céltudatos tervezés
Hőmérséklet-tartomány
COP/?
Tulajdonosi költségek
Ökológiai lábnyom
- GWP vagy LCCP
- Kinyerés & Újrafelhasználás
- Felújítás (ODS)
- Alacsony POCP
A szintetikus hűtőközegek széles területen használhatók

Technológiai fejlődés
"Természetes" hűtőközegek
Ammónia
- Szénhidrogének
- Szén-dioxid
- víz, stb.
"Szintetikus" hűtőközegek
Halogénezett szénhidrogének
- CFC-k, HCFC-k, HFC-k, HFO-k

HFO1234yf – CF3CF=CH2
Környezet
ODP = 0
Légköri élettartam: 11 nap
GWP100 = 4

Toxicitás & Jogi engedélyezés
- Alacsony toxicitás: WEEL = 500 ppm (a WEEL értéket az AIHA határozza meg)
- A fő toxicitás-vizsgálat lezárult, jó eredmények
- REACH regisztráció, több mint 1000 mt/év mennyiségben
- Regisztráció klíma- és hűtőberendezésekbe
- U.S. PMN & SNAP alkalmazások: folyamatban
- Japán: bejelentés elfogadva

Gőznyomás kontra hőmérséklet
Nyomás, MPa
Hőmérséklet, oC

HFO1234ze(E) – CF3CH=CHF
Környezet
ODP = 0
Légköri élettartam: 18 nap
GWP100 = 6

Toxicitás & jogi engedélyezés
- Alacsony toxicitás: Honeywell PEL = 1,000 ppm
- A fő toxicitás-vizsgálat lezárult, jó eredmények
- REACH regisztráció, több mint 1000 mt/év mennyiségben
- Regisztráció aeroszolok, hab-, klíma és hűtéstechnikai alkalmazásokra
- U.S. PMN & SNAP alkalmazások: folyamatban
- Japán: bejelentés elfogadva

WEEL = Foglalkozási környezeti expozíciós határérték
AIHA = Amerikai Ipari Higiénikusok Szövetsége
PMN = Gyártás előtti bejelentés
SNAP = Jelentős új alternatívák szakpolitikai program
PEL = Engedélyezett expozíciós határérték

Fizikai, kémiai tulajdonságok:

Megjegyzés: NF = nem gyúlékony

Termodinamikai tulajdonságok
- Közepes hőmérséklet
- Párolgás T -7°C
- Túlhevítés 5°K
- Tconden 45°C (kiv. R-744)
- Túlhűtés 5°K
- R744 optimalizált

Ökológiai lábnyom:

Alacsony GWP értékű HFC helyettesítők:

HFO Környezeti fejlődés
Alkalmazás Oldat GWP-csökkenés Teljesítmény
AeroszolHFO-1234ze 1430 - 6 Azonos
MAC HFO-123yf 1430 - 4 Azonos/jobb
Szigetelőhab HBA-2 1030 - 7Jobb
Oldószer HBA-2 ~2000 - 7 Azonos vagy jobb
Fix AC LGWP Keverékek ~2000 - <500 Azonos
HűtésLGWP Keverékek ~4000 > <1000 Azonos
Energiahatékony alternatívák a szénlábnyom csökkentésére

GWP alapú megoldások:

Az FC hűtőközeg-opciók áttekintése:

Biztonság
EN-378:2007 Hűtőrendszerek és hőszivattyúk – Biztonsági és környezeti követelmények

Toxicitás – két osztály
A: alacsony toxicitás
B: magas toxicitás
Gyúlékonyság – három osztály
1: nem gyúlékony
2: alacsony gyúlékonyság LFL 3.5% (60°C); égéshő <19´000 kJ/kg
3: magas gyúlékonyság
Rendszerkategória
- Közvetlen/közvetett

Hozzáférés – három osztály
- Általános
- Felügyelt hozáférés
- Engedélyhez kötött hozzáférés
A rendszer elhelyezedése:
- Padló
- Mennyezet stb.

Gyúlékonyság:

Gazdasági megfontolások
- Beruházási költségek
- Tömeggyártás vagy személyre szabott
- Mérséklés: Nyomás - Toxicitás
Élettartam
- Visszavonás a piacról
- Kinyerés: Megsemmísítés - Visszanyerés/újrahasználat

Üzemeltetési költségek
- Karbantartás és javítás
- Kötelező

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul