e-gépész online szaklap

Elnököt és elnökséget választott az Épületgépészeti Tagozat

2023. április 5. | e-gépész | |  1 |

Elnököt és elnökséget választott az Épületgépészeti Tagozat

2023. április 4-én a Magyar Mérnöki Kamara Szerémi úti székházában került sor az Épületgépészeti Tagozat tisztújító küldöttgyűlésére, amelyen a 4 éves mandátuma végéhez érő vezetőség, közel azonos összetételben, ismét felhatalmazást kapott a megjelent képviselőktől.

A tisztújításon való részvétel a MMK tagozati részvételek átlagába illő, annál talán kicsit magasabb volt. Az Épületgépészeti Tagozat saját küldöttlétszáma 120 fő, a tisztújító küldöttgyűlésre ebből ötvenegyen jöttek el (Fontos megjegyezni, hogy 10 küldött gyógykezelésre, programozott orvosi vizsgálatokra, korábban megszervezett családi programokra, külföldi utazásra stb. hivatkozva kimentette magát.) A 120-ból 51 küldött jelenléte 42,5%-os részvételi arányt jelent. Négy évvel ezelőtt ennél valamivel magasabb volt a részvételi arány.

Ha az esgyes területekre lebontva nézzük, akkor a BPMK küldötteinek részvétele – 55-ből 18 volt jelen – 33%-os volt. A további 18 területi kamara – értsd megye – részvétele 51%-os volt, a 65 küldöttből 33 volt jelen. Úgy volt 51%-os a részvétel, hogy két megyéből – Csongrád-Csanád, illetve Vas – egyetlen küldött sem tudott eljönni.

Az eseményen, a küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása után, Wagner Ernő, a MMK elnöke köszöntötte a megjelenteket, valamint Nagy Gyula korábbi MMK, illetve ÉGT elnök kért szót. Ezt követően Gyurkovics Zoltán, a leköszönő tagozati elnök a küldötteknek előre kiküldött írásbeli beszámolóját szóban kiegészítette. Kiegészítő hozzászólásában részben reagált az előtte elhangzottakra, illetve – szavai szerint – néhány pontos „hangsúly kitétellel” emelte ki a beszámoló legfontosabb elemeit.

A küldöttgyűlés az elnöki/elnökségi beszámolót egy ellenszavazattal, míg a Szakértői Testület beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

Ezt követte Baumann Mihály, a választási jelölőbizottság elnökének beszámolója, jelentése a jelölési folyamatról. Majd ismertette a 2023. március 14-i jelöltállítási határidőt követően már nyilvános jelölti listákat. Ezt követte – a legördülési lehetőséggel is számolva – a két ütemben lebonyolított titkos szavazás, illetve a szavazatok megszámlálása.

Ami a végeredményt illeti, azt lehet mondani, hogy egyetlen fő kivételével – aki egyébként nem akart tovább kamarai feladatot vállalni – a korábbi összetételű elnökség továbbra is együtt marad, továbbra is együtt dolgozhat. 

Ezt zárszavában a régi-új elnök úgy fogalmazta meg, hogy „a küldöttgyűlés mérlegre téve az előző négy éves munkánkat döntött úgy, hogy további négy évre ad felhatalmazást a közös munka folytatására”. 

A küldöttgyűlés lebonyolítása jól szervezett, zökkenőmentes volt, ezért kiemelt köszönet illeti Barna Katalint az előkészítő munkáért

A szavazás eredménye:

Elnök:

Gyurkovics Zoltán GYMS MMK

Elnökség:

a szavazatok erősorrendjében:

1. Oltvai Tamás  BPMK
2. Kéry Tamás BPMK
3. Cservenyák Eliza BAZ MMK
4. dr. Barna Lajos BPMK
5. ifj. Hámori Sándor HB MMK
6. Nagy Bernát BPMK
7. Szlovák Krisztián BPMK
8. Kisapáti Szilárd CS-CS MMK
9. dr. Cakó Balázs BA MMK
10. Németh Balázs  GYMS MMK

Póttagok: 

1. Benkő László BPMK
2. Csöppenszky Gábor BPMK
3. Szakál Szilárd BPMK

Küldöttgyűlés tagjai:

A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlés Épületgépészeti Tagozatának küldöttei: a tagozat elnöke és a szavazatok sorrendjében első hét elnökségi tag lett.

Szakértői Testület:

(az elnököt majd maguk közül választják)

1. Lucz Attila  
2. dr. Goda Róbert  
3. Lenkovics László  
4. Csohány Kálmán  
5. Csanád Bálint  

Választási jelölőbizottság:

1.  Baumann Mihály (maguk közül elnöknek választották)  
2. Csanád Bálint  
3. Lucz Géza  
4. Székelyhidi István  

Ezúton is köszönjük minden megjelentnek az aktív részvételt, a megválasztott tisztségviselőknek gratulálunk és eredményes munkát kívánunk.

Épületgépészeti TagozatTisztújítás

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Chappon Miklós | 2023. ápr. 11.

Tisztelt Elnök Úr és a megválasztott Csapat! Most értem haza és jó érzéssel olvastam a híreket. Örömmel gratulálok, és sok sikert kívánok a győzteseknek! Chappon Miklós

Facebook-hozzászólásmodul