e-gépész online szaklap

R32-es hűtőközegű készülékek telepítési körülményei

Nagyteljesítményű, osztott rendszerű, hűtő/fűtő berendezésekkel

| | |  0 | |

R32-es hűtőközegű készülékek telepítési körülményei

Az R32 hűtőközeggel feltöltött osztott rendszerű hűtő/fűtő készülékek esetében, már a tervezés fázisában meg kell vizsgálnunk a telepítési körülményeket, az MSZ EN 378-3:2017 Szabvány előírásai szerint, mely a hűtőrendszerek, és hőszivattyúk biztonsági és környezetvédelmi követelményeit foglalja össze.

Különösen ügyelnünk kell azokban az esetekben, ahol kis alapterületű helyiségek hűtését kell ellátnunk nagyteljesítményű R32-es rendszerekkel, vagy esetleg redundánsan kell telepíteni ezeket a rendszereket (pl.: technológiai helyiségek) hiszen ilyen helyzetekben a telepítendő rendszereknél jelentős hűtőközeg töltettel kell számolnunk.

A hűtőrendszerek tervezése mellett a szabvány a telepítés, az üzemeltetés körülményeire, valamint az ártalmatlanításra is tartalmaz előírásokat. A hűtőberendezéseket a telepítési területek kategóriáit figyelembe véve kell kiválasztani, telepíteni és használni, valamint úgy kell azokat üzemeltetni, hogy személyeket ne veszélyeztessenek.

A hűtőberendezés biztonságához figyelembe kell venni a helyszínt, a helyszínen tartózkodó személyek számát, és a telepítési terület kategóriáját. A hűtőközegeket az egészségre és a biztonságra gyakorolt hatásuk szerint csoportosítják, és a gyúlékonyságuk, és mérgező hatásuk szerint osztályozzák. Az R32 esetében az alábbi táblázat mutatja az ezekre vonatkozó értékeket.

Az R-32 fizikai, kémiai tulajdonságai

Osztályozás Csoport L 2
Biztonsági csoport A2
A hütöközeg száma
R-32
Megnevezés (összetétel = tömegszázalék) Dinuor-metán
Képlet CH2F2
Móltömeg MM 52 kg/kmol
Gyakorlati határ 0,054 kg/m³
Gyúlékonyság öngyulladási hőmérséklet 530 °C
Gyúlékonysági határ-koncentráció levegőben alsó határ 0,27kg/m³
12,7% v/v
felső határ 0,710 kg/m³
33,4% v/v
Globális felmelegedési potenciál
GWP100 580
ózonlebontási potenciát ODP 0

A telepítési területet az alábbi táblázatban megadott három kategória valamelyikébe sorolhatjuk be:

Kategóriák Általános jellemzők Példák
(a példajegyzék nem teljes)
A Olyan helyiségek, épületrészek, épület, ahol
  • személyek alhatnak,
  • a személyek mozgása korlátozott,
  • ellenőrizetlen számú személy tartózkodik, vagy ahová bárki beléphet anélkül, hogy személyesen ismerné a szükséges biztonsági intézkedéseket.
Kórházak, bíróságok vagy börtönök, színházak, bevásárlóközpontok, iskolák, előadótermek, pályaudvarok, szállodák, lakások, éttermek.
B Olyan helyiségek, épületrészek, épületek, ahol csak korlátozott számú személy gyűlhet össze, egyesek szükségképpen ismerik a létesítmény általános biztonsági intézkedéseit. Iroda vagy hivatalos helyiségek, laboratóriumok, általános gyártási területek, és ahol személyek dolgoznak.
C Olyan helyiségek, épületrészek, épületek, ahová csak illetékes személyek léphetnek be, akik ismerik a létesítmény általános és speciális biztonsági intézkedéseit, és ahol gyártás, anyagfeldolgozás vagy -tárolás áramlik. Gyártólétesítmények, például vegyi anyagoké, élelmiszereké, italoké, jégé, jégkrémé, kőolaj-finomítók, hűtőházak, tejüzemek, vágóhidak, nem nyilvános helyiségek bevásárlási központokban.

A Panasonic új VRF Designer Szoftvere egy komplex csomagot nyújt a tervezőknek, mely figyelembe veszi a szabvány nyújtotta lehetőségeket és korlátozásokat, így a telepítőknek és a kivitelezőknek vagy a tervezőknek, egy olyan egyszerű eszközt add a kezébe amely segítségével a szabványnak megfelelően, biztonsággal, gyorsan és pontosan kiválaszthatóak a projektben használt nagyteljesítményű R32-es rendszerek. A program segítségével az R-32-es rendszerek utólagos ellenőrzése is elvégezhető pár kattintással. Miután létrehoztuk a szoftverben a helyiséget minden fizikai paraméterével, egyszerűen ki tudjuk választani a további, a helyiség használatára vonatkozó paramétereket, ezek alapján a sűrűségi határérték a program által kikalkulálásra kerül. Így meggyőződhetünk arról, hogy a rendszer a megrajzolt freonköri nyomvonal esetében, a szabványnak megfelelően beilleszthető-e az adott helyiségbe, ha nem akkor a program hibajelzést ad.

Nézzük mindezt egy példán keresztül!

Az alapadatok bevitelét követően a programban lehetőség van kiválasztani az adott helyiség besorolását.

A helyiségeket az alábbiakban meghatározott osztályokba sorolhatjuk be.

  1. osztály: a rendszer minden része emberek által használt területen van.
  2. osztály: a kültéri egység a szabadban vagy a gépházban helyezkedik el, és csak a csővezetékek és a beltéri egységek vannak emberek által használt területen.
  3. osztály: a rendszer minden része a szabadban vagy a gépházban helyezkedik el.
  4. osztály: a rendszer minden része szellőztetett gépházban, emberek által rendes körülmények között nem használt területen helyezkedik el.

Vegyünk egy 25 kW-os Panasonic PACi rendszert és vizsgáljuk meg a szükséges minimális alapterületet, I. osztály és „A” kategóriájú besorolás, és humán komfort területű helyiség típus mellett. A helyiség alapterülete példánkban 9m².

(A képre kattintva azt nagyobb méretben is megnézheti)

Amint láthatjuk is a fenti hibaüzenetből, túlléptük az R32 hűtőközeg-töltet maximális mennyiségét az adott helyiségre vonatkoztatva. Tehát ezt a PACi rendszert nem telepíthetjük a példában megadott peremfeltételek mellett, ugyanis egy esetleges szivárgás esetén tűzveszélyességi szempontból, és az ott tartózkodó személyekre veszélyes koncentráció halmozódhatna fel.

Most vizsgáljuk meg ugyanezt a rendszert más besorolási feltételek esetében. Látható a lenti képen, hogy ha megváltoztatjuk a besorolást II. osztályra, „C” kategóriára, illetve ilyen kis alapterület mellett beállítjuk, hogy 10m2-re 1 főnél kevesebb ember jut a helyiségben, akkor engedélyezi a szoftver a rendszer telepítését.

(A képre kattintva azt nagyobb méretben is megnézheti)

A helyiség használatára vonatkozó további opciók közül választhatunk, mint például, ha folyamatos vagy hűtőközeg-érzékelő által bekapcsolt gépi szellőztetést alkalmazunk.

Fontos továbbá, hogy a fentihez hasonló rendszereknél a kiadásra kerülő tervdokumentációban szerepeltessük azt, hogy a tervezéskor milyen körülmények figyelembevételével lett kiválasztva az adott rendszer. Így egy esetleges a hatósági ellenőrzés vagy a projekt átadása során felmerülő kérdésekre a kivitelező/megrendelő/karbantartó igazolni tudja, hogy a rendszer a szabványnak megfelelően lett kiválasztva.

A példaprojekt az alábbi linkről tölthető le melyet a Panasonic tervező programmal lehet megnyitni.   A Panasonic legújabb VRF Designer 8.6.213-as tervező csomagja regisztrációt követően ingyenesen letölthető a www.panasonicproclub.com weboldalon keresztül. A tervező program a belépést követően a „Segédeszközök” menüpont alatt található. A Panasonic PRO Club szakmai weboldalán további a tervezést segítő segédletek és programok állnak az épületgépészetben dolgozó kollégák rendelkezésére.

Szoftver

Kapcsolódó

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul