e-gépész online szaklap

Az épületgépész-oktatás fejlesztésének eredményei és kudarcai

Vitaindító véleménycikk

2021. szeptember 20. | e-gépész | |  0 | |

Az alábbiakban tájékoztatjuk mindannyiukat a felsőfokú épületgépész oktatás fejlesztése érdekében 2012. év óta megtett intézkedéseinkről, eredményeinkről, és a sajnálatos kudarcainkról is.

Ezúton is köszönetet mondunk azoknak, akik a 2012-2013. évben készült felmérésben és a javaslatok kidolgozásában közreműködtek. Ennek lényegi eredménye volt, hogy feltétlen szükség van épületgépész gyakorlati (kivitelezés, üzemeltetés) mesterfokú képzésre, ebben egy üzemmérnöki szakirányra, valamint a tervezőképzés osztatlanná tételére.

Minden fejlesztés és működés hatékonyságához szükséges lenne az épületgépész szak megalapítása (jelenleg a gépészmérnöki szakon belül működik). Ez azzal az eredménnyel is járna, hogy korszerűvé tehetnénk az alapképzést is.

Egyidejűleg köszönetet mondunk a cégvezetőknek, akik megfogalmazták igényüket épületgépész kivitelezés vezető képzésre, és annak tartalmára. A tanfolyamot előkészítettük, és tervezzük 2022. február 4- én megkezdeni. Erről külön értesítést fogunk küldeni.
Kérjük olvassák el tájékoztatónkat.

Helyzetjelentés az épületgépész felsőfokú oktatás fejlesztése értekében a MÉgKSz-MMK ÉgT keretében tett eljárásunk eredményéről (2012-2021)

Célkitűzés

  • Olyan oktatási szerkezet megtalálása, ami jobban megfelel a jelenlegi igényeknek, elsősorban a gyakorlat, benne az épületek létesítésével és fenntartásával foglalkozó szakemberek számára,
  • olyan oktatási szerkezet, mely az épület (építmény) komplex szemléletét, és a különböző szakterületek (építész, építő, elektromos, épületinformatika és biztonságtechnika, környezetvédelem, fenntarthatóság) jobb együttműködését segíti elő,
  • ezzel enyhíteni a kivitelezésben lévő jelentős irányítói létszám-, és képzettség hiányt, valamint az üzemeltetés vezetésben lévő abszolút szakemberhiányt.

 Stratégia

  •  Megteremteni a korszerű képzés jogi hátterét (a felelős műszaki vezetők jogosultságának kiegészített szabályozása a 266/2013. Korm. rendelet szerint, szakirányú képzettségi kötelezettség és jogosultság előírása),
  • új oktatási struktúrák kialakítása (a 2013 évi tanulmány szerint osztatlan tervező képzés, kivitelező és üzemeltető képzés, üzemmérnök képzés),
  • megjelenítés a szakmai képviseleti rendszerben (MMK-nak minden mérnök legyen a tagja).

Eljárásrend (taktika)

  •  A szakmagyakorlók igényeinek széles körű felmérése,
  • javaslat a képzési követelményekre, struktúrákra, tematikákra (2012–13-ban elkészült),
  • egyeztetés a felsőfokú oktatási intézményekkel 2013-ban (BME, DE, PE, SZIE) a lehetséges, gyakorlatra irányított nappali mesterképzések kialakításáról (egyedül posztgraduális képzést tartottak lehetségesnek),
  • a vezető szakmagyakorlók javaslatai alapján épületgépész kivitelezés vezető posztgraduális képzés indítása, mely sikere esetén eredményezi a jogi előírás és a felsőfokú intézményi oktatás korszerűsítését (a tanfolyam előkészítése az Építéstudományi Egyesületben (ÉTE) 2020-ban befejeződött),
  • a BME-vel kivitelező épületgépész mesterképzés tematikájának kidolgozása a bevezetés előkészítésére és a jogi kötelezettség eléréséhez (2021-ben elkészült).
  • javaslattétel az ÉTE részéről a 266/2013. Kormány rendelet módosítására (a MMK nem élt ezzel),
  • az ITM politikai államtitkárát kértük, hogy foglaljon állást a szakirányú képzés szükségességéről, és segítse, hogy a Miniszterelnökség kérésünknek megfelelően módosítsa a rendelet tervezetet,
  • javaslattétel a MMK felé egy, az építőipari kivitelezésben, üzemeltetésben dolgozó  tagságot nyert szakembereket képviselő építéstechnikai tagozat létrehozására,
  • javaslattétel a BME építészkar új dékánjának egy hosszú távú fejlesztésként az épületmérnök szak létesítésére (a javaslatot jónak találta).

 Eredmények/eredménytelenség:

  • A Miniszterelnökség építésügyért felelős államtitkársága nem fogadta be a 266/2013. Kormányrendelet módosítására tett javaslatot (lényege, hogy a felelős műszaki vezetői jogosultsághoz rendeljen épületgépész kivitelezés szakirányú felsőfokú képzést, illetve a meglévő képzésekhez szakirányú továbbképzést, mert e képzések kizárólag a tervezői munkára készítenek fel),
  • ugyanakkor beépítette a szabályozástechnikával kapcsolatos gépészeti kötelezettséget minden tevékenységi kör esetében,
  • jelenleg nincs egyetértés a MMK-val abban, hogy a felsőfokú kivitelező (gyakorlati épületgépész) szakirány létesítése szükséges, javaslatuk egységesített, a leendő tervezőknek, és az „ipari” gyakorlat szereplőinek megfelelő képzés, abban egyetértés van, hogy a jelenlegi, túlméretezett alaptárgyakkal folyó BSc képzés ilyen tematikája időhiány miatt sem állítható össze, véleményünk továbbra is, hogy szükséges az épületgépész szakalapítás több szakiránnyal, (időközben DE, SZIE, PE épületgépész létesítménymérnöki szakot alapított, de itt is tervezők képzése a valós cél, így szakemberhiányt nem oldja meg),
  • MMK a jogosultsághoz rendelt képzés előírását a 266/2013. Kormánymódosítása során nem látja lehetségesnek,
  • az MMK elnöksége és az épületgépész tagozata támogat egy ÉTE-vel közös kivitelezésvezetői képzést, ebben ÉTE elnökével meg is állapodtak,  (jelenléti+távoktatási formában, ami megfelelő vizsga alapján MV-ME jogosultságot adna (egyértelmű, hogy az építési területi munka, a gyártói labor munka, a mentálhigiénés képzés csak jelenléti lehet),
  • MMK lehetségesnek tartja egy épülettechnikai tagozat/szakosztály, esetleg kollégium létesítését, ezt megvizsgálja,
  • MMK új vezetésének célja, hogy képviselje a saját körébe tartozó teljes mérnökséget, így a kamara rendes tagjai legyenek a felelős műszaki vezetők és a műszaki ellenőrök is, tárgyalja az alapszabálya módosítását,
  • az ITM intézkedéséről még nem kaptunk tájékoztatást,
  • 2020 márciusában, mire egyértelművé vált a járvány hatása 10 fő jelentkezőig, illetve érdeklődőig jutottunk, az ÉTE tanfolyamot elhalasztottuk,
  • az ismételt indítás tervezett időpontja 2022. február 4.,
  • az MMK-val folytatott ismételt egyeztetés szerint a tanfolyam neve: épületgépész felelős műszaki vezető és műszaki ellenőr képzés, a tematikát kiegészítjük vállalkozás-gazdasági kérdésekkel,
  • megállapodtunk az ÉVOSZ vezetőivel a fenti képzési megoldások szükségességéről, egyes előadók rendelkezésre bocsátásáról, a meghirdetés támogatásáról, és az esetleges közös rendezésről.

 Budapest, 2021. 08. 31.

Rébay Lajos
ÉTE tanfolyamszervező
Zoltán Attila
oktatásszervező
Móczár Gábor
munkacsoport-vezető

ÉpületgépészOktatás

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul