e-gépész online szaklap

Beszámoló az ÉGT Szakértő Testület 2019–2022 év közötti munkájáról

2023. március 27. | e-gépész | |  0 |

A Szakértő Testület alapvetően 3 területen dolgozott az elmúlt négy évben. A vezető tervezői címek kérelmének elbírálása és javaslattétel. Állásfoglalások a kreditekkel, gyakorlati idő elfogadásával kapcsolatban. Az Év Épületgépész Tervezője pályázatok értékelése.

Az ÉGT Szakértő Testület tagjai:

 • Bokor András
 • Dr. Goda Róbert
 • Lenkovics László
 • Lucz Attila

A Szakértő Testület vezetője: Tuczai Attila

Vezető tervező cím megítélése

A 2022. 04. 01–től érvényes 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet 6-os fejezete szabályozza a szakmai címek odaítélését. A 13. § kimondja, hogy a területi kamara az országos kamarai szabályzatban meghatározott eljárásrend szerint szakmai címet adhat a kamarai tagsággal rendelkező kérelmezőnek.

A vezető tervezőnek magas színvonalú tudományos-műszaki felkészültséggel, referenciákkal, legalább 10 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. A vezető tervező végezheti más tervező által készített műszaki dokumentációk ellenőrzését.

A Magyar Mérnöki Kamara 2017-ben megalkotta a Szakmai Címek Ügyrendjét, amely az MMK honlapjáról letölthető.

A 2. § kimondja, hogy az MMK az illetékes szakmai tagozatok bevonásával Bíráló Testületet hoz létre. A Bíráló Testület Elnöke: dr. Dalmy Dénes.

A Vezető Tervező Kérelmeket a területi Kamarák eljuttatták az MMK Bíráló Testületének, ahonnan az Épületgépészek Vezető Tervezői kérelmeit mi kaptuk meg felülvizsgálatra. A kérelemhez öt legjobbnak tartott tervet kellett csatolni. A csatolt terveket az ÉGT Szakértő Testület minden tagja megkapta, és egymástól független véleményt alkotott. Amennyiben a többségi vélemény pozitív volt, akkor írásban tettünk javaslatot a Bíráló Testület Elnökének a Vezető Tervező cím megadására.

Az elmúlt négy évben 18 vezető tervezői minősítésben működtünk közre.

A Szakértő Testülethez érkezett „Különösen gyakorlott” cím megadására vonatkozó kérelem is.

Felmerült kérdésként, hogy annak a tervezőnek, akinek a 104/2006. (IV. 28.) Kormányrendelet alapján már volt megszerzett vezető tervezői címe, miért kell újra a kérelmet benyújtania. Sajnos a 266-os Kormányrendelet ezt nem veszi figyelembe. A Kamarai Szakmai Címek ügyrendje annyi segítséget ad, hogy a vezető tervezői cím eléréséhez szükséges min. 80 pontból 20 pont a korábbi vezető tervezői címért adható.

A szakértő testületünk minden egyes esetben a kamarai ügyrendben szereplő értékelési metódust követte, és a Bíráló Testület Elnökének elküldte az értékelését.

Állásfoglalások

Több esetben kellett állást foglalnunk a szakmai kreditekkel kapcsolatban. A legtöbb probléma abból adódott, hogy nem épületgépész BSc végzettségű kolléga elvégzett szakirányú MSc képzést, és utána tervezői vagy szakértői jogosultságot kért. A szakértői jogosultság csak szakirányú BSc és azt követő szakirányú MSc elvégzése, és 8 év igazolt tervezési gyakorlat után adható ki. (Csak BSc képzés után nem lehet a tervező „SZÉS” szakértő.)

A 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet 4. sz. melléklete tartalmazza a szakirányú szakképzettség egyenértékűségének vizsgálatához meghatározott minimum kreditszámok összegét.

Ciklusokra bontott, osztott mesterképzési szakon a tervezői és szakértői jogosultsághoz szükséges kreditek száma:

 • Természettudomány: 60 kredit
 • Gazdasági és humán ismeretek: 25
 • Szakmai törzsanyag: 85
 • Diplomamunka: 100
 • BSc és MSc összesen: 270
 • Osztatlan képzés esetén (egyetem 10 félév) összesen: 260 kredit.

A legtöbb gond abból adódott, hogy a 18/2016 EMMI Rendelet, mely a Felsőoktatási Intézményekre kötelező, és a 266/2013-as rendelet nincs összhangban a kreditek számát tekintve. Sokan a kollégák közül azt sérelmezték, hogy a 266-os rendeletben a tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő 8 év BSc esetén, míg az MScnél csak 3 év. Mi természetesen a hozzánk érkezett panaszok esetén csak a kormányrendeletben leírtak szerint tudtunk eljárni.

Volt olyan eset, amikor a TÉ (Energetikai Tanúsító) jogosultsággal kapcsolatban foglaltunk állást. Környezetvédelmi mérnök elvégzett Pécsen energetikai szakmérnöki kiegészítést, kérte a TÉ jogosultságot. 0418/2019.sz. Elnökségi Határozattal javasoltuk a jogosultság megadását.

Előfordult olyan eset is, amikor a tervezői jogosultsághoz szükséges gyakorlati időt a kérelmező a mellékállásban eltöltött gyakorlati idővel igazolta. Ennek elfogadásához bekértük a tervezői munkavégzésre megkötött megbízási szerződéseket a munkaadó tervezőirodától.

Mivel a munkaszerződések megalapozottak és hivatalosak voltak, a gyakorlati időt elfogadtuk.

Év Épületgépész Tervezője pályázatok

Az Épületgépész Tagozat Elnöke, Gyurkovics Zoltán megbízott bennünket, hogy az Év Épületgépész Tervezője pályázatok kiírását, pályázók felkérését, a beérkezett pályamunkák értékelését végezzük el.

A tagozat elnöksége úgy ítélte meg, hogy szükség van az aktív szervező munkára. Így valóban sikerült nagyon értékes pályaműveket bemutatni, sikeres pályázatokat lebonyolítani az elmúlt években!

2022-ben például a felkérésünkre – a megadott határidőre és a pályázati felhívásban rögzített kiírási feltételeknek megfelelően – 5 db magas színvonalú pályamunka érkezett.

A pályamunkákat 8 tagú szakmai zsűri értékelte. Az értékeléseket egymástól függetlenül végeztük el. Az előzetes véleményünket a pályázókkal addig nem ismertettük, amíg a BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnikai Tanszéken a pályamunkáikat nem prezentálták.

A prezentációk elhangzása után a Bíráló Bizottság tagjai kérdéseket tettek fel, melyeket a pályázók szakszerűen megválaszoltak. A Bizottság ezek után külön teremben értékelte a prezentációkat, és végül úgy döntött, hogy az előzetesen kialakított sorrendet nem változtatja meg.

 • Első helyezett, azaz 2022-ben az Év Épületgépész Tervezője Gáspár Tibor, a MOL Campus projektvezető tervezője.
 • Második helyezett: Hajnal Zsolt és Cservenyák Gábor
 • Harmadik helyezett: Lakatos Imre és Hajdu György

A második és harmadik helyezettek az okleveleket a prezentáció helyszínén, illetve postán kapták meg. Az első helyezett az OMÉN Bálon vette át az oklevelét.

Beszámolót készítette:
Tuczai Attila, az ÉGT SZT Vezetője

Épületgépészeti Tagozat

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul